+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Tüketici mahkemesine delil sunmak için dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tüketici mahkemesine delil sunmak için dilekçe örneği
  Tüketici mahkemesine delilleri dunmak için dilekçe örneği 2. Mine
  Devamlı Üye

  Tüketici mahkemesine delil sunmak için dilekçe örneği

  dilekçeler bunlar

  HAK ARAMA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
  A-Şikayetin Parasal Değeri 827.05 TL’nin altında ise

  Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Dilekçe Örneği


  B-Şikayetin Parasal Değeri 827.05 TL’nin üstünde ise

  Tüketici Mahkemesine Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği


  C-Şikayette Taksit veya Ödeme Emrine Karşı Tüketici Mahkemesine

  Tedbir Talepli Dilekçe Örneği


  D-Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına İtiraz Edilmesi Durumunda

  Tüketici Mahkemesine İtiraz Dilekçesi Örneği


  E-Tüketici Mahkemesi Kararına Karşı Yapılacak Temyiz Başvuru

  Dilekçe Örneği

  A-Şikayetin Parasal Değeri 827.05 YTL’nin altında ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Dilekçe Örneği
  …………………………………. KAYMAKAMLIĞINA

  (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)


  Davacı(Şikayet Eden) : .................................................. ....................

  Adresi : .................................................. .................................................. ...........
  …………………………………………………………………………

  Tel / Faks (varsa) : .............................. / ..............................

  Davalı(Şikayet edilen): .................................................. ...........................

  Adresi : .................................................. .................................................. ............

  …………………………………………………………………………

  Şikayetin

  Parasal Değeri : ................................TL.

  Dava(Şikayet)konusu : .................................................. .................................................. ...........

  (Ayıplı mal / hizmet )

  OLAY : …………………………………………………………………………

  (Şikayetin açıklaması) …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..…………………………… ……………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..


  Hukuki Deliller : - 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması

  Hakkında Kanun,

  - Borçlar Kanunu, -Tanık, -Bilirkişi ve her türlü delil.

  Neticei Talep : (*)Yukarıda açıklanan ayıplı…………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………….

  .................................................. ........hususunda karar verilmesini arz ederim. .... /... / 200..

  Adı – Soyadı

  İmza

  Eki :
  Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vd. belgeler.

  (*)

  1-Ayıplı olan ..................................malın / hizmetin yenisi ile değiştirilmesini talep ediyorum.

  2-Ayıplı olan ..................................malın / hizmetin yasal faizi ile birlikte bedelinin iadesi ve alışverişin / sözleşmenin iptalini istiyorum.

  (*)NOT: Yukarıdaki seçeneklerden yalnızca birini talep kısmına yazabilirsiniz.
  --------------------------------------------------------------------------------
  B-Şikayetin Parasal Değeri 827.05 YTL’nin üstünde ise Tüketici Mahkemesine Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği  TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

  .................


  Davacı(Şikayet Eden) : .................................................. ....................

  Adresi : .................................................. .................................................. ...........
  …………………………………………………………………………

  Tel / Faks (varsa) : .............................. / ..............................

  Davalı(Şikayet edilen): .................................................. ...........................

  Adresi : .................................................. .................................................. ............

  …………………………………………………………………………

  Şikayetin

  Parasal Değeri : ................................TL.

  Dava(Şikayet)konusu : .................................................. .................................................. ...........

  (Ayıplı mal / hizmet )

  OLAY : …………………………………………………………………………

  (Şikayetin açıklaması) …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..…………………………… ……………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..


  Hukuki Deliller : - 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması

  Hakkında Kanun,

  - Borçlar Kanunu, -Tanık, -Bilirkişi ve her türlü delil.

  Neticei Talep : (*)Yukarıda açıklanan ayıplı…………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………….

  .................................................. ........hususunda karar verilmesini arz ederim. .... /... / 200..

  Adı – Soyadı

  İmza

  Eki :
  Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vd. belgeler.

  (*)

  1-Ayıplı olan ..................................malın / hizmetin yenisi ile değiştirilmesini talep ediyorum.

  2-Ayıplı olan ..................................malın / hizmetin yasal faizi ile birlikte bedelinin iadesi ve alışverişin / sözleşmenin iptalini istiyorum.

  (*)NOT: Yukarıdaki seçeneklerden yalnızca birini talep kısmına yazabilirsiniz.

 3. Mine
  Devamlı Üye  C-Şikayette Taksit veya Ödeme Emrine Karşı Tüketici Mahkemesine Tedbir Talepli Dilekçe Örneği
  TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

  .................

  TEDBİR TALEPLİDİR
  Davacı(Şikayet Eden) : .................................................. ....................

  Adresi : .................................................. .................................................. ...........
  …………………………………………………………………………

  Tel / Faks (varsa) : .............................. / ..............................

  Davalı(Şikayet edilen): .................................................. ...........................

  Adresi : .................................................. .................................................. ............

