+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Yalancılık ile ilgili atasözlerinin çıkış hikayeliri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yalancılık ile ilgili atasözlerinin çıkış hikayeliri
  Kardeşim Yalancılık ile ilgili atasözlerinin çıkış hikayelirini yazsanıza 2. FERZAN
  Yeni Üye

  Yalancılık ile ilgili atasözlerinin çıkış hikayeliri
  Geçmişten günümüze gelen, uzun deneyimlerden yararlanarak kısa ve özlü öğütler veren, toplum tarafından benimsenerek ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sözlere atasözü denir. Türkçe'de "sav" ve "irsal-i mesel, darb-ı mesel" olarak da adlanılır.

  Atasözleri bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını yansıtır. Atasözleri, kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmediğinden anonimdir. Bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.

  Atasözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortak dil zevkini de yansıtır.

  Konu başlıkları
  1 Türkçe'de Atasözü
  1.1 Biçim Özellikleri
  1.1.1 Atasözlerinde Kalıplaşma
  1.1.2 Cümle Türlerine Göre Atasözleri
  1.1.2.1 Yalın Cümle
  1.1.2.2 Birleşik Cümle
  1.1.2.3 Devrik Cümle
  1.1.2.4 Ad Tümceleriyle Kurulan Atasözleri
  1.1.2.5 Eylem Tümceleriyle Kurulan Atasözleri
  1.1.2.6 Ek Eylemle Kurulan Atasözleri
  1.1.3 Atasözlerinde Kipler
  1.2 Atasözlerinin Anlam Özellikleri
  1.2.1 Atasözlerinde Anlam Aktarması ve Somutlaştırma
  1.3 Konularına Göre Atasözleri
  1.4 Atasözleri ve Deyimler
  1.4.1 Öğüt ve Yargı
  1.4.2 Tümce Biçimindeki Atasözleri ve Deyimler
  1.4.3 Atasözlerini Deyim Olarak Kullanma
  1.4.4 Hem Atasözü Hem Deyim Olarak Kullanılan Sözler
  1.4.5 Atasözü ve Deyimlerde Eylem Çekimi
  2 Kaynakça
  3 Dış bağlantılar

  Türkçe'de Atasözü [değiştir]Türkçe'de atasözleri biçim ve anlam özelliklerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

  Biçim Özellikleri [değiştir]Atasözleri, biçim yönünden diğer yazı türlerine göre farklı özellikler gösterir. Öykü, roman, şiir, deneme gibi yazı türleri pek çok tümcenin bir araya gelmesi ve anlam yönünden bütünleşmesiyle oluşur. Buna karşın atasözleri genellikle bir, en fazla iki tümceden oluşur. Bütün duygu ve düşünceler bu tek tümceye sığdırılır. Bu tümceler kişiden kişiye değişmez. Halkın ortak malıdır ve halk tarafından aynı biçimde söylenir. Atasözlerinde biçim özellikleri şu başlıklar altında toplanabilir:

  Atasözlerinde Kalıplaşma [değiştir]Atasözleri bir toplumun ortak kullandığı kalıplaşmış sözlerdir. Bu nedenle herhangi bir kimse, atasözlerindeki sözcükleri ya da sözcüklerin sırasını değiştiremez. Örneğin "Dikensiz gül olmaz." atasözü "Gül dikensiz olmaz" şeklinde söylenemez. Bu tümcedeki 'kaz' kelimesi yerine 'ördek' veya 'horoz' denmez. Bunun nedeni, atasözlerinin bir kişinin değil, bütün toplumun ortak malı olması ve o toplumun düşünce ve dil zevkini yansıtmasıdır.[1]

  Ancak, bazı atasözleri tarihsel süreç içinde değişikliğe uğramıştır. Örnek: "Ayağını yorganına göre köskıl" → "Ayağını yorganına göre uzat." Bu atasözündeki 'köskıl' kelimesinin yerine günümüzde 'uzat' kelimesi kullanılmaktadır. Tarih boyunca dilde ve kültürde oluşan değişmeler atasözlerine de yansımıştır.[2]

  Kalıplaşmanın bir istisnası da bir atasözünün farklı bölgelerde değişik şekillerde söylenmesidir.

  Örnek: "Mum dibine ışık vermez" → "Çıra dibi karanlık olur" "Er ekmeği er kursağında kalmaz" → "Er lokması er kursağında kalmaz"

  Örneklerdeki gibi bazı atasözlerinde, hem sözcüklerin sırası hem de sözcükler değişebilmektedir. Ancak, bu değişiklik kişiden kişiye değil bölgeden bölgeyedir. Bu durum, atasözlerinin tarihsel süreç içinde ve farklı bölgelerde değişikliğe uğrayabildiğini gösterir.[3]

  Cümle Türlerine Göre Atasözleri [değiştir]Türkçede bulunan bütün tümce türlerine atasözlerinde de rastlanır. Atasözleri kısa ve özlü sözler olduğu için genelde bir veya iki cümleden oluşur. Daha uzun cümlelerden oluşan Türk atasözlerinin sayısı azdır. Atasözlerinde kullanılan cümle türleri şu şekilde sıralanabilir:

  Yalın Cümle [değiştir]Atasözlerinin çoğu yalın cümle biçimindedir. İçinde sadece bir yargı bulunan atasözleri genellikle yalın cümleler biçiminde anlatılır. Örneğin; "Ağaç kökünden yıkılır", "Aç köpek fırın duvarını deler" ve "Vakit nakittir".

  Birleşik Cümle [değiştir]İçinde iki yargı bulunan atasözleri genelde birleşik cümle biçiminde kurulur. Örneğin, "Dağ ne kadar yüce olsa, yol üstünden aşar" ,
+ Yorum Gönder


ayağını yorganına göre uzat atasözünün çıkış hikayesi,  ayağını yorgana göre uzat deyiminin ortaya çıkışı,  ayağını yorganına göre uzat çıkış kaynağı,  ayağını yorganına göre uzat çıkış hikayesi,  ayağını yorganına göre uzat atasözünün çıkış kaynağı,  ayağını yorganına göre uzat atasözünün ortaya çıkışı