+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Proje çiziminde gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Proje çiziminde gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır
  proje çiziminde gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır 2. Mine
  Devamlı Üye

  Proje Çiziminde


  Ø Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilecektir.
  Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden geçebilecek iletken
  kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrıca boru çaplarının belirtilmesine gerek
  yoktur.
  Ø Betonarme kirişlerin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutusu
  konulmayacaktır.
  Ø Özellikle baca, kolon, şaft ve ışıklık gibi mimari ayrıntılar projede belirtilecek,
  baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmeyecektir. Banyo ve mutfak gibi
  bölümlerdeki yerleşim kat planlarında gösterilmeli ve ıslak hacimlerde
  kullanılacak buat ve anahtarlar ıslak hacim dışında olmalıdır. Zorunlu
  durumlarda, özel sızdırmazlığı sağlanmış buat ve ek kutuları kullanılacaktır.
  Ø Bir buata en çok 4 bağlantı ucu gelebilecek, bu sayı aşıldığında kare buat veya
  ek kutusu konulacaktır.
  Ø Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilecek ve en
  azından aşağıdaki standartlara uyulacaktır;
  · Anahtarlar zeminden 110 cm ve prizler zeminden 40 cm yukarda,
  · Aplikler zeminden 190 cm yukarda,
  · Tablolar zeminden 200 cm ve buatlar zeminden 220 cm yukarda,
  · Yukarıdaki elemanlar kapılardan 30 cm, duvar birleşim noktalarından ve
  pencerelerden 50 cm uzakta olacaktır.
  Ø Projelerde kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları, özel harf ve yazılarla
  kodlanacaktır.
  Ø Projelerde, yatay planlar yanında her sistem için ayrı ayrı tek hat şemaları
  verilecektir.
  Ø Projeler hazırlanırken, iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat
  edilecektir.
  Ø Tesisat mahallin özelliğine uygun bir koruma sınıfında yapılacaktır.
  Ø Konut projelerinde, kuvvetli ve zayıf akım aynı pafta üzerinde gösterilebilir.
  Ancak kapsamlı yapılarda zayıf akım ve kuvvetli akım projeleri ayrı paftalara
  çizilecektir.
  Ø Projelerde iletken renk kodları aşağıdaki şekilde belirtilmek zorundadır;
  · Üç fazlı sistemlerde; koruma iletkeni yeşil bantlı sarı, nötr iletkeni açık
  mavi, faz iletkenleri TSE standartlarına uygun olarak R - gri, S - siyah, T
  - kahverengi seçilecektir.
  · Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde, faz iletkeni gri
  veya kahverengi seçilecektir.
  · Özel durumlarda ise kullanılan iletken renkleri tanımlanacaktır.
  16
  Ø Basit yapılar dışındaki 200 m2’den büyük yapılarda, yangın ihbar sistemi
  projelendirilecektir.
  Ø Kat tabloları girişinde 30 mA. eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi
  kullanılacaktır. Ana tabloda ise 300 mA eşik korumalı kaçak akım koruma
  rölesi kullanılacaktır. Kesme kapasitesi imalat sınırını aştığı durumlarda, ana
  tablo yükleri bölünerek 300 mA eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi
  kullanılacaktır.
  Ø Sayaç tabloları, katlarda aynı mahalde ve bir arada olacaktır. Bina genel
  kullanımına yönelik ayrı bir sayaç ve sayaç tablosu olacak, ortak amaçlı
  kullanılan tüm tesisat bu tablodan beslenecektir. Projelerde sayaç panosu detayı
  verilecektir.
  Ø Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, besleneceği direk
  numarası gibi bilgiler projede belirtilecektir.
  Ø Ortak çatılı ve birden fazla girişi olan binalar bir noktadan beslenecektir.
  Ø Yapı bağlantı hattı kesiti, gerilim düşümü ve akım yoğunluğu kontrolü
  yapılarak tespit edilecektir. Ancak, konutlar için bu kesit bakır iletken olması
  durumunda en az 6 mm2, alüminyum iletken olması durumunda ise en az 10
  mm2 olmalıdır.
  Ø Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olacaktır. Kolon linye hatları, tablolardan
  çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılacak ve uzun hatlarda linye
  numaraları yanına beslendikleri tablo kodu da yazılacaktır.
  Ø Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 mm² kesitinde bakır
  iletkenle tesis edilecektir. Bütün prizler, toprak hatlı olacaktır. Banyolarda en az
  iki (çamaşır makinesi ve elektrikli şofben gücüne uygun), mutfakta ise en az üç
  bağımsız priz linyesi (bulaşık makinesi, elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı
