+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Lozan Barış Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması’nın Maddeleri, Önemi, Sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Lozan Barış Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması’nın Maddeleri, Önemi, Sonuçları
  Lozan Barış Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması’nın Maddeleri, Önemi, Sonuçları 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İtilaf Devletlerinin çıkar elde etmemesi için Lozan Konferansı'ndan hemen önce Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922). Böylece Türkiye'deki tek yönetim merkezi TBMM oldu.  Konferansa Katılan Ülkeler:

  20 Kasım 1922'de toplanan konferansa Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya ve Yugoslavya katıldı. Boğazlar ile ilgili görüşmelere ayrıca; Sovyet Rusya ile Bulgaristan katıldı.  Türkiye adına konferansa Dış işleri Bakanı İsmet Paşa katıldı.  Türk tarafının konferanstan beklentileri şunlardı:

   Misak-ı Milli'de belirlenen esasları gerçekleştirmek,

   Kapitülasyonları kaldırmak,

   Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasına engel olmak,

   Yunanistan ile olan sorunları çözmek.  Türkiye, konferanstan önce kapitülasyonlar ve Ermenilerin toprak isteği konularında taviz verilmemesini, bu konular istenen şekilde sonuçlanmazsa konferansın terk edilmesini kararlaştırdı.  Konferansta çözülmesi gereken üç önemli konu vardı:

  1. Türk-Yunan barışı,

  2. Yeni Türk devletinin sahip olacağı haklar,

  3. Kapitülasyonların kaldırılması.  İtilaf Devletlerinin katı tutumu yüzünden 4 Şubat 1923'te görüşmeler kesildi. Türk heyeti Ankara'ya geri döndü. Savaş durumunun yeniden başlaması ihtimaline karşı savaş tedbirleri alındı. İtilaf Devletlerinin 23 Nisan 1923'de TBMM'yi yeniden daveti ile konferans tekrar başladı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı.  Lozan Barış Antlaşması'nın maddeleri:  a) Sınırlarla ilgili maddeler:

  1. Trakya'da Yunanistan ile olan sınır, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul edildi.

  2. Suriye sınırı Ankara Antlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul edildi.

  3. Irak sınırının Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelerle belirlenmesi kararlaştırıldı.

  4. Irak sınırı 1926'da yapılan Ankara Antlaşması ile çizildi.  b) Boğazlarla ilgili maddeler:

  1. Barış zamanında savaş gemileri hariç bütün gemiler Boğazlardan serbestçe geçebilecekti. Savaş zamanında ise Türkiye Boğazlar üzerinde istediği gibi davranma hakkına sahip olacaktı.

  2. Boğazların her iki tarafı askerden arındırılacaktı.

  3. Boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslar arası “Boğazlar Komisyonu”na bırakılacaktı.  c) Adalar ile ilgili madde:

  1. Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye verildi. Balkan Savaşları sonunda kaybedilen adalardan Türk sınırına yakın olanlar, askersiz hale getirildi.  d) Kapitülasyonlar ile ilgili madde:

  1. Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.  e) Tazminat ile ilgili madde:

  1. Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak Karaağaç'ı vermesi kararlaştırıldı.  f) Ermeni Devleti ile ilgili madde:

  1. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması fikrinden vazgeçildi. Bölgenin Türk toprağı olduğu kabul edildi.  Türk tarihinde bir dönüm noktası olan Lozan Konferansı sonunda;

  1. Sevr Antlaşması ile çizilen sınırlar yeniden belirlendi.

  2. Bütün dünya ülkeleri yeni Türk devletinin varlığını resmen tanıdı.

  3. Askeri zaferler siyasi bir zaferle bitirildi.

  4. Lozan Barış Antlaşması işgalci devletlere karşı büyük bir başarının göstergesi idi. Bu yönüyle işgal altındaki milletlere güzel bir örnek oldu.  Lozan Barış Antlaşması'nın ardından İtilaf Devletlerinin son kalan kuvvetleri de Anadolu'yu terk etti. Mustafa Kemal'in dört yıl önceki sözleri gerçek olmuştu. Geldikleri gibi gittiler.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  (Tarih)

  Mudanya ateşkes Antlaşmasının imzalanması ve Saltanatın kaldırılmasından sonra TBMM hükümeti bütün gücüyle barış konferansına hazırlanmaya başladı. Biz konferansı İzmir’de istedik diğer ülkeler ise Lozan kentinde istedi. Toplantıya Rauf Orbay gönderilmek istendi, ancak sakıncalı bulundu. Daha sonra Gazi İsmet İnönü’yü göndermişir. Görüşme şartlarını ismet Paşa ve arkadaşları hazırlamıştır.