  …………………………………………………………………………

  Şikayetin

  Parasal Değeri : ................................TL.

  Dava(Şikayet)konusu : .................................................. .................................................. ...........

  (Ayıplı mal / hizmet )

  OLAY : …………………………………………………………………………

  (Şikayetin açıklaması) …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..…………………………… ……………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..


  Hukuki Deliller : - 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması

  Hakkında Kanun,

  - Borçlar Kanunu, -Tanık, -Bilirkişi ve her türlü delil.

  Neticei Talep : (*)Yukarıda açıklanan ayıplı…………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………….

  .................................................. ........hususunda karar verilmesini arz ederim. .... /... / 200..

  Adı – Soyadı

  İmza

  Eki :
  Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vd. belgeler.

  (*)

  1- ……………… Tüketici Mahkemesinden …………. ….. No.lu İcra Müdürlüğünde 200../…… sayılı icra dosyası ile yapılan takibin teminatsız ve tedbiren durdurulması istemidir.

  2- ………………. Tüketici Mahkemesinden söz konusu dava sonuçlanıncaya kadar diğer taksit ödemelerimin muacceliyet kesbetmemesi için kalan taksit ödemelerinin teminatsız ve tedbiren durdurulması istemidir.

  (*)NOT: Yukarıdaki seçeneklerden yalnızca birini talep kısmına yazabilirsiniz.
  --------------------------------------------------------------------------------  D-Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına İtiraz Edilmesi Durumunda Tüketici Mahkemesine İtiraz Dilekçesi Örneği
  TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

  ……………..


  İtiraz (Davacı) Eden : .................................................. ....................

  Adresi : .................................................. .................................................. ....

  .................................................. .................................................. .....

  Tel / Faks (varsa) : .............................. / ..............................


  Karşı Taraf (Davalı): .................................................. ...........................


  Dava Değeri : ………………. TL

  Hakem Heyeti
  Kararının Tebliğ Tarihi : ………………………………………


  İtiraz Konusu : ..../..../.........tarihli ve .......nolu....................................... ..........Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının kaldırılması istemidir.


  İtirazın Gerekçesi : .................................................. .................................................. .............

  (Açıklamalar) …………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..


  Hukuki Deliller : - 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması

  Hakkında Kanun

  - Borçlar Kanunu, - Tanık, - Bilirkişi ve her türlü delil.


  Neticei Talep : Yukarıda açıklanan ................................... KAYMAKAMLIĞI Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının .../.../......... tarih ve ..........sayılı kararının kaldırılmasına, (yok sayılmasına) Yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim. .... /... / 200…

  Adı-Soyadı

  İmza


  Eki:

  1- ……………….. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı sureti.

  2- Ayıplı mal/hizmete ait dilekçe vs. belge fotokopileri.
  --------------------------------------------------------------------------------  E-Tüketici Mahkemesi Kararına Karşı Yapılacak Temyiz Başvuru Dilekçe Örneği


  YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

  SUNULMAK ÜZERE

  TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

  ……………


  Temyiz Eden (Davacı): .................................................. ....................

  Adresi : .................................................. .................................................. ..

  .................................................. .................................................. ....

  Tel / Faks (varsa) : .............................. / ..............................


  Karşı Taraf (Davalı): .................................................. ...........................


  Dava Değeri : …………………….. TL.

  Tüketici Mahkemesinin
  Kararının Tebliğ Tarihi : ………………………………


  Temyiz Konusu : ..../..../.........tarihli ve .......sayılı ............................... ........Nolu Tüketici Mahkemesinin kararının kaldırılması istemidir.


  Temyiz Gerekçesi : .................................................. .................................................. .............

  (Açıklamalar) ………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………..


  Hukuki Deliller : - 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması

  Hakkında Kanun

  - Borçlar Kanunu, - Tanık, - Bilirkişi ve her türlü delil.


  Neticei Talep : Yukarıda açıklanan ................................... Tüketici Mahkemesi Başkanlığının .../.../......... tarih ve ..........sayılı kararının kaldırılmasına, (yok sayılmasına)

  Yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.

  .... /... / 200…

  Adı-Soyadı

  İmza

  Eki:

  1- …………………. Tüketici Mahkemesi kararı sureti.

  2- Ayıplı mal/hizmete ait dilekçe vs. belge fotokopileri.

 4. Fatma
  Administrator
  Tüketici haklarımızı bilmek bize alışverişlerimizde önemli faydalar sağlar. Tüketici olarak verdiğimiz paranın hakkını almak en doğal hakkımız. Tüketici haklarını ne kadar bilirsek o kadar iyi bir tüketici oluruz.

+ Yorum Gönder


tüketici mahkemesi cevap dilekçesi,  tüketici mahkemeleri delil,  tüketici mahkemesine cevap dilekçesi örneği,  tüketici mahkemesi ek dilekçe örneği,  tuketici mahkemesine ek belge verme dilekçesi