+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda En fazla yer fıstığı üretimi hangi bölgemizde yapılmaktadır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  En fazla yer fıstığı üretimi hangi bölgemizde yapılmaktadır
  En fazla yer fıstığı üretimi hangi bölgemizde yapılmaktadır 2. Gülden
  Devamlı Üye

  En fazla yer fıstığı üretimi hangi bölgemizde yapılmaktadır

  Marmara Bölgesi ve Verimli Topraklar
  Marmara Bölgesi şehirleşmenin en sık görüldüğü bölge olmasına karşı verimli topraklara da sahip olması tarımın da güçlü olmasını sağlıyorMarmara Bölgesinin yüzölçümü de diğer bölgelere nazaran küçük olması ve yerleşimin daha fazla olmasına karşın tarım olarak en ileri bölgelerden birisidir ve ürün çeşitliği ile de dikkat çekmektedir

  Marmara bölgesinin ikliminin de elverişli olması nedeniyle ürün çeşitliliği olması çok doğaldır Hem verimli hem çeşitli ürünler dolayısı ile tarıma çok elverişli bir bölege olan Marmara bölegesi nufus yoğunluğu dolayısı ile bu verimlilik ve çeşitlilik yetersiz gelmektedir  Marmara Bölgesi İklimi
  Marmara Bölgesi’nin iklimini söylerken,tek bir iklim adı ile başlıklandırmak doğru olmaz, Marmara Bölgesinde hüküm süren iklim Karadeniz İklimi, Karasal İklim ve Akdeniz İklimi arasında bir geçiş evresidir Bölgede yıllık yağış 500 – 1000 mm arasındadır En çok yağış kış mevsiminde Aralık, Ocak, Şubat aylarında düşer En kurak aylar ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır Karlı ve donlu günlerin sayısı kıyı kesimlerde en azdır İç kesimlere gidildikçe karasallık etkisi artar Ege ve Marmara denizi kıyılarında makiler, güney Marmara sahillerinde ise zeytinlikler bulunur Makiler 200m yüksekliğe kadar baskın bitki örtüsüdür Ergene Havzası’nda bozkırlar oluşmuşsa da bölgenin tamamında yaygınlık göstermez Yükseltinin olduğu yerlerde, özellikle Trakya’da ormanlara rastlanır

  Hava sıcaklığının 0 °C nin altında geçtiği gün sayısı çok kısadır Marmara Bölgesi’nin yıllık sıcaklık değerleri: ortalama 14 -16 °C, en sıcak ay ortalaması: 23-25 °C, en soğuk ay ortalaması: 5-6 °C’dir Yıllık yağış miktarı 600-700 mm civarındadır Marmara bölgesinde hâkim rüzgârlar genelde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden eser


  Marmara’da Tarım
  Marmara bölgesi fazla engebeli olmaması nedeniyle, yüzölçümüne göre ekli-dikili arazinin en geniş alan kapladığı bölgedir Tarımsal ürün çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge olmasında yükselti azlığı ve çeşitli iklimlerin geçiş alanında bulunması etkili olmuştur Modern tarım yöntemleri kullanıldığından, elde edilen verim yüksektir Ancak tüketici nüfus fazlalığı nedeniyle tarım ürünleri bölge gereksinimini karşılayamaz


  Marmarada Yetişen Tarım Ürünleri
  Tahıl Ürünleri
  1)Buğday
  Bilindiği gibi, buğday, kurak yerlerde halkın geçim kaynağıdır Marmara Bölgesi’nde Trakya kesimi kurak bir yer olduğundan Türkiye’nin bir kaç yeri gibi oradada buğday ekimi için önemli bir yerdir(Tekirdağ=800 bin ton ve Edirne=700 bin tonla üretimde başta gelir)

  2)Arpa
  Arpada buğday bitkisinin özelliklerini taşır Marmara Bölgesi’nde buğdayın yetiştiği Trakya’nın iç kesimlerinde arpada yetişir

