+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Doğal güzellikleri korumak ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğal güzellikleri korumak ile ilgili bilgi
  herkes doğal güzellikleri korusun 2. AciLForum
  Moderators

  TARİHİ GÜZELLİKLERİ KORUMA TEKNİKLERİ
  RESTORASYON TEKNİKLERİ


  Restorasyon uygulamalarına geçmeden önce yapılan araştırmalar ve belgeleme çalışmaları ( yapının Tarihi , estetik ve teknik yönden incelenmesi , rölövesinin hazırlanması ve bozulmalarının saptanması ) binanın ayrıntılı olarak tanınmasını sağlar . Ön araştırmalar sonunda elde edilen bilgiler hasar nedenlerini ortadan kaldıracak veya etkilerini azaltacak koruma tekniklerinin seçilerek uygulanmasına temel oluşturur . Onarımlarda geleneksel tekniklerin yanı sıra , çağdaş teknolojiden de yararlanılmaktadır .

  Günümüzde anıtların korunmasındaki temel yaklaşım sürekli bakımlarının sağlanmasıdır . Birçok ülkede tarihi yapılar yıllık ve beş yıllık programlar çerçevesinde incelenir ve saptanan hasarlara göre gerekli bakım ve onarımları yapılır;böylece yüksek maliyetli müdahalelere gerek kalmadan korunmaları sağlanır . Birdenbire ortaya çıkan Yangın , Deprem , Toprak kayması gibi felaketler ise büyük ölçekli müdahaleler yapılmasını gerektirebilir .

  Anıtların onarımları için genel olarak 1 . Sağlamlaştırma , 2 . Bütünleme , 3 . Yenileme , 4 . Yeniden yapma ( Rekonstrüksiyon ) , 5 . Temizleme , 6 . Taşıma , tekniklerinden yararlanılır . çoğu kez bir anıtın restorasyonu için yukarıda sıralanan tekniklerden birkaçı bir arada uygulanır . Örneğin yeniden kullanılması kararlaştırılan bir Osmanlı kervansarayının gelişigüzel eklerden arındırılması , tehlikeli durumda olan taşıyıcılarının sağlamlaştırılması , bir bölümü yıkılmış olan tonozlarının yeniden yapılması ve içinin çağdaş kullanıma uygun olarak donanımı gerekli olabilir . Depremde kubbesi çatlayan , son cemaat yeri ve minaresi yıkılan bir caminin , hem strüktürel açıdan sağlamlaştırılması , hem de yıkılan son cemaat yeri ve minare gibi öğelerinin yeniden yapımı ile tekrar mimari bütünlüğüne kavuşturulması söz konusu olabilir .

  Bilimsel restorasyonda olabildiğince az müdahaleyle , anıtın tarihi belge ve estetik değerinin korunması amaçlanır . Onarım sırasında yapılan müdahalelerin derecesi , sağlamlaştırmadan yeniden yapıma doğru artar . Koruma açısından en uygunu , sağlamlaştırmayla yetinmektir . Ancak anıttaki hasar derecesi arttıkça , müdahalenin kapsamı genişler; tarihi yapıya ekler getiren , dokusunu değiştiren tekniklerin ( örneğin: bütünleme , yenileme ) uygulanması zorunlu olabilir .
  SAĞLAMLAŞTIRMA


  Sağlamlaştırma çalışmaları , anıtın malzemesinin , taşıyıcı sisteminin ve üzerinde bulunduğu zeminin sağlamlaştırılması olmak üzere üç düzeyde ele alınabilir .
  A . Anıtın yapıldığı malzemelerin sağlamlaştırılması


  Anadolu'nun I . ö . 7000'e kadar giden yerleşik tarihi içinde binalar yörenin olanaklarına ve geleneklere bağlı olarak Kerpiç , Tuğla , Ağaç , taş gibi doğal kökenli malzemelerle yapılmışlardır . Malzemeler doğal etkilerle , zamanla bozulup harap olur . Açıkta kalan kerpiç Yağmur karşısında eriyip dağılır , tuğla aşınır , çatlayıp ayrışır , ağaçtan yapılan kiriş ve dikmeler , çatılar çürür . Soylu ve dayanıklı olarak kabul edilen taşlar da düzgün yüzeylerini yitirir , oyuk ve çatlaklarla dolu , kötü bir görünüm sergilerler . Koruma uzmanları özel kimyasal birleşimler kullanarak malzemelerin dokusunu sağlamlaştırır; bozulma sürecini bir ölçüde yavaşlatıp , özgün yapıyı daha uzun süre yaşatmaya çalışırlar .

  Kerpiç malzemenin sağlamlaştırılması
  Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve açıkta , doğanın insafına bırakılan kerpiç buluntular: kent surları , konutlar , temel izleri yağışlarla yumuşayıp erimekte , güneşte çatlamakta , rüzgarIa aşınıp toz olmaktadır . Kayıpları önlemek için çeşitli yöntemler denenmiştir . Eski koruma uygulamalarında , kerpiç mimari kalıntılar Zift sürülerek , yada üstleri çimentolu harçla sıvanarak korunmaya çalışılmıştır . Renk ve Doku açısından kerpiç malzemeyle uyumlu olmayan bu müdahaleler artık terk edilmiştir . Kerpiç kalıntılar ve hala içinde yaşanmakta olan köy evleri , binlerce yıldır Anadolu'da uygulandığı gibi , sürekli bakım yöntemiyle , çamur harcı ile sıvanarak korunabilir . Yenilenebilir olan bu sıva , kerpiç yapıyı Hava koşullarına karşı korur , eriyerek yok olmasını engeller . Ancak kerpiç üzerine yapılmış bir Kabartma ya da boyalı bezemenin korunması daha gelişmiş yöntemlerle çalışan uzmanların çabalarını gerektirir . Malzemenin dağılmaması için çatlamış , ayrılmak üzere olan sıva tabakaları miller ve/veya mikro enjeksiyon yardımıyla ana taşıyıcıya tutturulur; hava koşullarından etkilenecek konumda bulunan kalıntılar müzeye taşınır , ya da yerinde korunması için üzerine çatı yapılır .
  Ahşap mimari öğelerin korunması


