+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda Fethullah Gülen Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. parsing
  Devamlı Üye

  Fethullah Gülen Kimdir
  Fethullah Gülen Hocaefendi - Kimdir Kısaca Hayatı


  1941 Doğum Yılı

  Fethullah Gülen, resmî nüfus kaydına göre 27 Nisan 1941'de, Erzurum ili, Hasankale (Pasinler) ilçesi, Korucuk köyünde dünyaya geldi.

  1945 Kur'an Öğrenmeye Başladı.

  Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi 1941 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde dünyaya geldi.

  8 kardeş olan Fethullah Gülen Hocaefendinin Babası Ramiz Bey cami imamıdır.

  Kendisi, 4 yaşında Kuran öğrenmeye başlamış, kısa zamanda Kuran-ı Kerim'i hatmetmiş ve 5 yaşındayken ilkokula başlamıştır.

  Babasından Arapça dersi, Hacı Sıtkı Efendi'den tevcid ve Kuran dersleri almış, 1951 yılında ise hafızlığını tamamlamıştır. Bu dönemin ardından çeşitli İslam alimlerinden fıkıh ve din eğitimi almıştır.

  Fethullah Gülen Hocaefendi askerliğinden önce 4 yıl kadar imamlık yapmıştır. Askerliğin ardından ise Komünizmle Mücadele Derneği'nin 2. Şubesinin Erzurum'daki kuruluşunda yer almış ve Halkevlerinin Erzurum Şubesi yönetimine girmiştir.

  Edirne'de imamlık yaptığı sırada özel sohbetlere başlamış, bu hikmetli sohbetler çevresinde çok güzel bir topluluğun oluşmasına vesile olmuştur.

  Fethullah Gülen Hocaefendi, 1968 yılında ilk kez hacca gitmiş ve gezici bölge vaizi olarak Ege Bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinde sohbet ve vaazlarda bulunmuştur.

  12 Mart döneminde tutuklanmış, 7 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalmış ve ardından da beraat etmiştir.

  Edremit, Manisa, Bornova gibi yerlerde vaizlik yapmış, 1975-1976 yıllarında Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde Kuran ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimai Adalet ve Nübüvvet isimli konferanslar vermiştir.

  1976 yılında da devam eden bu konferanslar münasebetiyle bir çok ili ziyaret etmiştir.

  1977 yılında İstanbul Eminönü'nde bulunan Yeni Cami'de verdiği ilk vaazın konusu Müslüman'ın öncelikle kendine ve benliğine çeki düzen vermesiydi.

  1979 yılının Şubat ayında ilk sayısı çıkan Sızıntı dergisinin başyazısı ve daha sonra da orta sayfa yazılarını yazmaya başlamıştır.

  1981 yılında Diyanet İşlerinden ayrıldı ve diyanetten bağımsız, gönüllü vaazlar vermeye başladı. Üsküdar Valide Sultan Camisinde verdiği vaazlar Sonsuz Nur adıyla 3 ciltlik kitap haline getirildi.

  1990 yılından itibaren gazetelerde, basında ve kamuoyunda daha tanınır hale geldi. Bir çok tanınmış devlet adamıyla görüşmeler yaptı.

  1999 yılının Mart ayında sağlık nedenlerinden dolayı ABD'ye gitti, o dönemden bu yana Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.

  Fethullah Gülen Hocaefendi, 1994 yılında kurulan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın onursal başkanlığını yürütmektedir.

  Ayrıca çeşitli konuları ele alan çok sayıda kitabı mevcuttur:.

  Fethullah Gülen Hocaefendi’nin2000 yılında hakkında açılan dava 2008 yılında beraatle sonuçlandı.