  3)Mısır
  Mısır tarımı, Marmara Bölgesi’nde özellikle Güney Marmara bölümünde, Balıkesir İli ve çevresinde yaygındır
  Türkiye mısır üretiminde Marmara Bölgesi’nin önemli bir yeri vardır Sadece Marmara ve Karadeniz Bölgesi’nin yıllık toplam mısır üretimi, Türkiye toplam üretiminin, % 70 ile % 75′ini bulur

  4)Çeltik
  Çeltik üretimi, Marmara Bölgesi’nde en çok Edirne’de görülür Edirne’nin üretimi Türkiye’nin ortalamasının % 35′ini oluşturur (en büyük paya sahip il) Çeltik tarımı Bursa, Balıkesir, Çanakkale gibi Güney Marmara Bölümü illerinde de yapılır ama buradaki üretimler, Edirne’nin Türkiye çeltik üretimine kattığı değere ulaşmaz

  5)Yulaf

  İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ gibi Marmara illeri, Türkiye yulaf üretiminin %60-70′ini vermektedir Yıllıkyulaf üretimleri 10-15 biner tonu aşan iller içerisinde Balıkesir, Kocaeli, İstanbul gibi önemli Marmara illeri de vardır

  6) Çavdar
  Tahıllar içerisinde soğuğa en dayanıklı olanıdır Bu nedenle, buğday ve arpanın yetiştirilemediği serin ve yüksek yerlerde yetiştirilebilir Ülkemizde en çok, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde üretilir

  Sebzecilik
  Marmara Bölgesi, Türkiye sebze üretiminde birinci bölgedir Verimli alivyal toprakların ve sebze tarımına çok uygun iklim özelliklerinin bu bölgede olması bu gelişmenin nedenidir

  1)Patates
  Başta,Marmara Bölgesi’nin Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya illeri olmak üzere, patates üretimi bütün bölgelerimizde yapılmaktadır

  2)Soğan ve Sarımsak
  Yıllık kuru soğan üretiminin %90 gibi yüksek bir payı, sıra ile Güney Marmara bölümü illeri ile Ege bölümü, Akdeniz kıyı ovaları ve Orta Karadeniz bölümü illerinden sağlanır
  Sarımsak sadece Marmara Bölgesinde değil tüm yurta az üretilir Çünku tuketimi soğan kadar değildir

  3)Domates
  Domates Balkan ülkelerinden sonra yurdumuzda ilk kez Güney Marmara Bölümünde yetiştirilmeye başlanmıştır Daha sonra diğer bölgelere yayılmaya başlamıştır Yurdumuzda yetiştirilen domatesin büyük bir bölümü dış ülkelere satılmaktadır Ve ticarete yönelik domatesler başta Güney Marmara Bölümü olmak üzere diğer bölgelerde de yetiştirilir

  Endüstri (Sanayi) Bitkileri Tarımı
  1) Tütün
  Marmara Bölgesi, kaliteli tütün üreten bölgeler arasında, Ege Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nden sonra 3 sırayı alır Bölgede üretim daha çok Güney Marmara Bölümü’nde yapılır Bölge üretimi Türkiye üretiminde, her yıl % 10 ila % 15 lik bir paya sahiptir Ama Balıkesir ili, bütün bölge üretiminin % 60 ila % 65 ini verir Bu ili, Bursa ve Çanakkale illeri izler Balıkesir ilinin Altınova, Ayvalık, Edremit ve Burhaniye tütünleri ile Bursa’nın merkez ilçe ve İnegöl tütünleri, ihraç edilecek kalitede tütünlerdir Bölgede Kocaeli,Sakarya,Tekirdağ,Kırklareli ve Edirne’dede tütün tarımı yapılırAma bu illerde üretim,pek ekonomik değildir

