+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda İkinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı’nın Sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İkinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı’nın Sonuçları
  İkinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı’nın Sonuçları 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  II. İnönü Savaşı’nın Sonuçları - İçte ve Dıştaki Etkileri - İkinci İnönü Savaşı’nın Sonuçları - Önemi - Etkileri II. İnönü Muharebesi içte ve dışta büyük etki yaptı. Türk halkının hükûmete ve orduya güveni arttı. Düzenli ordunun önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Fransa, Türkiye ile anlaşma zemini aramaya başladı. İtalyanlar işgal ettikleri Güneybatı Anadolu’dan kuvvetlerini çekmeye başladılar. Bütün Batı cephesi Komutanlığına İsmet Paşa getirildi. İngilizlerin Yunanlılara olan güveni sarsılmaya başladı. İngiltere, TBMM ile ilişki kurabilmek için Malta’da tutuklu olan Türkleri serbest bıraktı. Yunanlılar savaş gücünü artırmaya başladılar.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  İkinci İnönü Savaşı, İkinci İnönü Savaşı’nın Sonuçları

  Yunanlılar, Londra Konferansı'nın başarısız olmasından dolayı yeniden saldırıya geçtiler. Amaçları Londra Konferansı'ndaki tekliflerin TBMM tarafından kabul edilmesini sağlamaktı. Eskişehir ve Kütahya'yı alarak Ankara üzerine yürümeyi amaçladılar.

  Taarruza geçen
  Yunan ordusu İnönü önlerinde bir kez daha yenilerek geri çekildi.

  İkinci İnönü Savaşı’nın Sonuçları:

  1. Halkın orduya ve TBMM'ye olan güveni arttı.

  2. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Beye çektiği telgrafta “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus (kötü) talihini de yendiniz.” dedi.

  3. TBMM'nin Anadolu'daki otoritesi arttı.

  Yunanlıları destekleyen devletler arasında, görüş ayrılıkları çıktı. İtalyanlar ve Fransızlar Yunanlıları desteklemekten vazgeçip TBMM ile anlaşma yollarını aramaya başladılar.

  İnönü Savaşlarının Milli mücadelede en önemli özelliği, düşmanı oyalayarak saldırı gücünü zayıflatması ve ilerlemelerini engellemesidir.


+ Yorum Gönder