+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Cebriye nedir? Cebriye nedemek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cebriye nedir? Cebriye nedemek
  Cebriye nedir? Cebriye nedemek 2. Nermin
  Devamlı Üye

  Cebriye nedir? Cebriye nedemek

  Kaderi inkâr eden, mutezile [kaderiye] fırkasıdır (Yaptığımız iyi kötü işlere Allah karışmaz) derler (Allah bize zorla günah işletir) diyen ise, cebriye [mürciye] fırkasıdır İkisi de yanlıştır Ehl-i sünnet ikisinin ortasındadır

  Cebriye fırkası:

  Bu fırka, (Bize imanı veren de ibadet ettiren de Allah’tır Allah her işi zorla yaptırır İnsan kaderine mahkûmdur Hiç kimse, işlediği günahtan mesul değildir) diyerek şu mealdeki âyetleri delil olarak gösteriyor:
  (Allah, dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini dalalette bırakır) [İbrahim 4]

  (Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi O halde inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Allah’ın izni olmadıkça, hiç kimse, iman edemez) [Yunus 99,100]

  (Sizi de, yaptığınız işleri de yaratan Allah’tır) [Saffat 96]

  Bu âyet-i kerimeler, kaderi, yani Allahü tealanın işlerimizi yarattığını inkâr eden mutezileye gayet güzel cevaptır Bu âyet-i kerimelere rağmen, kader nasıl inkâr edilir ki?

  Bu âyet-i kerimelerin açıklamasında, Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki:
  Hayrın ve şerrin yaratılmasında, işlediklerimizin yaratılmasında, insanın irade ve ihtiyarının da tesiri vardır İnsanın iradesine, dilemesine kesb denir İnsanın yapmak istediği işi, Allahü teâlâ da dilerse, o şeyi yaratır (2/83)
  Demek ki, insanların yaptığı her hareket, her iş, insanın kesbi ve Allahü teâlânın yaratmasıyladır İnsan istiyor, Allahü teâlâ da yaratıyor Allahü teala yaratmıyor diyen mutezile sapık yoldadır Günümüzde bazı mutezile bozuntuları, kaderi cebriyenin anladığı gibi göstererek inkâra çalışmaktadır

  Cebriye fırkası, insanın kesbini, iradesini inkâr ederek, (İnsan istese de, istemese de her hareketini, her işini Allah yaratır İnsanın her işi, ağaç yapraklarının rüzgârdan sallanması gibidir Her şeyi Allah zorla yaptırıyor) dediler Böyle söylemek küfürdür Elin titremesi başkadır; isteyerek oynatması başkadır Bir âyet-i kerime meali:
  (İsteyen iman etsin, dileyen inkâr etsin İnkârcılara Cehennem ateşini hazırladık) [Kehf 29]

  Allahü teâlâ zorla inandırırsa, niye (İsteyen iman etsin, dileyen inkâr etsin) diyecek ki? Demek ki, Allahü teâlâ, insana bir irade verdi İnanmak da, inkâr etmek de, insanın elindedir

  Bir cebriyeci, kendisine saldırana kızmaz mı? Allah yaptırıyor der mi? Mesela, Cebriyenin ensesine bir tokat vursak, (Ne yapıyorsun?) der, ona (Kader böyle, bunları yapan Allah’tır) desek, bize hak verir mi?