  2)Pamuk

  Pamuk üretimi,sıcaklık koşullarının uygun olması ve verimli alivyal toprakların varlığı nedeniyle Güney Marmara’da da yapılır Marmara bölgesi, Ege ve Akdeniz bölgelerinden sonra pamuk yetiştirmede 3 sırayı alır Bu bölgede en iyi üretimi yapan il Balıkesir’dir(yılda 6-7 bin ton)
 3. Gülden
  Devamlı Üye
  3)Şeker pancarı
  Şeker pancarı üretilen bölgeler arasına Marmara Bölgesi de girer 1926′da en çok şeker pancarı Kırklareli ve Uşak’ta üretilmiştir
  d)yağlı tohumlar tarımı (pamukçiğiti ve ayçiçeği)
  Pamukçiğiti pamukla beraber, aynı şartlarda yetişir
  Ayçiçeği tarımının en gelişmiş olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir Bu ürünün tarımı ilk kez Trakya’da yapılmıştırBölgenin hemen her ilinde tarımı yapılmaktadır Ama Edirne ve Tekirdağ illeri hem bölgede hem de yurdumuzda, en fazla üretim yapılan iller durumundadır Örneğin; 1990′da Türkiye ayçiçeği tarım arazisi 720 bin ha ve ayçiçeği tohumu üretimi de, 860 bin ton kadardı Ancak ekiliş alanlarının % 40′ı, ve üretimin % 50-55′i bu bu iki ile aitti

  4 ) Çay
  Tropikal iklim bölgelerinin tarım ürünüdür Nemli sıcak veya nemli ılıman iklim koşullarında tarımı yapılabilir
  Türkiye’deki çay üretiminin tamamını Karadeniz Bölgesi karşılar Doğu Karadeniz’de Rize çevresi en önemli çay üretim merkezidir Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinin yer yer 10 – 20 km içerilerekadar kışı şeridinde, 300 – 400m yüksekliklere kadar çay tarım alanları oluşturulmuştur Böylece çay tarım alanları genişlemiştir

  5) Haşhaş
  Uyuşturucu yapımında kullanılmasından dolayı, devletin denetimi altında, sınırlı alanlarda ve az miktarda yetiştirilen bir bitkidir Ekim döneminde 7 – 8°C, olgunlaşma döneminde 12 – 13°C sıcaklık isteği vardır Kapsüllerinin toplandığı dönemler olan yaz mevsiminde yağış istemez Ülkemizde üretim, İç Ege’deki Afyon, Kütahya, Uşak, Denizli illerinden elde edilir

  6) Keten – Kenevir
  Tropikal bölgelerin bitkisi olan keten – kenevirin liflerinden keten kumaşı ve kot bezi yapılır Ayrıca kenevir tohumundan, yağ çıkarımında faydalanılır Keten – kenevirden uyuşturucu da yapıldığından devletin kontrolü vardır Keten – kenevir üretimi daha çok, Batı Karadeniz’deki Kastamonu, Sinop ve Zonguldak çevresinde ve Marmara’da Kocaeli çevresinde yapılır

  1)Fındık
  Fındık, Orta ve Doğu Karadeniz Bölümleri’nden sonra Doğu ve Güney Marmara Bölümleri illerinde yetiştirilirMarmara Bölgesi’nde fındık bahçeleri ve üretimi Sakarya ili ile temsil edilir Bölge üretiminin (80 bin tonu biraz aşar) % 90′dan fazlasını bu ilimiz verir Verimli yıllarda, ilin kuru kabuklu meyve üretimi, 70-75 bin tonu bulur Bölgede, bu ilden başka;Kocaeli (5 bin tonu aşar), Bilecik (30-35 ton), Bursa (150 tonu bulur), Çanakkale (15-20 ton), Tekirdağ (1,5-3 ton) ve Kırklareli (25-30 ton) illerinde de, az çok fındık bahçelerine rastlanır İstanbul üretimi de 500 tonu aşar
  2)Zeytin
  Marmara Bölgesi, zeytin ağacı sayısı fazlalığı bakımından ikinci sırada gelir Türkiye zeytin ağacı sayısının % 25′ten fazlasını temsil eder Bölge zeytin bahçelerinin hemen tamamı, Güney Marmara Bölümü illeri ile kısmen de Doğu Marmara illerinde toplanmıştır Trakya kesimi illerimizde de, tek tük zeytin ağacına rastlanırAma üretimi ekonomik değildir Güney Marmara Bölümü’nde özellikle Balıkesir ili, Aydın ve İzmir illerinden sonra Türkiye’nin en büyük üçüncü zeytincilik merkezi durumundadır Özellikle Edremit Körfezine doğru geniş alanlar, zeytin bahçelerine ayrılmıştır Bölge zeytin ağacı sayısının, % 45′e yakını bu illerdedirİlin,Bandırma ve Erdek dolayları da, geniş bahçelere sahiptirBursa ilinin en geniş zeytin bahçeleri, Gemlik ve Mudanya çevresinde toplanmıştır Batıda Çanakkale ve doğuda Kocaeli illerine dğru bahçeler, giderek azalır ve seyrekleşir

