+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Mesleki açıköğretimde kaç kredı ile mezun olunuyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mesleki açıköğretimde kaç kredı ile mezun olunuyor
  meslekı açıkogretımde kaç kredıle mezun olunuo 2. Gölge Kız
  Devamlı Üye


  Mesleki açıköğretimde kaç kredi ile mezun olunuyor

  Mesleki Açıköğretim Programı Mezuniyet kredileri
  Açıköğretim Lisesi Mesleki Açıköğretim Programına ortaokul diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler için, kayıtlı oldukları okul türüne göre mezuniyet kredileri şöyledir.

  • Kız Meslek Lisesi : 203
  • Endüstri Meslek Lisesi: 210
  • Ticaret Meslek Lisesi: 204
  • İmam-Hatip Lisesi : 208

  Mesleki Açıköğretim Programı öğrencilerinin dönemlere göre alacakları krediler
  1. ve 2. DÖNEM

  • 26 kredilik ortak genel kültür dersini ve 8 kredilik seçmeli genel kültür dersini Uzaktan Öğretim yöntemi ile (merkezi sınavla) alırlar.
  • 16 kredilik ortak meslek derslerini, yüz yüze eğitimle okuldan alacaklardır.

  3, 4, 5 ve 6. DÖNEM

  • 16 kredilik ortak genel kültür dersini ve 8 kredilik seçmeli genel kültür dersini, Uzaktan Öğretim yöntemi ile (merkezi sınavla) alırlar.
  • 26 kredilik ortak meslek dersini, yüz yüze eğitimle okuldan alacaklardır.
  • Ortak genel kültür dersi kalmayan öğrenciler 24 kredilik seçmeli genel kültür dersi alabilirler.

  Mesleki Açıköğretim Programı öğrencileri, bir dönemde kültür dersleri ve meslek dersleri olarak toplam 50 kredilik ders alabilir. Mesleki Açıköğretim Programında öğrencinin toplam kredisi, meslek dersleri ve genel kültür dersleri ile aldığı kredi toplanarak belirlenir.
  Mesleki Açıköğretim Programı öğrencilerinin Açıköğretim Lisesinden alacağı teorik meslek dersleri

  EĞİTİM MATERYALLERİ
  Televizyon
  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, ders kitaplarımızı desteklemek üzere televizyon ders programları, iletişimi sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak üzere de televizyon iletişim ve rehberlik programları hazırlanmaktadır.
  Programlar TRT Genel Müdürlüğünün işbirliği ile TRT 4 Yayın Programında yayınlanır.

  AÖL TV Ders Programları

  Pazartesi 06:00-09:00 (Tekrarı 19:50-21:30)
  Salı, Çarşamba, Perşembe 06:00-09:00 (Tekrarı 19:30-21:30)
  Cuma 06:00-08:40
  Cumartesi 07:20-12:00
  Pazar 07:00-11:40
  AÖL TV İletişim - Rehberlik Programı :
  Pazartesi 06:00-06:20 (Tekrarı 19:30-19:50)
  Cuma 08:40-09:00
  Cumartesi 07:00-07:20
  Pazar 11:40-12:00

  Radyo
  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, ders kitaplarımızı desteklemek üzere televizyon ders programları, iletişimi sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak üzere de televizyon iletişim ve rehberlik programları hazırlanmaktadır.
  AÖL Radyo Ders Programları
  Salı, Çarşamba, Perşembe 19:50-20:50
  Cuma, Cumartesi 20:00-21:00
  AÖL Radyo İletişim - Rehberlik Programı
  Pazar 14.30-14:4

  Çoklu ortam
  Basılı materyal

  Açıköğretim Lisesi ders programında yer alan derslerden bazıları için kitap, bazıları için ders notu hazırlanmıştır.
  Kitaplar ve ders notları, öğrencilerin adreslerine gönderilmemektedir. Öğrenciler kitaplarını, adres illerinde bulunan Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerine giderek kendileri almaktadırlar.
  Ders notları, müfredatta yer alan konular hakkında kısa açıklamalar yapmak ve öğrencileri çalışmalarında yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
  Öğrencilerin, ders notu bulunan bir dersin dönem sonu sınavına hazırlanmaları için, diğer liselerde o ders için okutulan kitaplardan da yararlanmaları gerekir.
  Ceza ve tutukevlerinde bulunan öğrenciler, kitaplar ve ders notlarını, cezaevi öğretmeni aracılığı ile alabilirler.
  Milli Güvenlik dersi için Açıköğretim Lisesinin hazırladığı bir kitap yoktur.Bu dersin kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinden temin edilmektedir.

+ Yorum Gönder


açık öğretim meslek lisesi kaç krediyle mezun olunur,  açık öğretim meslek lisesi kaç kredi ile mezun olunur,  mesleki açık öğretim lisesinden kaç kredi ile mezun olunur,  açık öğretim meslek lisesinden kaç krediyle mezun olunur