+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Gazların Sıvı Ve Katılara Oranla Daha Fazla Sıkıştırılabilmesinin Nedeni Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gazların Sıvı Ve Katılara Oranla Daha Fazla Sıkıştırılabilmesinin Nedeni Nedir
  Gazların Sıvı Ve Katılara Oranla Daha Fazla Sıkıştırılabilmesinin Nedeni Nedir 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Gazların Sıvı Ve Katılara Oranla Daha Fazla Sıkıştırılabilmesinin Nedeni Nedir
  Moleküllerin birbirleri üzerine çekim uygulamadıkları düşünülen ve kabul edilen gaza ideal gaz denir. İdeal gaz kavramına uyan gazlar pek azdır.(H210.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf He gibi). Gerçek gazlar ideal gaz kavramından az yada çok saparlar. Gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideal davranırlar.

  Barometre : Açık hava basıncını ölçen aletlerdir. Deniz seviyesinde 76 cm Hg sütununun yüksekliğine yada yaptığı basınca 1 atmosfer denir.
  h yüksekliği kullanılan sıvının cinsine ve atmosfer basıncına bağlıdır. Borunun çapına bağlı değildir. Civa yerine ( d=1310.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf6 gr/cm3) su kullanılsaydı (d=1gr/cm3) okunacak değer10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf
  h1.d1=h2.d2
  76.1310.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf6 = 1.h2 den h2= 1033 cm yani 1010.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf33 metre olurdu. Bu kadar yüksek bir değerle uğraşmak yerine civa ile daha küçük bir değerle hesap yapmak daha kolaydır. Suyun buharlaşma özelliği bulunduğundan borunun üzerindeki boşluğu doldurarak basıncın yanlış okunmasına sebep olabilir fakat civa metaldir ve kolay buharlaşmaz.

  Manometre : Kapalı kaplardaki gazların basıncını ölçen aletlerdir. İki çeşittir.

  1- Açık uçlu Manometreler :Bu tür manometrelerde sistem atmosfer basıncına açıktır. a) Gazın basıncı atmosfer basıncından Büyükse : Civa açık kolda yükselir ve gazın basıncı atmosfer basıncıyla h yüksekliğinin toplamına eşittir.
  b) Gazın basıncı atmosfer basıncından küçükse :Civa gaza doğru yükselir. Gazın basıncı10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf Atmosfer basıncından h yüksekliği çıkarılarak bulunur.
  c) Gazın basıncı atmosfer basıncına eşitse civa seviyeleri eşit olur.

  2-Kapalı uçlu Manometreler: Bu tür manometrelerde sistem atmosfer basıncına kapalıdır. Civa seviyeleri arasındaki fark gazın basıncına eşittir.
  P ile V ilişkisi: gazların sabit mol sayıda ve sabit sıcaklıkta basınçlarıyla hacimleri ters orantılıdır.

  P1V1=P2V2 P1/T1=P2/T2 V1/T1=V2/T2 P1/n1=P2/n2 V1/n1=V2/n2

  Sıcaklık : Bir maddenin ortalama kinetik enerjisidir. Gaz hesaplamalarında kesinlikle oC ile hesaplama yada yorum yapılmaz. Verilen CC 0K cinsinden sıcaklığa çevrilmelidir.
  T= t 0C + 273
  Farklı iki gazın sıcaklıkları eşitse ortalama kinetik enerjileri de eşittir. Kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıdır.
  Gazların yayılma hızları molekül ağırlıklarının kareköküyle ters orantılıdır. (Graham Difüzyon Kanunu)
  Yayılma hızı sıcaklığa ve molekül ağırlığına bağlıdır. İki niceliğin eşit olduğu şartlarda moleküllerin
  hızları da eşittir. Örneğin sıcaklıkları eşit olan CO2 (44) ve N2O ( 44) gazlarının ortalama hızları birbirine eşittir.
  Gazların Özkütlesi :

  1. N.Ş.A da Özkütle : Normal şartlar altında bir gazın özkütlesi molekül ağırlığının 2210.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf4 e bölünmesiyle bulunur.

  d= MA/2210.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf4
  2. Herhangi bir şarttaki özkütle:

  İdeal gaz denklemi: PV=nRT (paran varsa ne rahatsın)

  (P=atm10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf V=litre R=2210.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf4/273=010.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf082 T= kelvin cinsinden sıcaklık)
  PV=m/MA.R.T ve m=d.V dir. m yerine yazılırsa10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf PV=(d.V/MA).R.T

  P.MA=dRT

  Gazların Kısmi basıncı: Karışım halinde bulunan gazların her birinin tek başına yaptığı basınca kısmi basınç denir. Gazların kısmi basınçları toplamı her zaman toplam basınca eşittir.
 3. Gülden
  Devamlı Üye
  Pt=P1 + P2 + P3 +Pn

  Pgaz= Ptoplam . (ngaz/ntoplam)

  Gazların kısmi basınçları eşitse mol sayıları da eşittir.
  Mol sayısı büyük olan gazın kısmi basıncı da büyüktür.

  Birleşik kaplarda son basıncı bulma: Birleşik kaplarda musluklar açıldıktan sonraki basıncı hesaplamak için10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf

  P1V1 + P2V2 + P3V3 + PnVn = PsonVson bağıntısı kullanılır.
  Gazların Kullanım Alanlarına Örnekler
  Metan Gaz aletleri test gazı10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf motor testleri10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf reaktör soğutucu10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf yakıt Karbonmonoksit Katalizör geri kazanımı ve indirgeyici atmosfer oluşturmak Propan İtici gaz10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf yakıt10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf sınai soğutucu10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf termostat dolumları Bütan Yakıt10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf itici gaz10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf organik kimya sanayi Neon Lambalar10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf elektron tüpleri10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf plazma işleri10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf kriyojenik soğutma Sülfürhekzaflorür Elektrik sanayi10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf cam izolasyon10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf kaçak kontrolu Ksenon Aydınlatma10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf kalibrasyon gazı olarak

  Kapalı bir kapta bulunan bir gaz karışımında10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf gazlardan her birinin o kap içerisinde tek başına yaptığı basınca o gazın kısmi basıncı denir.

  E Gazların kısmi basınçları ile mol sayıları doğru orantılıdır.

  E Gazların kısmi basınçları toplamı10.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf toplam basınca eşittir.
  ÖRNEK 7:
  Kapalı bir kapta eşit kütlede CH4 ve O2 gazları bulunmaktadır. Toplam basınç 600 mmHg olduğuna göre her bir gazın kısmi basıncı kaçar mmHg�dır? (CH4= 1610.Sınıf Kimya Gazların Özellikleri 10.Sınıf Kimya Gazların Yayılma Hızı 10.Sınıf O2 = 32)


  ÇÖZÜM:
  Gazların kısmi basınçları mol sayılarıyla doğru orantılı olduğuna göre
  bağıntısını yazabiliriz.

  Bu durumda basınç oranı olduğuna göre toplam basıncın üçte ikisi (�ü) CH4�e
  üçte biri () O2�ye aittir.

  Yani
  3 mmHg�nın 2 mmHg�sı CH4 1mmHg�sı O2�dir.
  200 kat 200 kat 200 kat
  600 mm x y
  x = 400 mmHg y = 200 mmHg
  400 mmHg 200 mmHg
+ Yorum Gönder


gazların sıkıştırılabilmesinin nedeni nedir