+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda Cafer Tayyar Eğilmez - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DR.MATRİX
  Devamlı Üye

  Cafer Tayyar Eğilmez - Kimdir Kısaca Hayatı

  Cafer Tayyar Eğilmez Biyografisi


  Cafer Tayyar Eğilmez Biyografisi.jpg

  Kurtuluş Savaşı sırasında Trakya harekatını yöneten ve Cumhuriyet Terakkiperver Partisi kurucuları arasına giren Cafer Tayyar Eğilmez, Plevne kahramanlarından Yüzbaşı Enma Efendinin oğludur.

  Drama ve Manastır Askeri Rüştiye ve İdadisi'nde okudu. 1903'te Harbiye'den yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 1907'de Üsküp'te, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kuranlar arasına katıldı. Binbaşı rütbesi ile İpek mutasarrıflığına tayin edildi. Balkan Savaşı'nı takip eden tarihlerde 16. Kolordu Erkan-ı Harbiye Reisliğine getirildi.

  1915-1916 Çanakkale Savaşları'na katıldı. I. Dünya Savaşı bitiminde Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve Trakya Cephesini yönetti. Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclisi'ne Trakya Milletvekili olarak girdi. Nestari İsyanını bastırdıktan sonra, ordudan kesin olarak ayrıldı. Cumhuriyet Terakkiperver Fırkasına katıldı. Bu partinin Şeyh Sait İsyanından sonra kapatılması üzerine yargılandı. Daha sonra suçu bağışlanarak tahliye edildi.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Cafer Teyyar Eğilmez ülkesi içi çok şey yapmış eğitimin dede başarılar elde etmiştir bir çok savaşa katılmış hayatının bir dönemini bin başı rütbesi ile geçirmiş teraki perver cumuhuriyet fırkasına girmiş şeyh sait isyanından sonra yargılanarak suçu af edilmiş ve serbest bırakılmıştır.
+ Yorum Gönder


şeyh jafar tayyar efenfi