+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Kaç türlü zina vardır ve hangi durumlarda zina yapılmış gibi sayılır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kaç türlü zina vardır ve hangi durumlarda zina yapılmış gibi sayılır?
  Kaç türlü zina vardır ve hangi durumlarda zina yapılmış gibi sayılır? 2. GALUS
  Devamlı Üye

  ZİNA ÇEŞİTLERİ

  Umarım sizin için açıklayıcı bir cevaptır.

  Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

  “Ademoğluna (iradesiyle yapacağı) zinadan nasibi yazıldı. Şüphesiz o buna erişecektir. Gözlerin zinası bakmaktır. Kulakların zinası (fuhşiyatla ilgili şeyleri) dinlemektir. Dilin zinası konuşmaktır. Elin zinası tutmaktır. Ayağın zinası (fuhuşla ilgili yerlere doğru) yürümektir. Kalb arzu ve temenni eder, tenasül aleti ise bunu ya tasdik eder, ya da yalanlar.”

  Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei

  EL ZİNASI

  Ma’kıl b. Yesar (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

  “Sizden birisinin elinin, kendisine helal olmayan bir kadının eline değmesindense, onun başına demirden bir milin sokulması, onun için daha hayırlıdır”.

  Taberani, Beyhaki (Taberaninin ravileri sika ve hadis sahihtir)

  GÖZ ZİNASI

  Resulüm!) Mümin erkeklere söyle: Gözlerini haramdan çeksinler ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından haberdardır.

  Nur: 30

  Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan mesuldür.

  Isra: 36

  Allah gözlerin hainliğini de bilir, gönüllerin gizlediğini de.

  Gafir: 19

  Şüphe yok ki Rabbin (her an) gözetleme yerindedir.

  Fecr: 14

  Abdullah b. Mes’ud (ra)’den, Peygamber (asv)'in Rabbi Azze ve Celle’den naklen şöyle dediği rivayet edilmiştir:

  “(Harama) bakma şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim benden korktuğundan dolayı onu terk ederse, o günahın yerini iman ile değiştiririm ki, onun tatlılığını kalbinde hisseder”.

  Taberani, Hakim

  Ebu Ümame (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

  “Bir kadının güzelliklerini görüp, sonra bakışlarını ondan çeviren hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah (bundan dolayı) onun için kalbinde tatlılığını hissedeceği bir ibadet (sevabı) yaratmış olmasın.”

  Ahmed, Taberani

  Beyhaki buradaki görmenin kasıtsız olarak görme olduğunu söylemiştir

  Cerir (ra)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

  Resulullah asv’a aniden görmeyi sordum, bana “gözünü çevir” dedi.

  Müm’minlerin annesi Ümmü Seleme (ra) şöyle demiştir:

  Peygamber asv’ın yanında Meymune ile beraber oturuyor idik. O sırada (a’ma olan) İbn Ümmü Mektum geldi. -Bu olay hicab emrinden sonra olmuştu-. Peygamber as bize “Çekilin” dedi. Biz; “Ya Resulallah! O a’ma değil mi, bizi ne görür, ne de tanır?” dedik. Peygamber as bize “Sizde a’mamısınız, siz onu görmüyor musunuz?” dedi.

  Ebu Davud, Tirmizi

  Ebu Hureyre (ra)’den, Hz. Peygamber (asv)'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

  Kıyamet gününde bütün gözler ağlayacaktır. Ancak Allahın haram kıldığı şeylere kapanmış göz, Allah yolunda uykusuz kalan göz ve Allah korkusundan -sineğin başı kadar da olsa- yaş döken göz müstesna.”

  İsbehani

+ Yorum Gönder


kaç çeşit zina vardır,  hangi durumlarda zina olur,  hangi haller zina sayılır,  kaç türlü zina vardır,  hangi durumlar zinadır,  hangi durumlar zina sayılır