  Sayın Fethullah Gülen Hocaefendinin teşvikleriyle, Türk girişimciler tarafından Türkiye dışında çok sayıda okul açılmıştır. 92 ülkede yaklaşık 500 okul, 6 üniversite, ve çok sayıda eğitim ve dil merkezi açılmıştır. Bu kurumlar aracılığıyla 100.000 den fazla öğrenciye eğitim verilmektedir 2. The_MEncH
  Özel Üye

  Fethullah Gülen Eserleri

  Kur'an'ın Altın İkliminde ( 69 yazı )
  Amerika'da Bir Ay ( 96 yazı )
  Asrın Getirdiği Tereddütler ( 137 yazı )
  Beyan ( 18 yazı )
  Çağ ve Nesil ( 36 yazı )
  Buhranlar Anaforunda İnsan (Çağ ve Nesil-2) ( 34 yazı )
  Yitirilmiş Cennete Doğru (Çağ ve Nesil-3) ( 37 yazı )
  Zamanın Altın Dilimi (Çağ ve Nesil-4) ( 48 yazı )
  Günler Baharı Soluklarken (Çağ ve Nesil-5) ( 33 yazı )
  Yeşeren Düşünceler (Çağ ve Nesil-6) ( 37 yazı )
  Işığın Göründüğü Ufuk (Çağ ve Nesil-7) ( 44 yazı )
  Örnekleri Kendinden Bir Hareket (Çağ ve Nesil-8) ( 26 yazı )
  Sükûtun Çığlıkları (Çağ ve Nesil-9) ( 34 yazı )
  Çekirdekten Çınara ( 53 yazı )
  Dua Ufku ( 16 yazı )
  Enginliğiyle Bizim Dünyamız (İktisadî Mülâhazalar) ( 23 yazı )
  Fasıldan Fasıla-3 ( 154 yazı )
  Fasıldan Fasıla-4 ( 123 yazı )
  Fikir Atlası (Fasıldan Fasıla-5) ( 169 yazı )
  Fatiha Üzerine Mülâhazalar ( 16 yazı )
  Günümüzde Gençliğin Problemlerine Doğru ( 15 yazı )
  Hüzmeler ve İktibaslar ( 6 yazı )
  İnancın Gölgesinde ( 85 yazı )
  İrşad Ekseni ( 32 yazı )
  Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader ( 33 yazı )
  Kalbin Zümrüt Tepeleri ( 132 yazı )
  Kavramlar ( 3366 yazı )
  Kendi Dünyamıza Doğru ( 18 yazı )
  Kırık Mızrap ( 227 yazı )
  Kırık Testi ( 580 yazı )
  Kur‘ân‘dan İdrake Yansıyanlar ( 138 yazı )
  Ölçü veya Yoldaki Işıklar ( 142 yazı )
  Ölüm Ötesi Hayat ( 19 yazı )
  Prizma ( 182 yazı )
  Kendi İklimimiz (Prizma-5) ( 37 yazı )
  Yol Mülâhazaları (Prizma-6) ( 34 yazı )
  Zihin Harmanı (Prizma-7) ( 34 yazı )
  Çizgimizi Hecelerken (Prizma-8) ( 56 yazı )
  Ruhumuzun Heykelini Dikerken ( 21 yazı )
  Sonsuz Nur ( 94 yazı )
  Takdim Yazıları ( 18 yazı )
  Varlığın Metafizik Boyutu ( 94 yazı )
  Yaratılış Gerçeği ve Evrim ( 16 yazı )

  Bizzat kaleme aldığı eserler:
  1. Beyan
  2. Çağ ve Nesil - 1 (Çağ ve Nesil)
  3. Çağ ve Nesil - 2 (Buhranlar Anaforunda İnsan)
  4. Çağ ve Nesil - 3 (Yitirilmiş Cennete Doğru)
  5. Çağ ve Nesil - 4 (Zamanın Altın Dilimi)
  6. Çağ ve Nesil - 5 (Günler Baharı Soluklarken)
  7. Çağ ve Nesil - 6 (Yeşeren Düşünceler)
  8. Çağ ve Nesil - 7 (Işığın Göründüğü Ufuk)
  9. Çağ ve Nesil - 8 (Örnekleri Kendinden Bir Hareket)
  10. Çağ ve Nesil - 9 (Sükutun Çığlıkları)
  11. Kalbin Zümrüt Tepeleri-1
  12. Kalbin Zümrüt Tepeleri-2
  13. Kalbin Zümrüt Tepeleri-3
  14. Kalbin Zümrüt Tepeleri-4
  15. Kırık Mızrap (Şiirleri)
  16. Ölçü veya Yoldaki Işıklar
  17. Ruhumuzun Heykelini Dikerken-1
  18. Ruhumuzun Heykelini Dikerken-2 (Kendi Dünyamıza Doğru)
  19. Renkler Kuşağında Hakikat Tomurcukları
  20. Bir Kırık Dilekçe
  21. Dua Mecmuası
  22. Sabah - Akşam Zikirleri (Duâları)
  23. Ta'limu'l-Lugati'l-Arabiyye Bitarikatin Hadisetin (1-5)

