+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda Miralay Halit Akmansu - Biyografisi kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Miralay Halit Akmansu - Biyografisi kısaca Hayatı
  Biyografisi kısaca Hayatı  Miralay Halit Akmansu.Jpeg  Halit Bey, 30 Ekim 1918 de yapılan Mondros Mütarekesinden önce Osmanlı İmparatorluğuna bağlı Arabistan Yarımadası, Suriye, Irak cephesinde 14 Haziran 1915 ile 15 Kasım 1918 yılları arasında İngiliz ve Arap aşiretleri ile yapılan bütün savaşlarda 1. yetkili Türk komutanı olarak görev almıştır. Anıları tarihimize ışık tutacak niteliktedir.
  15 Kasım 1918 tarihinde Musulu terk eden en son Türk komutanı olan Halit Beyin Irak cephesinde kaybedilen savaşlardan arta kalan silah ve malzemeleri güvenle Musuldan Diyarbakıra nakletmiş olması, daha sonra kurtuluş savaşında kullanıldığından önem arz etmektedir.

  Kürtlerin bir devlet kurmamaları için verdiği mücadeleler ve İstanbul Hükümetinin emriyle Sivas Kongresinin dağıtılması için çalışan Elazığ Valisi Ali Galib in hedefine ulaşamamasında büyük gayreti görüldü.
  Nisan 1923 te Atatürk ün isteği üzerine siyasete atılan Halit Beyin seçim bölgesi olan Kastamonuda tespit ettiği listedeki adaylar seçildi. Kendiside 19 temmuz 1923 te mazbatasını alarak mebus oldu. Bu tarihten sonra fiili askerlik hayatı sona erdi. 3 Mart 1924 te Cumhuriyet Halk Fırkasının başkanlığında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına girdi. 3 Haziran 1925 tarihinde bu fırkanın kapatılması üzerine bağımsız kalan Halit Beyin mebusluğu 1 Kasım 1927 de sona erdi. 14 Şubat 1929 da Miralaylıktan emekli oldu.
  Emekli olduktan sonra İstanbul a yerleşen Halit Bey, kredi ile aldığı evinde oturan kiracılarının kiralarını zamanında ödememeleri üzerine aldığı krediyi ödeyebilmek için evini de zararına satmak zorunda kaldı. İstanbul da kendi seviyesine göre ek bir iş bulamaması nedeniyle büyük ekonomik güçlüklere düştü. Güç durumda olduğunu öğrenen Atatürk ün kendisine haber göndererek, tekrar milletvekilliğine aday olmasını istemesine rağmen milletvekili olmadı.
  Misak-ı Milli sınırları içinde müstakil bir Türkiyenin kurulmasında önemli hizmetleri geçen Halit Bey, 10 şubat 1953 de vefat etti. Karacaahmet mezarlığına defnedildi. Naaşı 27 Eylül 1988 de Ankara daki Devlet mezarlığına nakledildi.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Halit Beyin Milli Mücadele de en önemli başarısı Sivas Kongresini engellemek isteyen Elazığ Valisini durdurmasıdır. Kurtuluş Savaşında iken Kurmay Albay rütbesiyle görev yaptı ayrıca TBMM de Milletvekili olarak da görev yaptı.
+ Yorum Gönder