  3)Turunçgiller
  Güney Marmara’da Türkiye’de turunçgil ağaçları sayısının %1,5′i bulunmaktadır Bahçeler, büyük çoğunluğu ile başta Balıkesir ili olmak üzere, bu il ve Çanakkale ili kıyılarında yoğunlaşmıştır

  4)Şeftali
  Bahçe kültürü biçimindeki yetişme bölümlerinden birisi Güney Marmara Bölümüdür Yurdumuzun, en kaliteli ve pazar değeri en yüksek şeftali meyvesi, eskiden beri Bursa ili bahçelerinde yetişir Ülkemiz şeftali ağacı sayısı % 25′i bu ilde olup, verimli yıllarda Bursa’nın üretimi 100 tonu aşar

  5)Armut
  Üretimi giderek yükselen bir meyvedir Bahçelerin çoğu Güney Marmara Bölümü’ndedir

  6) İncir
  Anavatanı Doğu Akdeniz kıyılarıdır Kışların ılık, yazların sıcak geçtiği, yıllık yağışın 600 – 700 mm olduğu denizel iklimlerde rahatça yetişebilir Soğuğa karşı hassas olduğundan iç bölgelerimizde fazla yetiştirilemez
  İncir, en fazla Ege Bölgesi’ndeki Aydın ve İzmir çevresinde üretilir (%90) Bundan başka, az miktarda Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile, Güney Marmara ve G Doğu Anadolu’da üretilir

  7) Üzüm
  Kışın -40°C sıcaklığa kadar dayanır Yazın sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı bir bitki olduğundan ülkemizde hemen her bölgede yetiştirilir Yazların yağışlı geçmesinden dolayı Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun sıcaklığı yetersiz yüksek yerlerinde yetiştirilemez
  Üretim en fazla Ege Bölgesi’nde yapılmaktadır G Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde de üretilir Özellikle Ege Bölgesi’nde Manisa, İzmir, Denizli yörelerinde üretilen çekirdeksiz üzüm kurutularak önemli bir kısmı ihraç edilir Üzüm, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olduğundan, ülkemizde elma ile birlikte en yaygın olan meyvedir

  Elma
  Türkiye’de üzümle birlikte en çok yetiştirilen bir meyvedir Çiçek açma döneminde düşük sıcaklıklardan etkilenir Diğer dönemlerde -35°C ye kadar dayanabilir Az kireçli ve derin topraklarda yüksek verim sağlar
  Elma üretimi, İç Anadolu’daki Niğde, Nevşehir, Konya çevresinde, Orta Karadeniz’de Amasya çevresinde, Akdeniz’de Isparta, Antalya ve Burdur çevresinde yaygındır

  9) Muz
  Tropikal bölge bitkisidir Yetişmesi için yüksek sıcaklık ve bol nem gereklidir Düşük sıcaklıklarda yetişemez ve don olayına karşı en hassas bitkidir Türkiye’de, sadece Akdeniz Bölgesi’nde Antalya – Mersin arasındaki çok dar bir kıyı şeridinde tarımı yapılabilir

