+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Hangi vakitlerde tevbe edebiliriz? Tevbe için belli bir vakit tayin edilmiş midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hangi vakitlerde tevbe edebiliriz? Tevbe için belli bir vakit tayin edilmiş midir
  Hangi vakitlerde tevbe edebiliriz? 2. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Allah'ın (cc) rahmet eli tevbe edecekler için gece gündüz açıktır


  Tevbenin hususi bir vakti yoktur. Kul her vakit Rabbinin açık olan tevbe kapısına yönelip tevbesini sunabilir.
  “Aziz ve Celil olan Allah, gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini açar, bu hal, güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir.” (Müslim)
  Hadiste geçen “el tabiriyle” Allah’ın (cc) ihsan ve fazlı kast edilmiştir. Ayrıca hadiste tevbe etmek için belli bir vakit tayin edilmemiştir. Gündüz de, gece de Allah’ın (cc) elleri açıktır. Kişi son nefesini verinceye veya insanlık, kıyametin en büyük alameti olan güneşin battığı yerden doğmasına kadar hayatta kaldığı müddetçe Allah’ın tevbe kapıları açıktır. (Kütüb-i Sitte)
  “Şübhesiz Allah gecenin üçte biri kalıncaya kadar bekler; Sonra rahmetiyle dünya semasına inerek şöyle seslenir:
  “Günahının bağışlanmasını isteyen yok mu? Tevbe eden yok mu? Bir şey dileyen yok mu? Dua eden yok mu? Bu durum sabah oluncaya kadar devam eder.” (Müslim)
  “Cennetin sekiz kapısı vardır. Yedisi kapalı, biri güneş batıdan doğuncaya kadar kulların tevbe etmesi için açıktır.” (Taberânî)
  “Allah tevbe için batı tarafından genişliği yetmiş yıllık mesafe olan bir kapı açmıştır. Güneş o taraftan doğuncaya kadar bu kapı kapanmaz.” (Buhârî)

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Hangi vakitlerde tevbe edebiliriz?  Tevbe için hususi bir vakti yoktur. Kul her vakit, Allah’ın (cc) dergahına yönelip tevbesini sunabilir. Yeter ki o kapıya, pişmanlıkla ve samimiyetle gidebilsin.

  Fakat tevbe ve duaların kabulüne vesile olacak bazı durumlar da vardır. Bunları da aşağıda belirtelim.

  “Aziz ve Celil olan Allah, gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini açar, bu hal, güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir.” [1]

  Hadiste, tevbe etmek için belli bir vakit tayin edilmemiştir. Gündüz de, gece de Allah’ın rahmet elleri açıktır. Kişi son nefesini verinceye veya insanlık, kıyametin en büyük alameti olan güneşin battığı yerden doğmasına kadar hayatta kaldığı müddetçe Allah’ın tevbe kapıları açıktır. [2]

  Cennetin bir kapısı, kıyamet kopana kadar “tevbe edenler” için açıktır

  “Cennetin sekiz kapısı vardır. Yedisi kapalı, biri güneş batıdan doğuncaya kadar kulların tevbe etmesi için açıktır.” [3]

  “Allah, tevbe için batı tarafından genişliği yetmiş yıllık mesafe olan bir kapı açmıştır. Güneş o taraftan doğuncaya kadar bu kapı kapanmaz.” [4]

  Dua-tevbenin daha makbul olduğu zaman ve mekanlar:

  Tevbe de bir nevi duadır. Cenab-ı Hakk’tan hatalarımızın ve günahlarımızın affını istemektir. Bunun için, duaların kabul edilme şartlerı tevbe için de geçerlidir.

  Bu sebeple, tevbe ve dua da bazı hususi zamanlar güzel değerlendirilmelidir. Bu vakitlerde daha çok tevbeye ve ibadete yönelmek gerekir. Zira bu hususi vakitlerde ibadetler daha kıymetli, tevbeler kabule daha karindir (yakındır).

  Mübarek mekanlarda ve zamanlarda yapılan tevbeler geri çevrilmez

  Mübarek mekanlarda:

  Ravza-i Mutahhara, Kabe, Mescid-i Aksa, camiler, ön saf gibi yerlerde tevbe etmek.

  Mübarek zamanlarda:
  Ramazanda, Kadir gecesinde, diğer mübarek gün ve gecelerde, cuma gününde, saat-ı icabede, her gün seher vaktinde, ilk vaktinde kılınacak farz namazların arkasında, abdest alınca kılınacak iki rekat nafilenin peşinde tevbe etmek. [5]
  Bazı özel vakitlerde edilen dualar ve tevbeler makbul olur
  “Resulullah (asm) buyurdular ki:
  “Ezanla kamet arasında yapılan dua reddedilmez (mutlaka kabule mazhar olur.)”
  “Öyleyse, dendi, “Ey Allah’ın Resulü, nasıl dua edelim?”
  dedi, dünya ve ahiret için afiyet isteyin!” [6]
  “Müslüman kişi için üç vakit vardır; onlarda dua ederse, sıla-i rahmi kıran ve günah olan bir şey taleb etmedikçe, kendisine mutlaka icabet edilir:
  “Namaz için müezzin ezan okurken susuncaya kadar, savaşta iki saf karşılaşınca Allah aralarında hükmedinceye kadar, yağmur yağarken kesilinceye kadar.” [7]
  Teheccüt vaktinde ve farz namazların arkasında yapılan dualar ve istiğfarlar geri çevrilmez
  “Şüphesiz Allah, gecenin üçte biri kalıncaya kadar bekler; Sonra rahmetiyle dünya semasına inerek şöyle seslenir:
  “Günahının bağışlanmasını isteyen yok mu? Tevbe eden yok mu? Bir şey dileyen yok mu? Dua eden yok mu? Bu durum sabah oluncaya kadar devam eder.” [8]
  Ebu Ümame (ra) anlatıyor:
  Derdi ki:
  “Ey Allah’ın Resulü! En ziyade dinlenmeye (ve kabule) mazhar olan dua hangisidir?”
  “Gecenin sonunda yapılan dua ile farz namazların ardından yapılan dualardır!” diye cevap verdi.” [
  Şu kimselerin dualarının makbul olacağı rivayet edilmiştir
  Resulullah (asm) buyuruyor ki:
  “Şu üç dua muhakkak kabul edilir:
  • İftara kadar oruçlunun duası,
  • Haksızlığa uğrayanın duası,
  • Adaletten ayrılmayan devlet büyüğünün duası.
  Bu duaların her üçünü de Allah-ü Teala kabul etmek üzere bulutlar üstünde göğe yükseltir. Ve onlara semanın kapılarını açarak şöyle buyurur

+ Yorum Gönder