  Türk kurulu Lozan’da Misak-i Milli sınırları içinde, bağımsız bir Türk Devleti kurulacağını, konu içinde sınırlar, azınlıkların durumu, devlet borçları, kapitülasyonlar gibi yüzlerce yılın birikmiş sorunları çözülecek, yani Osmanlı İmparatorluğunun güçsüzleşmeye başlaması ile beliren ve giderek büyüyen “Doğu sorunu” ortadan kaldırılacaktı.

  Lozan görüşmelerine bizim karşımızda katılan devletler şunalardı: ingiltere, Fransa, italya, Japonya Yunanistan, Romanya, Yugoslavya Sovyet Rusya. Lozan’da tüm dünyaya karşı yapayalnız bir savaş vermek zorunda idik. Bu durumu bilen Türk hükümeti iki konuda kesinlikle ödün verilmemesini temsilcilerine duyurmuştu. Ermeni yurdu asla kabul edilemezdi ve kapitülasyonlar kesinlikle kaldırılacaktı. Eğer bu iki konuda bir anlaşmaya varılmazsa görüşmeler kesilecek, barışın imzasından vazgeçilecekti. Baş pazarlığa girişilecek, Ankara’da bilgi ve buyruk istenecekti.

  Görüşmelerin Başlaması Ve Kesilmesi

  12 Kasım’da başlaması gereken konferansı gecikme ile ancak 20 kasım 1922 de açılabildi. Çalışmalar başladıktan sonra bazı sorunlar çabuk çözülüyor, bazıları ise çözülüyordu.

  Çözülmeyen konular; Yunanlılar Karaağaç’ı bize vermek istemiyorlardı.

  Boğazlar üzerinde anlaşmaya varılamıyordu. Musul’u istiyorduk, İngilizler vermiyorlardı. Osmanlı Devletinin yalnız Birinci Dünya Savaşı’ndan önceki borçlarının bizden ayrılan ülkelerce bölüşülmesi isteniyordu. I. Dünya Savaşı nedeniyle bizden savaş masrafı isteniyor Yunanistan’ın ise bize savaş masrafı vermemesi gerektiği ileri sürülüyordu. Kapitülasyonların kaldırılmasına bir türlü yanaşmıyorlardı. Görüşmeler 4 Şubat 1923 kesildi. 23 Nisan 1923′te Lozan’da görüşmeler yeniden başladı. 24 Temmuz 1923′te Lozan Barış antlaşması imzalandı.

  Lozan Antlaşmasının Esasları ve Önemi

  Sınırlar;


  Suriye Sınırı:
  Ankara antlaşmasına göre geçerliliğini koruyor.

  Irak Sınırı : Türkiye ile İngiltere bu konuda görüşüp anlaşacaklardı.

  Batı Sınırı:
  Batı Trakya daha önce Balkan Savaşları ile elden çıktığı ve Osmanlı Devleti bunu tanıdığı için alınamadığı Doğu Trakya bize geri verildi.

  Kapitülasyonlar: Her türlü kapitülasyonlar tüm sonuçlarıyla birlikte toptan kaldırılmışlardır.

  Azınlıklar: Anadolu ve Trakya’daki Rumlar ve Yunanistandaki Türkle değiş- tokuş edilecektir.

  Savaş tazminatları: I. Dünya Savaşı nedeniyle bizden istenen savaş masraflarından kurtulunmuştur.

  Devlet borçları: Borçlarımıza büyük kolaylıklar sağlandı. Bize düşen bölümü düzenli taksitlere bağlandı. Diğer Devletler arasında bölüşüldü.

  Boğazlar: Bize geri verildi. Ancak geliş-gidiş serbest olacak ve bunu Milletler Cemiyeti denetiminde Başkanın Türk olduğu uluslararası bir komisyon düzenleyecekti. Boğazların her iki yakası da askerden arındırılacaktı

 4. ELMAS
  Bayan Üye
  Lozan konferansında lehimize sonuçlanan maddeler ;

  Azınlık hakları
  Kapitilasyonlar kaldırıldı
  Sınırlarımız güvence altına alındı
  İstanbul'un durumu

+ Yorum Gönder