+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda İlk Türk Kadın Milletvekilleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  --->: İlk Türk Kadın Milletvekilleri[Tek Başlık]

  Mebrure Gönenç (1900 - 1981)

  Kadınların ilk kez oy kullandığı T.B.M.M. 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Mebrure Gönenç Afyonkarahisar'dan Miletvekili olarak seçildi. Ara seçimlerde kadın milletvekili sayısı 18'e ulaştı.
  1900'de İstanbul'da doğdu. 1919'da Arnavutköy Amerikan Koleji'nden mezun oldu Fransızca ve İngilizce bilen Gönenç bir süre Çamlıca Kız Lisesi ve Üsküdar Amerikan Koleji'nde dil hocalığı yaptı.
  Adana Belediyesine seçilen ilk kadın meclis üyesidir. Seçilmeden önce CHF'dan Mersin Belediye üyesiydi. Bir dönem milletvekilliği yaptı.

  6 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da vefat etti.

  --->: İlk Türk Kadın Milletvekilleri[Tek Başlık] frmacil sayfa 2iki --->: İlk Türk Kadın Milletvekilleri[Tek Başlık]

 2. Berrak
  Yeni Üye
  Sabiha Gökçül Erbay (1900 - 1998)

  Kadınların ilk kez oy kullandığı T.B.M.M. 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Sabiha Gökçül Erbay Balıkesir'den Miletvekili olarak seçildi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı.
  (Ayşe) Sabiha Gökçül (Erbay) 1900'da Bergama'da doğdu. İstanbul Kız Muallim Mektebinde ve Yüksek Kız Muallimin İhzari (hazırlık) kısmında okumuştur. İzmir Kız Muallim Mektebi'nde edebiyat öğretmenliği ve müdürlük yapmıştır.
  Adana Lisesi ve İstanbul Erenköy Kız Lisesinde de öğretmenlik yapan Gökçül V. Dönemde Balıkesir, VI. ve VII. Dönemde ise Samsun milletvekili olmuştur. TBMM Başkanlık Divanı Katip üyeliğinde de bulunmuştur. 31 Ağustos 1998'de İstanbul'da öldü.

 3. Berrak
  Yeni Üye
  Nakiye Elgün (1882 - . )

  1882'de İstanbul'da doğdu. Kız Muallim Mektebi mezunu olan Elgün, ülkemizin en eski eğitimcilerinden biri olarak biliniyor. İstanbul Kız Lisesi müdürü iken, 1930'da İstanbul Şehir Meclisine ilk kadın üye olarak seçildi. Daimî Encümende üye olarak kaldı. 3 dönem Erzurum milletvekilliği yaptı.
  Kadınların ilk kez oy kullandığı T.B.M.M. 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Nakiye Elgün Erzurum Miletvekili olarak seçildi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı.

 4. Berrak
  Yeni Üye
  Hatice Özgener (1865 - 1940)

  Kadınların ilk kez oy kullandığı T.B.M.M. 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Hatice Özgener Çankırı'dan Miletvekili olarak seçildi. 1936 ara seçiminde parlamentoya girdi. 18. İlk Kadın Milletvekillerinden oldu.
  1865'te Selanik'te doğdu. Rüşdiye ve hususi öğrenim gördü. Rumca bilen Özgener milletvekili olmadan önce Darüleytam Müdürlüğünden emekli bir maarifçiydi. 21 Şubat 1940'ta öldü.


