+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Visiul basic te user kontrol nasıl yapılır form'a nasıl aktarılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Visiul basic te user kontrol nasıl yapılır form'a nasıl aktarılır
  visiul basic te user kontrol nasıl yapılır form'a nasıl aktarılır? 2. AciLForum
  Moderators

  1.Varolan bir makronun çalışmasını denetlemek isterseniz, makroyu içeren çalışma kitabını açın.
  2.Denetim eklemek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.
  3.Formlar araç çubuğunu görüntüleyin, Görünüm menüsünden Araç Çubukları'nın üzerine gelip Formlar'ı tıklatın.
  4.Eklemek istediğiniz denetimi tıklatın.
  5.Çalışma sayfası üzerinde, denetimi yerleştirmek istediğiniz konumu tıklatın.
  6.Denetimi istediğiniz boyuta sürükleyin.
  7.Aşağıdakilerden birini yapın:
  Varolan makroyu atama
  Düğme ekliyorsanız, düğmenin çalıştırmasını istediğiniz makroyu Makro adı kutusunda seçin.Düğme dışında bir denetim ekliyorsanız, denetimi sağ tıklatıp kısayol menüsündeki Makro Ata'yı tıklatın. İstediğiniz makroyu seçin.
  Yeni makro kaydetme veya yazma
  Makro yoksa Makro Ata iletişim kutusunda Kaydet'i tıklatarak yeni bir makro kaydedin veya Yeni'yi tıklatarak makroyu yazabileceğiniz bir Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications (VBA): Microsoft Windows tabanlı uygulamalar programlamak için kullanılan ve bazı Microsoft programlarıyla birlikte gelen makro dili sürümü.) modülünü açın.
  8.Denetimi sağ tıklatın, Metni Düzenle'yi tıklatın ve denetimin metnini ekleyin. Tamamlandığında denetimi sağ tıklatın ve Metni Düzenlemeden Çık'ı tıklatın.
  9.Denetim özelliklerini ayarlayın.
  Nasıl Yapılır?
  Denetimi (denetim: Metin kutusu, onay kutusu, kaydırma çubuğu veya komut düğmesi gibi, kullanıcıların programı denetlemesine izin veren kullanıcı arabirimi grafik nesnesi. Denetimleri kullanarak verileri veya seçimleri görüntüleyebilir, bir eylemi gerçekleştirebilir veya kullanıcı arabirimini daha kolay okunur bir hale getirebilirsiniz.) sağ tıklatın, Kontrol Biçimlendir'i tıklatın ve Denetim sekmesini tıklatın. Etiket ve düğmelerinin özellikleri yoktur.
  Etiket Denetim veya çalışma sayfası kadar form hakkında da bilgi sağlayan metin.
  Düzenleme kutusu Microsoft Excel çalışma kitaplarında yoktur. Bu denetim, Excel sürüm 5.0 iletişim sayfalarında çalışmanızı sağlamak için gönderilir.
  Grup kutusu Seçenek düğmeleri veya onay kutuları gibi ilgili denetimleri gruplandırır.
  Grup kutusu özellikleri
  3 boyutlu gölgelendirme Grup kutusunu 3 boyutlu gölgelendirme efektiyle birlikte görüntüler.
  Düğme Tıklatıldığında makroyu çalıştırır.
  Onay kutusu Seçenekleri etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Sayfa veya gruplarda her seferinde birden çok onay kutusunu seçebilirsiniz.
  Onay kutusu özellikleri
  Değer Onay kutusunun seçili (İşaretli), temizlenmiş (İşaretsiz) veya hiçbiri (Karma) durumunu saptar.
  Hücre bağlantısı Onay kutusunun durumunu döndüren hücre. Onay kutusu işaretliyse, Hücre bağlantısı kutusundaki hücrede DOĞRU değeri olur. Onay kutusu işaretsizse, hücrede YANLIŞ değeri vardır. Onay kutusu karma durumdaysa, hücrede #YOK değeri vardır. Bağlantılı hücre boşsa, Excel onay kutusunun durumunu YANLIŞ olarak yorumlar.
  3 boyutlu gölgelendirme Onay kutusunu 3 boyutlu gölgelendirme efektiyle birlikte görüntüler.
  Seçenek düğmesi Grup kutusunda yer alan seçenekler grubundan birini seçer. Birkaç olasılıktan yalnızca birine izin vermek için seçenek düğmelerini kullanın.
  Seçenek düğmesi özellikleri
  Değer Seçenek düğmesini ilk durumunun, seçili (İşaretli) veya temizlenmiş (İşaretsiz) olup olmadığını saptar.
  Hücre Bağlantısı Seçenekler grubunda seçili seçenek numarasını verir (ilk seçenek düğmesinin numarası 1'dir). Bir gruptaki tüm seçenekler için aynı Hücre Bağlantısı hücresini kullanın. Bundan sonra, seçili seçeneği yanıtlamak için, dönen numarayı bir formül veya makroda kullanabilirsiniz.
  Örneğin, Tam Gün etiketli seçenek düğmesi ve Yarım Gün etiketli başka bir seçenek düğmesine sahip bir personel formu oluşturursanız, iki seçenek düğmesini C1 hücresine bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki formül, birinci seçenek düğmesi seçili ise "Tam Gün", ikinci seçenek düğmesi seçili ise "Yarım Gün" seçeneğini görüntüler:
  =IF(C1=1,"Full-time","Part-time")
  3 boyutlu gölgelendirme Seçenek düğmesini 3 boyutlu gölgelendirme efektiyle birlikte görüntüler.
