+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda Alaaddin Keykubat Kimdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Alaaddin Keykubat Kimdir?
  Alaaddin Keykubat yaşamı hakkında bilgiler


  Anadolu Selçukluları'nın 3. Hükümdarıdır. Selçuklu Hükümdarı Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur. Doğum tarihi bilinmemekle beraber. 1186-1196 tarihleri arasındaki bir yılda doğduğu sanılmaktadır. Çocukluk ve gençliğinde iyi bir eğitim görmüştür

  alaaddin-keykubat-ya-am-hakk-nda-bilgiler.jpg
  Babası'nın büyük oğlu İzzeddin Keykavus'a tahtı bırakmasından sonra, onunla bir1ikte Selçuklu beyliklerinin topraklarında maceralı bir hayat yaşadı. Kardeşiyle taht kavgasına girdi ve 1211 yılında yanına aldığı bazı beylerle birlikte Kayseri üzerine yürüdü. Ancak, kardeşini tahtından indirmeyi başaramadı. Ağabeyi İzzettin Keykavus 1220 yılında vefat ederken tahtın Alaeddin Keykubad'a verilmesini vasiyet etti. Kendisi bu sırada Kezirbert kalesinde hapiste bulunuyordu. Vasiyet üzerine hapisten çıkarıldı ve büyük bir törenle Kayseriye getirtilip tahta oturtuldu.
  Alaeddin Keykubad, çok zeki, çalışkan ve dindar birisiydi. Atabeyi Celaleddin Karatay, onun hakkında şunları anlatmaktadır : ''on sekiz sene Sultanın hizmetinde bulundum. Gecenin üçte birinden fazlasını uykuda geçirdiğimi hatırlamıyorum. Bilakis onu geceleri Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek ve çalışmakla meşgul görürdüm.''
  Moğolların ve Haçlıların Anadolu'ya yaptıkları birçok akını püskürterek, Anadolu'daki Türk Birliği'nin korunmasına büyük yardımı oldu. Geniş kültürü, üstün siyasi gücü ve samimi imanıyla bütünleştirdiği kişiliği sayesinde, Anadolu Selçuklu'larının kendisinden çok sözü edilen bir sultanı oldu
  Alaeddin Keykubad, tahta oturduktan sonra Kayseri, Konya ve Sivas başta olmak üzere Amasya, Erzurum ve Malatya'da büyük eserler yaptırdı. Özellikle Kayseri ve Iç kaleyi yeniden inşa etti. Dış kale surlarını tamir ettirip sağlamlaştırdı. Sultanhanı ve Karatay Kervan saraylarının yapılmasını sağlayarak, gelip geçen yolcuların dinlenmelerini temin etti
  Mevlanalya Babı Bahaeddin Veled'le, hocası Seyyid Burhaneddin'le Suhreverdi ve Muhyiddin-i Arabi ile dostluklar kurup, onların meclislerinde bulundu, sohbetlerini dinledi ve devletin imkanlarıyla iyi hizmet yapmalarını sağladı
  Onun iktidarı döneminde Alaiyye Kalesi, stratejik öneme sahipti. Burasını Kyr Vard adında bir komutan koruyordu. Bu kaleyi almak üzere hazırlıklara başladı. Kale üzerine yürüdü. Ancak, kale komutanı direnmekten vazgeçip teslim oldu. Sonra da Sultanın adil ve dürüstlüğünü görüp hayran kalınca müslüman olarak Kızı Huand'ı ona verdi. Daha sonra Mahperi Hatun adını alacak olan bu hanımdan Alaeddin Keykubat'ın öltimtinden sonra tahta geçen oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev doğdu.
  Alaeddin Keykubad, Kayseri'de 1237 yılında bir ziyarette yediği yemekten zehirlendi ve burada öldü. Cenazesi büyük bir törenle kaldrılıp Konya'ya götürüldü Orada defnedildi
  Kış aylarında Alanyada, yaz aylarında ise Kayseride, bugün Şeker Fabrikası alanı içerisinde kalan Keykubadiyye sarayında oturan bu büyük insan, alimleri koruduğu için buraya çok sayıda ilim adamı gelip yerleşmiş ve Kayseri medreseler bakımından Selçukluların en zengin vilayetlerinden birisi olmuştur.
  Kendisinin ölümünden sonra, hanımları Mahperi Hatun ile Melike Adile Hanım Kayseri'den ayrılmamışlardır. Mahperi Hatun, kendi adıyla anılan Hunat Camii, Medresesi ve hamamını yaptırdı. Ölümünde dc, cami ile medrese arasındaki türbesine defnedildi. Melike Adile Hanım ise, Sivas yolu üzerinde, uğurevlerdeki bugün birisi ayakta kalan Çifte Kümbedlerden birisine defnedildi. Buradaki sarayı kendisinin ölümünden sonra korunamadığı için bugün tamamiyle yıkılıp gitmiş durumdadır.
  Alaeddin Keykubad, Türk Tarihinin yetiştirdiği sçkin devlet adamlarından birisidir. ilim adamlarına saygısı vc onları koruma duygusu her zaman ön planda tutulmuştur. Siyasi dehası sayesinde hakimiyctindeki topraklarda imar işleri yapılmış ve bölünme olmamıştır. Zaten ağabeyi İzzeddin Keykavus'da kendisiyle taht kavgasına girmiş olmasına rağmen, ölümünden sonra tahtı ona emanet etmiştir. Bugün Kayseri'de onun yaptırdığı eserlerin hemen hepsi ayaktadır ve hizmet vermektedir.
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  I. Alaeddin Keykubad (1220 -1237)

