+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda Mustafa Kemal Atatürk Biyografisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Mustafa Kemal Atatürk Biyografisi

  Mustafa Kemal Atatürk yaşamı  ( 23.04.1881)- (10.11.1938)
  --------------------------------------------------------------------------------
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1.CUMHURBAŞKANI

  GÖREV SÜRESi 29 EKİM 1923
  10 KASIM 1938

  1881 yılında Selanik'te doğdu. İlk öğrenimini ve askerî öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik'te yaptı. Manastır Askerî Lisesi'ni bitirdi.1902 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1905 yılında Harp Akademisi'nden mezun oldu.Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya'da Ataşe Militer olarak bulundu.

  Birinci Dünya Harbi sırasında, Çanakkale Muharebelerinde, Tümen Komutanı olarak görev yapıı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde Kolordu ve Ordu Komutanlığı yaptı. Bitlis ve Muş'u düşman işgalinden kurtaran kuvvetlerin başındaydı. Filistin ve Suriye cephelerinde görev aldı.

  mustafa-kemal-atat-rk.jpg


  Mondros Mütarekesi'nden sonra Sevr Anlaşması hükümlerine dayanılarak ülkenin yabancılar tarafından işgali üzerine, son Osmanlı padişahı Vahdettin Han tarafından Anadolu'ya gönderildi.19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Türk millî mücadelesini başlattı.Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerini topladı. Askerî görevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni topladı. Meclis Başkanı seçildi.5 Ağustos 1921'de Başkomutanlık görevini üstlenerek Anadolu'nun Yunan işgalinden kurtarılması için mücadeleye devam etti. Sakarya Meydan Savaşı'nı kazandı. 19 Eylül 1921'de Meclis tarafından kendisine Mareşal ve geleneksel Gazi ünvanı verildi.

  26 Ağustos 1922'de işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Büyük Taarruz'u başlattı. Beş gün sonra 30 Ağustos 1922'de de Başkomutanlık Meydan Savaşı' nı kazanıldı.Lozan Barış Konferansı'ndan sonra, 11 Ağustos 1923'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeniden Başkan olarak seçildi. 9 Eylül 1923'de kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanlığı' na seçildi.

  29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'in ilân edildiği gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Dört dönem üst üste seçildi.10 Kasım 1938'de öldü
 2. Hiranur
  Devamlı Üye

  Mustafa Kemal Atatürk Görselleri

  mustafa-kemal-atat-rk-g-rselleri.jpg

  mustafa-kemal-atat-rk-g-rselleri3.jpg

  mustafa-kemal-atat-rk-g-rselleri2.jpg

  Mustafa Kemal Atatürk Görselleri1.jpg 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Türk siyasetçi, Asker ve Devlet adamıdır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında önderlik yapmış ve TBMM tarafından ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Katıldığı bir çok savaşta zekası ve cesaretiyle başarıyla sonuçlamıştır. Bugün bile Dünya ülkelerinin saygıyla sözettiği önderlerden biridir.
+ Yorum Gönder


atatürkün hayatı vikipedi,  atatürk hayatı vikipedi,  atatürk hayatı,  atatürk görselleri