  Liste kutusu Öğe listesi görüntüler.
  Liste kutusu özellikleri
  Giriş aralığı Liste kutusunda görüntülenecek değerleri içeren aralığın başvurusu.
  Hücre bağlantısı Liste kutusunda seçili öğenin numarasını verir (listedeki ilk öğe 1'dir). Giriş aralığından gerçek öğeyi döndürmek için bu numarayı bir makro veya formülde kullanabilirsiniz.
  Örneğin, liste kutusu C1 hücresiyle bağlanmışsa ve liste giriş aralığı D1015 ise, listedeki seçime bağlı olarak aşağıdaki formülle, D1015 aralığından elde edilen değer döndürülür:
  =INDEX(D1015,C1)
  Seçim türü Listedeki öğelerin nasıl seçilebileceğini belirtir. Seçim türünü Birden Çok veya Geniş'e ayarlarsanız, Hücre bağlantısı kutusunda belirtilen hücre göz ardı edilir.
  3 boyutlu gölgelendirme Liste kutusunu 3 boyutlu gölgelendirme efektiyle birlikte görüntüler.
  Açılan kutu Açılan liste kutusu. Liste kutusunda seçili öğe, metin kutusunda görünür.
  Birleşik giriş kutusu özellikleri
  Giriş aralığı Açılan listede görüntülenecek değerleri içeren aralığın başvurusu.
  Hücre bağlantısı Birleşik giriş kutusunda seçili öğenin numarasını verir (listedeki ilk öğe 1'dir). Giriş aralığından gerçek öğeyi döndürmek için bu numarayı bir makro veya formülde kullanabilirsiniz.
  Örneğin, birleşik giriş kutusu C1 hücresiyle bağlanmışsa ve liste giriş aralığı D1015 ise, listedeki seçime bağlı olarak aşağıdaki formülle, D1015 aralığından elde edilen değer döndürülür:
  =INDEX(D1015,C1)
  Açılan satırlar Açılan listede kaç tane satırın görüntüleneceğini belirtir.
  3 boyutlu gölgelendirme Birleşik giriş kutusunu 3 boyutlu gölgelendirme efektiyle birlikte görüntüler.
  Karma düzenleme kutusu Excel çalışma kitaplarında yoktur. Bu denetim, Excel sürüm 5.0 iletişim sayfalarında çalışmanızı sağlamak için gönderilir.
  Karma açılan düzenleme kutusu Excel çalışma kitaplarında yoktur. Bu denetim, Excel sürüm 5.0 iletişim sayfalarında çalışmanızı sağlamak için gönderilir.
  Kaydırma çubuğu Kaydırma oklarını tıklattığınız veya kaydırma kutusunu sürüklediğinizde değer aralığı boyunca kaydırma işlemi yapar. Kaydırma kutusuyla kaydırma oku arasına tıklatarak, değerler sayfası boyunca hareket edebilirsiniz.
  Kaydırma çubuğu özellikleri
  Geçerli değer Kaydırma kutusunun kaydırma çubuğundaki göreli konumu.
  En küçük değer Dikey kaydırma çubuğunun üstüne; yatay bir kaydırma çubuğununsa sol ucuna en yakın kaydırma kutusunun konumu.
  En büyük değer Dikey kaydırma çubuğunun üstüne; yatay bir kaydırma çubuğununsa sağ ucuna en uzak kaydırma kutusunun konumu.
  Artış değeri Kaydırma çubuğunun uçlarındaki ok işareti tıklatıldığında, kaydırma kutusunun hareket ettiği mesafe miktarı.
  Sayfa değişimi Kaydırma kutusuyla kaydırma oklarının birinin arasında tıklattığınızda, kaydırma kutusunun hareket ettiği mesafe miktarı.
  Hücre bağlantısı Kaydırma kutusunun geçerli konumunu verir. Bu sayı, kaydırma kutusunun konumuna yanıt olarak bir formül veya makroda kullanılabilir.
  3 boyutlu gölgelendirme Kaydırma çubuğunu 3 boyutlu gölgelendirme efektiyle birlikte görüntüler.
  Değer değişimi Değeri artırır veya azaltır. Değeri artırmak için yukarı okunu, azaltmak için aşağı okunu tıklatın.
  Değer değişimi özellikleri
  Geçerli değer Değer değişiminin, izin verilen değer aralığı içinde göreli konumu.
  En küçük değer Değer değişimi için izin verilen en küçük değer.
  En büyük değer Değer değişimi için izin verilen en büyük değer.
  Artış değeri Oklar tıklatıldığında değer değişiminin artırıp azalttığı miktar.
  Hücre bağlantısı Değer değişiminin geçerli konumunu verir. Bu numara, değer değişimi tarafından seçilmesini istediğiniz gerçek değeri vermek için bir formül veya makroda kullanılabilir.
  3 boyutlu gölgelendirme Değer değişimini 3 boyutlu gölgelendirme efektiyle birlikte görüntüler.

  İpucu
+ Yorum Gönder