+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı, Milli Bilincin Uyandırılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı, Milli Bilincin Uyandırılması
  Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı, Milli Bilincin Uyandırılması 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sonra İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da vatanın kurtuluşu için çözüm yollarını araştırdı. Sonunda Anadolu'ya geçerek, milletin gücü ile vatanın bağımsızlığının sağlanacağına karar verdi. Anadolu'ya geçmenin yollarını aramaya başladı.Samsun ve çevresine İngilizler asker çıkartınca : bölgedeki Rum çeteleri Türk köylerine kanlı baskınlar yapmaya başlamışlardı. Türklerin haklarını savunma çabaları ise İngilizler tarafından güvenliği bozma olarak değerlendiriliyordu.

  İngilizler, Mondros'un 7 .maddesine (güvenliklerinin tehdit edildiği bölgeleri işgal etme) dayanarak bölgeyi işgal etme tehdidinde bulundular.İngilizler, Osmanlı Hükümetinden yöredeki karışıklığın önlenmesini istediler. Osmanlı Hükümeti de, Samsun ve çevresindeki karışıklıkları önlemek ve işgal gerekçesi sayılabilecek ortamı ortadan kaldırmak için Mustafa Kemal'i görevlendirdi.Böylece Mustafa Kemal, İstanbul'dan uzaklaştırılmış olacak ve işgalcilerin her isteğini yapan devlet adamları da rahatlayacaklardı.

  Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmenin yolunu bulmuştu. Teklifi kabul etti, çok geniş yetkilerle 9. Ordu Müfettişliğine atandı. 9. Ordu Müfettişliğinin ismi daha sonra 3. Ordu olarak değiştirildi. Padişahında 30 Nisan 1919'da onaylaması ile Mustafa Kemal görevine başladı. İzmir'in işgalinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919'da 17 kişilik bir ekiple yola çıkan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a vardı. Artık Türk tarihinde yepyeni bir dönem başlıyordu.
 3. Mesport
  Moderators
  16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan hareket eden Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Mustafa Kemal, Nutuk’ta, o günkü durumu şöyle anlatmaktadır: “1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Durum ve genel görü-nüm şöyleydi. Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu topluluk, genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda sarsılmış, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları içinde, ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve ülkeyi genel savaşa sokanlar, kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar”

  Mustafa Kemal, Samsun’a çıktıktan sonra bölgedeki güvenlikle ilgili bazı önlemleri alırken orduyu ve milleti savaşa hazırlamaya başladı. Bu amaçla, Erzurum’daki 15. Kolordu Kumandanı Kâzım Karabekir ve Ankara’daki 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat (Cebesoy) paşalarla bağlantı kurup başlatmak üzere olduğu Kurtuluş Mücadelesi için görüş birliğine vardı. Mustafa Kemal, daha sonra Müdafaa-i Hukuk, Muhafaza-i Hukuk ve ademi merkeziyet cemiyetlerini birleştirmek ve Anadolu’nun güvenilir bir yerinde kongre yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalara başladı.

  Mustafa Kemal, Samsun’da bir hafta kaldıktan sonra 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geçti. 28 Mayıs 1919’da Havza’dan kumandanlara ve valilere gönderdiği telgrafla, “ her yerde halkın gösteriler düzenleyerek düşman saldırısını protesto etmelerini” bildirdi.

  Mustafa Kemal, bu gösterilerle halkın kaynaşmasını, uyanmasını ve ortak bir amaca yönelmesini arzuluyordu. Bu amaçla 30 Mayıs 1919 günü ilk mitingi Havza’da kendisi düzenledi. Protesto mitinglerinin en görkemlileri İstanbul’da düzenlendi.

  İstanbul mitinglerinden rahatsız olan işgal kuvvetlerinin ilk tepkisi hükümete baskı yaparak Mustafa Kemal’i geri çağırtmak oldu. Geri dönmeyi kabul etmeyen Mustafa Kemal, bu davranışıyla İstanbul Hükümetine ve işgal kuvvetlerine karşı, milletin çıkarlarını korumadaki kararlılığını göstermekteydi.
+ Yorum Gönder