+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Konut Dokunulmazlığı Anayasamızın Kaçıncı Maddesinde Güvence Altına Alınmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Konut Dokunulmazlığı Anayasamızın Kaçıncı Maddesinde Güvence Altına Alınmıştır
  Konut Dokunulmazlığı Anayasamızın Kaçıncı Maddesinde Güvence Altına Alınmıştır 2. Gölge Kız
  Devamlı Üye

  Konut Dokunulmazlığı Anayasamızın Kaçıncı Maddesinde Güvence Altına Alınmıştır


  Konut dokunulmazlığı
  Madde 21- (1) Kimsenin konutuna dokunulamaz.
  (2) Millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel sağlığın, genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi sebepleriyle usulüne uygun olarak verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar.

+ Yorum Gönder