+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Akın kitabın kahramanları, yayınevi ve basım yılı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Akın kitabın kahramanları, yayınevi ve basım yılı
  akın adlı kitabın kahramanları, yayınevi ve basım yılını araştırıyorum bilen varsa lütfen söylesin. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Akın Kitap Özeti (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  Akın Kitap Özeti (Faruk Nafiz Çamlıbel)
  Kitabın Adı :Akın
  Yazarı : Faruk Nafiz Çamlıbel

  Akın Kitabının Özeti :

  Akın, konusunu İslamiyet öncesi Türk Tarihinden almakta*dır Anayurt’taki iç denizin kuruması olayı, şiir-piyes biçiminde, destan olarak anlatılmaktadır Yıllarca süren kuraklığın sona er*mesi için, yasa gereğince, İhtiyar Hakan İstemi Han’ın kurban edilmesi gerekmektedir

  İstemi Han’ın hedefi ise, suyu, yeşili, ağacı bol bereketli topraklara akınlar düzenleyerek, yerleşmek için yeni yurtlar ele geçirmektir Gün, Batı ve Doğu beyleri bu hükmü yerine getirmek için İstemi Han’a gelirler Bu üç beyin oğullan da devlet yönetimini Öğrensinler diye İstemi Han’m ya*nındadırlar Üç başbuğ, kuraklık devam edeceği ve kurban edilme sırası İstemi Han’dan sonra kendilerine geleceği için hileye başvu*rurlar ve İstemi Han yerine kızı Suna’nın öldürülmesi için baş bakıcıyı kandırırlar Gün Başbuğunun oğlu Demir ise Suna’yı sevmektedir Hileyi meydana çıkarır Mertliğe sığmayan bu tu*tumları yüzünden, halk üç başbuğu öldürür Bunların oğullan Bumin, Bayan ve Demir başbuğ olur ve İstemi Han’ın “Akın” ülküsünü gerçekleştirirler
  Türklerin Anayurt’tan göç etmelerinin en Önemli sebebi olan kuraklıktan dolayı yeşile, suya ağaca olan özlem, Demir’in sevgi*lisi Suna’ya hediye ettiği çiniye bakılarak, İstemi Han tarafından işte böyle anlatılmaktadır:

  “Yeşilde ne arar da bulamaz insan oğlu?
  Yeşil bu Varlık dolu, gök dolu, umman dolu!
  Bir ucu gözlerinde, bir ucu engindedir,
  Meyve veren ağaçlar bu çini rengindedir,
  Bu çini rengindedir bahar, deniz, kır, orman
  Bana Tanrım gözükür yeşil dediğin zaman
  Toplanmış bütün bunlar yeşil çininde senin,
  Gizli arzulan var bunda bütün ülkenin
  Bunu ancak biz duyar, biz anlarız bu dilden…

  Kızı Suna, babasının bu kadar üzülmesine dayanamaz ve:
  “Yeter, baba, bu kadar içlendiğin yeşilden ” der İstemi Han, nasıl İçlenmesin, nasıl özlem duymasın ki yeşile? Şu dizeler çektiği acıları gayet net bir şekilde açıklamaktadır:

  “Tanrım, nasıl kesildi köpüren, taşan
  sular? Dağlar mı yassûaşii? Ovalar mı
  delindi? Neden coşkun suların sesi
  gittikçe dindi?

  Yıllarca bulutlara bakarak derin derin
  Bekledik hiç gelmeyen yağmurunu
  göklerin, Başaklar yandı gitti boyunu
  gösterirken Koyunlar can çekişti
  yavrusunu verirken Meyveler
  kızarmadan dalı üstünde soldu, Irmak
  yatağı kumsal, kırlar dikenlik oldu

  Eskiden güneş derdim bereketin eşidir
  Bugün başucumuzda Tanrı’nın ateşidir,
  O da susuz kalınca benzedi kudurmuşa,
  Şimşek gibi çarpıyor aslana,
  kurda,kuşa… İrmak bugünün yolu,
  deniz yarının çölü… Tarlalar yangın
  yeri sürüler canlı ölü

  Dağlarının başından bulutu eksilmeyen,
  Yılın dört mevsiminde susuzluk ne
  bilmeyen Rüzgârlı ülkelere göç etmeli,
  akmalı Yalnız bu anayurdu kimlere bırakmalı?

  Yurdunda bir dikili ağaç kalmadığı gün
  Yerinde durduğunu görürler gene Türk’ün
  Ayırmağa çalışmak ikisini boş etmek:
  Türk demek yurt demektir, yurt demek de Türk demek!

  Sizdedir bu varlığı kurtaracak son
  büyü Sîzin göç etmenizdir diriltecek
  ölüyü… Bekçisi kalsın artık bu yurdun
  ihtiyarlar, Koç yiğitler arasın başka
  güzel diyarlar,

  Bilgi bir elinizde, san’at bir elinizde,
  Altınızda yağız at, dal kılıç belinizde,
  Okları hiç şaşmayan yayınızla
  yürüyün, Akın alaylarını arkanızdan
  sürüyün Kulağınızda kalsın ölürsem
  vasiyetim: Gençleri yollamaktı sağa
  sola niyetim
+ Yorum Gönder