+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda Klemens von Metternich - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ahmet @ Arif
  Devamlı Üye

  Klemens von Metternich - Kimdir Kısaca Hayatı
  Klemens von Metternich kısa yaşamı

  Prens Klemens von Metternich, Avusturyalı diplomattır. Aslen Alman olan Metternich, 1790da Avusturya tebası olup dış işlerine girdi. 1795te Almanya şansölyesi (İmparatorluk başkanı) von Kaunitze damad oldu. Çeşitli elçiliklerden sonra 1806da tayin edildiği Paris büyükelçiliğinde dünyaca tanındı. Bu sırada Fransada I. Napoleon imparator idi. 1809da Avusturya imparatorluk şansölyesi (federal başbakan) ve dışişleri bakanı oldu. Genellikle bu iki görevi birlikte yürüttü. İç aleminde nefret ettiği, Avrupanın düzenini bozan Fransız ihtilalinin en büyük anarşisti saydığı Napoleonu yıkmak için, çok sinsi bir diplomasi yürütmeye başladı. Resmen Fransanın müttefiki idi, fakat o bu görüntü altında Napoleona karşı gizliden gizliye politikalar üretiyordu. 1813 sonunda resmen Fransaya cephe aldı. Metternich 1814-1815 yıllarında yapılan ve Napoleonun karma karışık ettiği Avrupayı yeniden düzenleyen Viyana Kongresinin toplanmasına öncülük etti. Avusturya o kadar güçlü olmamasına rağmen kongreye hakim oldu. Metternich hemen hemen bütün söylediklerini kabul ettirdi.
  klemensvonmetternich4.jpg
  Fransız ihtilaline ve onun getirdiği prensiplerin, bilhassa cumhuriyetin amansız düşmanı olan Prens Klemens von Metternich, devletlerin, hanedanların meşruluğu üzerine kurulduğu; aksi takdirde anarşi olacağı fikrindeydi. Bu suretli Kutsal ittifak denin birliği meydana getirdi. İngiltere ve Fransa gibi liberal krallıklar katılmamakla beraber, bu anlaşmanın ruhuna sadık kalındı.

  Avrupda 1830 ihtilalleri, büyük diplomatı müşkül durumda bıraktı., fakat avrupa düzeninin bozulmaması için mümkün mertebe çalıştı ve krizi atlattı. İhtilalcilere karşı amansız, ihtilalci olmayan halka karşı liberaldi. Avusturya imparatorluğunun suni yapısını biliyordu. Bu yapının parçalanmasından yalnız Almanlık ve Habsburglara bağlılık bakımlarından değil Avrupa düzeni ve barışı bakımından da endişe ettiği çok açıktı.

  1848 ihtilali, yarım asırlık Metternich sistemini yıktı. 75 yaşına gelen Şansölye, tam 39 yıllık aralıksız bir başbakanlık ve dış işleri bakanlığından ve bu müddet içinde Avrupa sisteminin düzenleyicisi, koruyucusu olduktan sonra istifa etti. İmparator da değişti ve 18 yaşındaki Franz-Joseph tahta geçti.

  Metternich 1848 ihtilalinden tam 11 yıl sonra 1859da öldü. Hatıraları oğlu Prens Richard von Metternich-Winneburg (1829-1895) tarafından yayınlandı.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Klemens von metternich Avusturyalı diplomatı olup Aslen Alman olan Metternich, 1790da Avusturya tebası olup dış işlerine girdi Çeşitli elçiliklerden sonra 1806da tayin edildiği Paris büyükelçiliğinde dünyaca tanındı.
+ Yorum Gönder