  Geleneksel Türk evini ve anıtsal mimarlığımızın yoğun bezemeli öğelerinin ana malzemesini oluşturan ahşap Nem etkisiyle zamanla çürümekte; kurt yenikleri ile dayanımı azalmaktadır . Kapı , pencere kapağı , Minber gibi Mobilya niteliğinde işlenmiş mimari öğelerin , furuş , balkon korkuluğu , tavan bezemesi gibi ayrıntıların böceklerinin öldürülmesi ve dokularının sağlamlaştırılması için kimyasal maddelerle işlem görmeleri söz konusudur . Pahalı ve zahmetli olan bu tür konservasyon çalışmaları önemli Kültür varlıklarımızın ahşap minber , kapı , pencere kapağı , rahle ve benzeri ahşap öğelerinin onarımlarında uygulanmaktadır . Çoğu kez yörede bulunan yumuşak ağaçlarIa yapılan geleneksel konutlarımızda ise ahşap iskeletin eskimiş olan öğeleri yenilenmekte; onarımlarda emprenye edilmiş ahşap kullanılarak , yeni öğelerin yaşamlarının daha uzun süreli olması güvence altına alınmaktadır .
  Taş öğelerin sağlamlaştırılması


  Günümüzde taşların sağlamlaştırılması , Atmosfer etkilerinden korunması için sürekli araştırmalar yapılmakta , bu konuda bilimsel çabalar sürmektedir . Bozulma sürecini geriye döndürmek olası değildir ancak çok önemli özel ayrıntıların ( rölyefler , yazıtlar , figürlü plastik ) dayanımlarını arttırmak , özgün ayrıntıları daha uzun süre yaşatabilmek için sağlamlaştırma uygulamalarına gidilmektedir . Taşa püskürtülerek , fırça ile sürülerek veya vakumla uygulanan taş sağlamlaştırıcıların uzmanlar tarafından seçilmesi ve onların önerileri doğrultusunda , denetim altında uygulanması gerekir . Sağlamlaştırma yöntemi taşın türüne ve bozulma durumuna göre belirlenir . Kimya sanayiinin geliştirdiği ve ''harikalar yaratıyor'' diyerek piyasaya sunduğu malzemelerin dayanımları , eskime süreçleri bilinmeden kullanılmaları sakıncalıdır .
  b . Taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılması


  Depremler , zemin hareketleri , anıtların taşıyıcı sistemlerinde hasara neden olmaktadır . Tarih boyunca mimarlar anıtların duvar ve örtülerinde oluşan düşeyden ayrılma , çatlama gibi hasarları payandalarla desteklemiş , gergiler yerleştirmiş , ya da aksak olan bölümleri yıkıp yeniden yaparak binanın ayakta durmasını , işlevini sürdürmesini sağlamışlardır . Eski restorasyonlarda uygulanan strüktürel sağlamlaştırma tekniklerine günümüzde çağdaş teknolojinin sağladığı enjeksiyon , ön germe , ankraj , temel genişletme ve sağlam zemine inen kazıklı temellerle destekleme gibi teknikler eklenmiştir .
  Kesit genişletme , mantolama


  Düşeyden ayrılan yapılarda taşıyıcı sistemin güvenliği kabaca ''üçte bir'' kuralına göre değerlendirilir . Eğer bir yapının ağırlık merkezinden sarkıtılan çekül , onun zemine oturduğu alanın ortadaki üçte biri içinde kalıyorsa , yapının güvenli olduğu kabul edilir . Ağırlık merkezinden sarkıtılan çekül , duvarın zemindeki izinin dışına düşüyorsa , ciddi bir yıkılma tehlikesi vardır . Kesit genişletme işlemlerinde yapının veya duvarın tabanına ek Kütle yapılarak ağırlık merkezinin güvenlik sınırları içinde kalması sağlanır .

  Günümüzde kargir ve ahşap tarihi strüktürler üzerinde deneyim sahibi mühendisler restore edilecek anıtı inceler , hasarları saptar ve depreme , ya da düşey yüklere karşı yetersiz buldukları öğelerin ( temel , duvar , sütun , Ayak , Kemer ) sağlamlaştırılması için öneriler geliştirirler . Anıtın genel görünümünü bozan , değiştiren müdahaleler tercih edilmediğinden , bu tür sakıncalar yaratacak sağlamlaştırma önerilerinden olabildiğince kaçınılır . Anıtın iç bünyesinde gizlenebilen , görünmeyen sağlamlaştırma teknikleri yeğlenir .
+ Yorum Gönder


yurdumuzun güzelliklerini korumak için neler yapmalıyız,  yurdumuzun güzelliklerinin korunması için neler yapmalıyız,  yöremizin doğal güzelliklerini koruma ile ilgili kompozisyon,  yurdumuzun güzelliklerinin korunması için neler yapabiliriz