  Tahta çıktığı zaman Moğollar batıya doğru ilerlemeye başlamışlardı. Bunun Selçuklular için çok büyük bir tehlike olduğunu gören I. Alaattin Keykubad ilk iş olarak şehirlerin kale ve surların onarımını yaptırmıştır. Moğol tehlikesine karşı Eyyubiler ve Harzemşahlarla Üçlü İttifak kurulmasına çalışılmıştır.

  Alanya'yı ele geçiren Alaattin Keykubad, Akdeniz'de yeni bir liman kentini daha Selçuklu idaresine almıştır. Emirlerin katı tutumlarına karşı bunları etkisiz hâle getirmiştir.
  Kırım Seferi'ni başlatmış ve Kırım (Suğdak) sahillerini ele geçirmiştir. Bu seferde Sinop'ta inşa edilen donanma kullanılmıştır. Böylece devlet hem karada hem de denizde gücünü göstermiş oluyordu. Ayrıca İçel dolayları da ele geçirilerek buraya Türkmenler yerleştirilmiştir.
  Moğol baskısına karşı koyamayıp batıya doğru hareket ederek Doğu Anadolu, Kafkasya, Batı İran ve Gürcistan bölgesinde bir devlet kuran Harzem-şahlar'la bu yıllarda sınır komşusu olunmuştu. İlk bakışta Moğol baskısına karşı Anadolu Selçuklularını koruyor gibi görünen Harzemşahlar, Selçuklulara ait Ahlat'ı ele geçirince 1230 yılında Yassıçe-men Savaşı meydana gelmiştir. Savaşı kaybeden Harzemşahlar daha sonra Moğollar tarafından yıkılmıştır. Yassıçemen Savaşı'nın sonunda Selçuklularla Moğollar sınır komşusu olmuştur. Ayrıca Moğol tehlikesine karşı kurulması planlanan Üçlü İttifak da tarihe karışmış oluyordu. I. Alaattin Keykubad Eyyubilerle de mücadele etmişti.

  Anadolu Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarı Alaattin Keykubad devlete en parlak çağını yaşatmıştı.
+ Yorum Gönder


alaaddin keykubat,  1. alaaddin keykubat