  Cebriyeciler, (Kâfirler mazurdur; çünkü işleri yapan Allah’tır Bunlar mecburdur) diyorlar Bu sözleri küfürdür Dört âyet-i kerime meali:
  (Onları hesap mahallinde durdurun! Hesaba çekileceklerdir) [Saffat 24]

  (Rabbin hakkı için, onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz) [Hicr 92, 93]

  (Zerre kadar hayır ve şer işleyen, karşılığını görür) [Zilzal 7,8]

  (Kişi, önceden ne hazırladığını, ne getirdiğini görecektir) [Tekvir 14]

  Peygamber efendimiz buyuruyor ki:
  (Mürciye [cebriye] ve kaderiyenin [mutezilenin] İslamiyet’ten nasibi yoktur) [Buhari]

  (Allahü teâlâ, kaderiye ve mürciyeye, 70 Peygamber lisanıyla lanet etti) [Taberani]

  (Kaderiye ve mürciye, Kevser havuzuna varamaz ve Cennete giremez) [Ebu Davud]

  Günümüzde cebriye fırkası azsa da, aklına güvenen mutezile bozuntuları çoktur

  Mutezile fırkası:

  Kaderiye de denilen, mutezile fırkası, (İnsan kendi kaderini kendi çizer İnsanların işlerine Allah karışmaz) diyerek kaderi inkâr etmiştir Hâlbuki kadere iman farzdır Bu husus Kur’an-ı kerim ve hadis-i şeriflerle bildirilmiştir Allahü teâlâ, ezeli ilmiyle, insanların ve diğer mahlûkatın, ne zaman doğacağını, ne zaman öleceğini ve ne yapacaklarını bilir İlahın elbette her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir Bilmeyen, gücü yetmeyen, muhtaç olan, ilah olamaz Allahü teâlâ, herkesin ne yapacağını bilir Kur’an-ı kerimde mealen, (Allah, onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir) buyuruluyor (Bekara 255)

  İnsanların başına gelecek olaylar, doğacakları, ölecekleri ve ne iş yapacakları gibi bütün bilgiler, levh-i mahfuz denilen bir kitaptadır Bu kitaptaki bilgilere, kader deniyor Bunlar nasıl inkâr edilebilir ki? Kader hakkında birkaç âyet-i kerime meali:
  (Yeryüzünde vuku bulan ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta [levh-i mahfuzda] olmasın Elbette bu, Allah için kolaydır) [Hadid 22]

  (Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir Hepsi açık bir kitapta [levh-i mahfuzda] yazılıdır) [Hud 6]

  (Yaptıkları küçük büyük her şey, satır satır kitaplarda yazılmıştır) [Kamer 52, 53]

  (Ölümü Allah’ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur) [Al-i İmran 145]

  (Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah’tır) [Enam 2]

  (Biz, her şeyi kader ile yarattık) [Kamer 49]

  Birkaç hadis-i şerif meali ise şöyledir:
  (İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, [yani Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye, inanmaktır Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir) [Buhari, Müslim, Nesai]

  (Kadere inanmak, iman esaslarındandır) [Ebu Davud, Tirmizi]

  (Kadere inanmayan, imanın gerçeğine erişmez) [Nesai]

  (Kaderi inkâr edenin, İslam’dan nasibi yoktur) [Buhari]

  (Kadere iman etmek, tevhidin nizamıdır) [Deylemi]

  (Ahir zamanda, şerli kimseler, kader hakkında konuşur) [Hâkim]

  (Ahir zamanda, kaderi inkâr edenler çıkacaktır) [Tirmizi]

  (Ahir zamanda, şu üç şeyden korkuyorum: Müneccimlere [falcılara] inanmak, kaderi inkâr ve idarecilerin zulmü) [Taberani, İbni Asakir, Hatib, İbni Ebi Âsım]

  (Kaderi inkâr etmeyin Hıristiyanlar kaderi inkâr eder) [Cami-us-sagir]

  (Ümmetim kaderi inkâr etmedikçe dinde sabittir; inkâr edince helak olur) [Taberani]

  (Ahirette kaderi yalanlayana rahmet nazarıyla bakılmaz) [İ Adiy]

  (Şu üç şeyden korkuyorum: 1- Âlimin sürçmesi, 2- Münafıkların “Kur’an böyle diyor” diyerek tartışmaya girişmesi, 3- Kaderin inkâr edilmesi) [Taberani]
+ Yorum Gönder


cebriye nedir