  10) Antep fıstığı
  Dünya’ nın oldukça sınırlı bölgelerinde yetişen ve meyvesi kuru yemiş olarak kullanılan bir bitkidir Yaz kuraklığına ve sıcaklığına dayanıklı bir bitkidir Ülkemizde en fazla Gazi Antep ,Şanlı Urfa ve Siirt çevresinde üretilmektedir

  11) Kayısı
  Ülkemizde karasal iklim bölgelerinin alçak yörelerinde yetiştirilmektedir Kayısı üretimi en fazla Malatya, Elazığ, Konya, Ankara ve İzmir illerinde yapılır

  Baklagiller
  1) Mercimek
  Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim ister Her türlü toprak koşullarına dayanıklıdır Ülkemizde kırmızı mercimek en fazla Güneydoğu Anadolu’da (%95), yeşil mercimek ise İç Anadolu Bölgesi’nde (%75) üretilir

  2) Nohut
  Yarı kurak iklim şartlarında yetişebilen nohut, en fazla İç Anadolu, Akdeniz, İç Ege ve Güneydoğu Anadolu’da üretilir Baklagiller içerisinde en fazla üretim miktarına sahiptir

  3) Fasulye
  Yüksekliği 2000 m yi aşmayan ve yaz döneminde sulanabilen tüm sahalarda yetiştirilir En önemli yetişme alanları, kıyı bölgelerimizdeki ovalardır Özellikle Çukurova ve Antalya ovaları ile Güney Marmara Bölümü’ndeki ovalarda fasulye tarımı yaygın olarak yapılır İç bölgelerimizde ise, akarsu boylarındaki bahçelerde yetiştirilir Yıllık fasulye üretimimiz 200 bin ton civarındadır
  Yağ Bitkileri
  Zeytin
  Akdeniz ikliminin tabii bitkilerindendir Yabani zeytinin (Delice) aşılanmasıyla kültür zeytini elde edilir Soğuğa karşı duyarlı olduğundan, kışların ılık geçtiği ve don olaylarının görülmediği Akdeniz, Ege, Güney Marmara ile Karadeniz’in bazı kıyı kesimlerinde yetiştirilir
  Ülkemizde zeytin en fazla Ege Bölgesi’nde (% 60) üretilmektedir Güney Marmara kıyıları (Gemlik- Mudanya) ile Akdeniz kıyıları ve Kilis çevresinde de yoğun olarak yetiştirilir

  Ayçiçeği
  Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde güneşli bir iklim ister Olgunlaşma döneminde yağış istememesinden dolayı, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yetiştirilemez Diğer bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir
  Ayçiçeği üretiminin % 70′e yakın kısmını Marmara Bölgesi’nde başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere Kırklareli, Balıkesir, Bursa illeri karşılar Daha sonra, İç Anadolu Bölgesi ve Orta Karadeniz Bölümü gelir

  Soya Fasulyesi
  Yağı insan beslenmesinde, unu ise yem olarak kullanılan soya, en çok Akdeniz Bölgesi’nde (%90) üretilir Yetişme devresi kısa olduğundan ikinci ürün olarak ekilir
  Susam: Ilıman iklim bölgelerinde tarımı yapılmaktadır Türkiye’de Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu gibi sıcak bölgelerde üretilir

  Yerfıstığı
  Meyveleri toprak içinde olgunlaşır Sıcak ve nemli iklim şartlarında ve gevşek topraklarda tarımı yapılır Türkiye’de yerfıstığı üretiminin % 90′ını Akdeniz Bölgesi’ndeki Adana, Hatay, ve Mersin illeri karşılar Ege ve Marmara ovalarında da üretilir
+ Yorum Gönder


yer fıstığı hangi ilde yetişir,  yer fıstığı nerede yetişir,  yer fıstığı en çok hangi bölgede yetişir,  yer fıstığı en çok hangi bölgemizde yetişir,  yer fıstığı nerelerde yetişir,  yer fıstığı hangi bölgede yetişir