+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Savcılık mesleğinde yukselme olanakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Savcılık mesleğinde yukselme olanakları
  savcılık meslegınde ılerleme 2. AciLForum
  Moderators

  Savcı, suç haberinin kendisine ulaşmasıyla birlikte devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmak, kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar oluştuğunda dava açmak ve yürütmek, mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek ve kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak durumunda olan, yargı erki içinde yer alan ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olan devlet görevlisidir.

  Savcıların sorumluluğu ülkelere göre değişiklikler göstermekle birlikte, çoğu ülkede polis soruşturmasından temyiz aşamasına kadar olan yargılama sürecini kapsar. Ayrıca birçok ülkede hukuk davalarında devleti savcılar temsil eder. Savcılığın tarihteki ilk örneklerine Roma hukukunda rastlanmakla birlikte, çağdaş savcılık kurumunun biçimlenmesi yargısal suçlama ve karar verme işlevlerinin birbirinden ayrıldığı 18. yüzyıla rastlar. Ayrıca devletin kolluk kuvvetlerinin de (zabıta, polis vs.) emir-komuta savcılık kurumu, Osmanlı Devleti'nde ilk kez 1879'da Mehakimi Nizamiye Teşkilatı Kanunu'yla oluşturuldu. Cumhuriyet dönemindeki yasal düzenlemelerde savcıların yetki ve görevleri yeniden belirlendi.

  Türkiye'de savcı olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak, hakimlik-savcılık için yapılan yazılı sınavda ve ardından mülâkatta başarılı olmak ve hakimlik-savcılık stajını tamamlamak gereklidir. Türkiye'de hukuk mesleğini icra eden kişilerde yalnızca savcılara "Cumhuriyet" ön takısı verilmiştir. Bu sebeple "Cumhuriyet Savcısı" olarak anılırlar.
+ Yorum Gönder


savcilik mesleginde yukselme