 5. Berrak
  Yeni Üye
  Fatma Esma Nayman (1899 - 1967)

  Kadınların ilk kez oy kullandığı T.B.M.M. 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Esma Nayman Seyhan Miletvekili olarak meclise girdi. Ara seçimlerle kadın milletvekili sayısı sayı 18'e ulaştı.
  Hasip Bey ile Melek Hanım’ın kızı olarak 1899 yılında İstanbul’da doğdu. İngilizce, Fransızca ve Rumca bilen Esma Nayman Bezmialem Kız Lisesi’nde yedi yıl Fransızca öğretmenliği yaptı.
  1927 Yılında Adanalı Avukat Zihni Bey ile evlenerek Adana’ya yerleşen Esma Nayman 1928 yılında oğlu Erdem’i dünyaya getirdi.
  Atatürk Türk kadınını Meclis’te görmek isterken Esman Nayman adını öneren Muzaffer Göker oldu. Atatürk de Esma Nayman hakkında inceleme yaptırdı. Süreyya Özgeevren’in yaptığı inceleme olumlu bulundu.
  Esma Nayman V.Dönem seçimlerinde Seyhan’dan Milletvekili seçildi. 10 Şubat 1935’te aldığı seçim tutanağı ile 1 Mart 1935’te Meclis’e katıldı ve tutanağı 7 Mart 1935’te onaylandı. Dönem boyunca İktisat ve Maliye Encümeni’nde üye ve katip olarak görev yaptı. Genel Kurul’da, 1936 yılı Bütçe Kanunu (Muvazene-i Umumiye Kanunu) görüşmelerinde bir konuşma yaptı. Esma Nayman; suçlu çocuklar meselesi üzerine yaptığı uzun konuşmasında, çocukları suça iten nedenlerin araştırılmasını ve çocuklara ağır cezalar vermek yerine onları ülkeye yararlı bireyler olarak yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapılması gerçeğine dikkat çekmişti. Çocuğa kelepçe vurulmasına karşı çıkıyor, çocuklar için hapishane yerine “Çocuk Islah Evleri”nin oluşturulması için teklifte bulunmuştu. Ayrıca Adalet Bakanını (Adliye Vekilini), çocuk mahkemeleri kurulmasını isteyen bir tasarı ile mecliste görmek istediğini belirtmişti.
  Esma Nayman Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti) 1937 yılı bütçesi, turist gemilerinden alınan resimlerden bazılarının af ve tenziline dair kanun dolayısıyla da çeşitli konuşmalar yaptı.
  1946’da Anadolu Ajansı’nda Fransızca, İngilizce mütercimliği yaptı. Milletlerarası Kadınlar Konseyi Üyeliği ve Türkiye Kadınlar Konseyi Genel Sekreterliği'de yaptı.
  Adana’nın ilk kadın Milletvekili olan Ayman, Adana Belediye Meclisi üyeliğinde de bulundu. Bir dönem milletvekilliği yapan Nayman 1967'de vefat etti.


 6. Berrak
  Yeni Üye
  Ferruh Güpgüp (1891 - 1951)

  Kadınların ilk kez oy kullandığı T.B.M.M. 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Ferruh Güpgüp Kayseri Miletvekili olarak seçildi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı.
  1891'de Kayseri'de doğdu. Baba Adı: Ahmet Mithat, Anne Adı: Hususi.
  Özel öğrenim gören Güpgüp Arapça biliyordu. Biçki dikişle de ilgilendi ve Kayseri CHF Vilâyet İdare Heyeti ile Belediye Meclisi üyeliğinde bulundu.
  18 Nisan 1951'de öldü.


 7. Berrak
  Yeni Üye
  Ayşe Meliha Ulaş Ekeman (1901 - 1941)

  Kadınların ilk kez oy kullandığı T.B.M.M. 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Meliha Ulaş Samsun Miletvekili olarak meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı.
  1901'de Sinop'ta doğdu. Darülfünun'un Edebiyat Şubesinden mezun oldu. Fransızca ve İngilizce biliyordu. İstanbul Kandilli Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği ile beş yıl Erzurum Kız Muallim Mektebinde başmuallimlik ve edebiyat öğretmenliği yaptı.
  Seçilmeden önce Samsun Lisesi'nde edebiyat öğretmeniydi. V. ve VI. Dönem Samsun Milletvekilliği yapan Ulaş 17 Temmuz 1941'de vefat etti.


 8. Berrak
  Yeni Üye
  Benal Nevzat İstar Arıman (1903 - 1990)

  Seçilme hakkını kullanan ilk kadın olan Benal Arıman, 1935 yılında Atatürk´ün meclisinde bileğinin hakkıyla kazanan ilk kadın milletvekillerindendir (İzmir Milletvekili).
  1903'te İzmir'de doğdu. İzmirli gazeteci/şair Tevfik Nevzat Bey´in kızıdır. 1921'de Paris Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur. Döndükten sonra Hilâliahmer ve Himaye-ietfal gibi yerlerde sosyal faaliyetlerde bulundu. CHF vilayet heyeti üyeliği de yapan Arıman, Fransızca ve Rumca biliyordu. Arıman, İzmir´de Halk Partisi´nde görev almış, kadınların partilere girmediği o yıllarda, latin alfabesinin öğrenilmesi ve yaygınlaşabilmesi için çaba harcıyordu. Daha sonra, milletvekili seçilen Arıman, belediye ve parti üyeliğinden sonra, bir kadın olarak konumundan ötürü hiçbir rahatsızlık yaşamamış olduğunu dile getirmektedir.
  16 yıl süreyle kadın milletvekili olarak görev yapan Benal Arıman, hamileliği döneminde yıllık izinlerini kullanıp gizlice doğum yapmış ve hamileliği esnasında TBMM´de bulunmamayı uygun görmüştür.
  Uzmanlık alanı belediyecilik, sosyoloji ve edebiyattı. İzmir Belediye üyeliği de yapan Arıman, V, VI.,VII., ve VIII. Dönemde İzmir Milletvekilliği yaptı.
  Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Benal Nevzat Arıman'ın babası Tevfik Nevzat'a ait mektuplar Türk Tarih Kurumu arşivinde bulunmaktadır.


+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12