+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Atatürkçülük Nedir, Atatürkçülüğün Tanımı, Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkçülük Nedir, Atatürkçülüğün Tanımı, Önemi
  Atatürkçülük Nedir, Atatürkçülüğün Tanımı, Önemi 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  ATATÜRKÇÜLÜK ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI VE ÖNEMİ
  Temel esasları Atatürk tarafından belirlenen,devlet hayatına,fikir hayatına,ekonomik hayata ve
  toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere ATATÜRKÇÜLÜKdenir.
  Atatürkçülüğün amacı Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa,huzur ve refaha sahip olması ,devletin ,millet egemenliği esasına dayandırılması ,aklın vebilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılmasıdır.
  Atatürkçülük Türkiye Cumhuriyet'inin temelidir.Türk milletinin kültürüne duygularına ve şanlı tarihine dayanır.Aklın ve mantığın ışığında bugünün olduğu kadar yarının da ihtiyaçlarına da cevap verir.Kendisini sürekli yenileyen çağdaş bir görüşü simgeler.
  ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NİTELİKLERİ
  Atatürkçülüğü meydana getiren ilkeler hayalci değildir.Gerçeğe dayanır.Atatürkçülükte düşünce ve vicdan hürriyetine saygı ön plandadır.Atatürkçülük milli birlik ve bütünlüğe önem verir. Yurtta ve Dünyada barışın korunmasını amaaçlar. Tüm insanlığın mutluluğunu ister.Bu yolda hizmet etmeyi en şerefli görev sayar.
  ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
  *Türk toplumunun ihtiyaç ve isteklerinden doğmuştur.
  *Atatürk ilkeleri akla ve mantığa dayanır.
  *Atatürk ilkeleri anlam ve amaçları bakımından birbirini tamamlar.Bu bakımdan onları ayrı ayrı değerlendirmek yanlış olur.
  *Atatürk ilkeleri hem söz hem de uygulama ile belirlenmiştir.
  *Atatürk ilkeleri Atatürkçü düşünce sisteminin temelidir.
  ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARININ DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR
  *Milli tarih bilinci
  *Vatan ve millet sevgisi
  *Milli dil
  *Bağımsızlık ve özgürlük
  *Egemenliğin millete ait olması
  *Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefi
  *Milli kültürü geliştirme hedefi
  *Milli birlik ve beraberlik anlayışı
  *Ülke bütünlüğü
  *Akılcılık ve barışçılık
+ Yorum Gönder


atatürkçülüğün önemi nedir,  atatürkçülüğün önemi,  atatürkçülüğün önemi slayt,  atatürkçülük nedir tanımlayınız,  atatürkçülük önemi nedir