  gücüne uygun) olacaktır. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri belirtilecek,
  kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı priz için en az 300 watt, üç
  fazlı priz için en az 600 watt kabul edilecektir. Priz linyelerine en çok yedi (7)
  priz bağlanabilecek, ancak priz güçleri toplamı 2000 VA.'yı geçemeyecektir.
  Ø Projelerde, proje ve teknik uygulama sorumlusu ve yapı ile diğer bilgilerin
  bulunduğu kapak, vaziyet planı, semboller listesi, açıklamalar, tablo yükleme
  cetvelleri, gerilim düşümü-akım yönünden kesitlerin incelenmesi veya
  aydınlatma hesapları, tablo açılımları, kolon şemaları, sayaç panosu detayı,
  keşifler ve gerekçe raporunu kapsayacaktır.
  Ø İş yerleri ve atölyelerde, aydınlatma için birden fazla floresan kullanılan
  bölümlerde, kamaşma olayının en az düzeye indirilmesi için üç fazlı besleme
  yapılmalıdır.
  Ø Kompanzasyon yapılmayan tesislerde, gaz deşarjlı lâmbaların (floresan,
  sodyum ve cıva buharlı vb.) kullanılması durumunda ampul başına gerekli
  kapasitede kondansatör paralel bağlanacak veya kondansatörlü balast
  kullanılacaktır.
  Ø Lambadan lambaya geçiş yapılması durumunda, gerekçesi belirtilecek ve uygun
  klemensle bağlantı sağlanacaktır.
  Ø Tabloların yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve sayılarını,
  linye güçlerini, sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli diğer bilgileri
  kapsayacaktır.
  17
  Ø Projelerde, ana besleme, kolon, en uzun ve en yüklü linye hattı için gerilim
  düşümü hesabı yapılacaktır. İletken kesitleri, ayrıca akıma göre kontrol
  edilecektir. Ana besleme hattı ve kolon hatları için, talep faktörleri dikkate
  alınacak ve gerilim düşümü talep faktörüne göre hesaplanacaktır.
  Ø Bölümlerin özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre aydınlatma hesabı
  yapılacak, enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek armatürlerin cins ve
  güçleri seçilerek kat planları üzerinde gösterilecektir. Basit yapılar için,
  aydınlatmada en az 12 watt/m2 esas alınacaktır.
  Ø Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkış noktaları, açık olarak
  belirtilecektir.
  Ø Kolon şeması, mimari kat sayısına uygun olarak çizilecek; tabloların isimleri,
  güçleri, sigorta ve şalter anma değerleri, ana tablodan itibaren kolon hattı
  uzunluğu, kesiti ve cinsi ile ana tabloda hangi faza bağlı olduğu ve sayaç anma
  akımları belirtilecektir.
  Ø Tabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce şalter sonra sigorta
  kullanılacaktır.
  Ø Asansör projeleri, asansör yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacaktır.
  Ø Telefon tesisatı projeleri, Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik
  Şartnamesi’ne uygun olarak hazırlanacaktır.
  Ø Yapı içi TV / R Tesisatı projeleri, “EMO Ortak Anten TV / R ve Kablo TV / R
  İç Tesisat Yönetmeliği” ne uygun olarak hazırlanacaktır.
  Ø Diğer zayıf akım projeleri yapılırken, ilgili ulusal (varsa) ve uluslararası
  standartlara uyulacaktır.
  Ø Bilgisayar ve yazılımla ilgili hizmetler, bilgisayar mühendislerince
  yürütülecektir.
  Ø YG projelerinde hazırlanacak dosyalar içinde, aşağıdaki bilgi ve belgeler
  bulunacaktır;
  · Raporlar (ana fihrist, SMM-BT Belgeleri, Enerji İzin Yazısı, Proje
  Açıklama Yazısı),
  · Hesaplar (Trafo Gücü Hesabı, Kompanzasyon Hesabı, Kısa Devre
  Hesabı, Kablo ve Bara Kesit Hesabı, YG Direk Seçim Cetveli, AG
  Gerilim Düşümü Hesapları ile Kablo ve Bara Kesit Hesabı, Direk Vektör
  Diyagramları Hesabı ve/veya Çizimleri, Özel Tip Trafo Binası ise
  Betonarme Statik Hesabı),
  · Keşifler (YG Keşif Özeti, Trafo Postası Keşif Ö., AG Keşif Özeti,
  Kompanzasyon Keşif Ö.),
  · Planlar (Vaziyet Planı, ENH Güzergah Planı, ENH Profili ve Sehim
  Şablonu, YG-AG Tek Hat Şeması ve Şebeke Planları, Trafo Binası
  Mimari ve Elektrik Yerleşim Planları),
  · Tip Proje ve Şartnameler (Elektrik Dağıtım Tesisler Genel Teknik
  Şartnamesi, Seksiyoner Direği Tip Projesi, Trafo Direği veya Binası Tip
  Projesi, ENH Tip Projesi, AG-YG Tip Projeleri).
+ Yorum Gönder


gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır,  gerilim düşümü hesabı örnekleri,  gerilim düşüm hesabı nasıl yapılır,  gerilim düşümü hesabı programı,  gerilim düşüm hesabı formülü,  gerilim düşümü hesabı megep