  Konuşmalarından kitaplaştırılan eserler:
  1. Asrın Getirdiği Tereddütler-1
  2. Asrın Getirdiği Tereddütler-2
  3. Asrın Getirdiği Tereddütler-3
  4. Asrın Getirdiği Tereddütler-4
  5. Prizma-1
  6. Prizma-2
  7. Prizma-3
  8. Prizma-4
  9. Prizma-5 (Kendi İklimimiz)
  10. Prizma-6 (Yol Mülahazaları)
  11. Prizma-7 (Zihin Harmanı)
  12. Prizma-8 (Çizgimizi Hecelerken)
  13. Fasıldan Fasıla-1
  14. Fasıldan Fasıla-2
  15. Fasıldan Fasıla-3
  16. Fasıldan Fasıla-4
  17. Fasıldan Fasıla-5 (Fikir Atlası)
  18. Çekirdekten Çınara
  19. Enginliğiyle Bizim Dünyamız
  20. Fatiha Üzerine Mülahazalar
  21. Hitap Çiçekleri
  22. İ'la-yı Kelimetullah veya Cihad
  23. İnancın Gölgesinde-1
  24. İnancın Gölgesinde-2
  25. İrşad Ekseni
  26. Kırık Testi-1 (Kırık Testi)
  27. Kırık Testi-2 (Sohbeti Canan)
  28. Kırık Testi-3 (Gurbet Ufukları)
  29. Kırık Testi-4 (Ümit Burcu)
  30. Kırık Testi-5 (İkindi Yağmurları)
  31. Kırık Testi-6 (Diriliş Çağrısı)
  32. Kırık Testi-7 (Ölümsüzlük İksiri)
  33. Kırık Testi-8 (Vuslat Muştusu)
  34. Kırık Testi-9 (Kalb İbresi)
  35. Kırık Testi-10 (Cemre Beklentisi)
  36. Kırık Testi-11 (Yaşatma İdeali)
  37. Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader
  38. Kur'andan İdrake Yansıyanlar
  39. Kur'an'ın Altın İkliminde
  40. Ölüm Ötesi Hayat
  41. Sonsuz Nur-1
  42. Sonsuz Nur-2
  43. Varlığın Metafizik Boyutu
  44. Yaratılış Gerçeği ve Evrim

  Kitaplarından derlenen eserler:
  1. Dua Ufku
  2. Gençlere Pırlanta Ölçüler (1-10)
  3. Hoşgörü ve Diyalog İklimi
  4. Hüzmeler ve İktibaslar
  5. İnsanın Özündeki Sevgi
  6. Kalbin Solukları

  Redaktesini yaptığı kitaplar:
  1.el-Kulûbu'd-Dâria

  Kitaplaştırılmış röportajları:
  1. Fethullah Gülen ile Global Hoşgörü ve New York Sohbeti (Nevval Sevindi)
  2. Fethullah Gülen'le 11 Gün (Mehmet Gündem)
  3. Fethullah Gülen Hocaefendi ile Canlı Yayında Gündem (Osman Özsoy)
  4. Gurbette Fethullah Gülen (Nuriye Akman)
  5. Küçük Dünyam (Latif Erdoğan)
  6. Ufuk Turu (Eyüp Can)

  Sohbetlerinden derleme kitaplar:
  1. Fethullah Gülen'le Amerika'da Bir Ay (İsmail Ünal)
  2. Pensilvanya Günlüğü (Ahmet Özer)
 3. Zarafet
  Üye
  Finans şirketlerinden yüzlerce özel okula kadar birçok kuruluşa sahip Fethullah Gülen, Said Nursi'nin görüşleri ve kitapları Risale i Nur ışığında günümüze göre tekrar yorumladı. Alvar İmamı’nın Muhammed Lütfi Hazretleri torunu Sadi Efendi’den ders almıştı.
+ Yorum Gönder


fethullah gülen hocaefendi,  fethullah gülen hoca efendinin soyu