+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
  Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular Ariyorum
  Bir kaç soru olsa yeterli teşekkur ederim 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular


  Soru-1

  I.Üzümden sirke elde edilmesi
  II.Şekerin suda çözünmesi
  III.Buzun suya dönüşümü

  Yukarıdakilerden hangilerinde yalnızca fiziksel değişme olur?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II,III

  Çözüm:*Üzümün mayalanması sonucu sirke elde edilir.Üzüm ile sirkenin kimyasal özellkileri farklıdır.Bu olayda hem kimyasal hem fiziksel değişme olmuştur.I. öncül yanlıştır.
  *Şeker katı,sıvı ya da sulu halde yine şeker özelliği gösterir.Şekerin suda çözünmesinde yalnız fiziksel değişme olmuştur.II. öncül doğrudur.
  *Buz,suyun katılaşmış halidir.Buzun eriyerek suya dönüşmesinde yalnızca fiziksel değişme meydana gelir.


  Doğru cevap D

  --------------------------------------------------------------------------------------------------


  Soru-2

  Erime Noktası Kaynama Noktası

  X) -5 35
  Y) 12 78
  Z) 9 120

  Yukarıdaki değerlere göre 10 C sıcaklıkta hangi maddeler sıvı halde bulunur?

  A)Yalnız X B)Yalnız Z C)X ve Z D)X ve Y E)Y ve Z

  Çözüm:Maddenin sıvı halde bulunması için sıcaklığının erime noktasına eşit ya da büyük ve kaynama noktasına eşit ya da küçük olması gerekir.
  10 C sıcaklıkta;
  X sıvı,Y katı,Z sıvı hallerinde bulunacaktır.


  Doğru cevap C

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  Soru-3

  I.Donma noktası
  II.Özkütle
  III.Esneklik

  Yukaridakilerden hangileri sıvılar için ayırt edici özelliktir?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II,III

  Çözüm:*Sıvı maddelerin katılaşma özelliği vardır.Katılaşması için donması gerekir.I. öncül doğrudur.
  *Her saf maddenin belli bir özkütlesi vardır.Maddenin katı,sıvı ve gaz hallerinde özkütlesi belirlidir.II. öncül doğrudur.
  *Sıvı maddeler çok az esnemelerine rağmen esneklikleri ayırt edici olarak kabul edilmemektedir.III. öncül yanlıştır.


  Cevap C

  -------------------------------------------------------------------------------------------------  Soru-4

  *X maddesi için esneklik ayırt edici bir özellik değildir.

  Buna göre,X için;

  I.Gaz halindedir.
  II.Bileşiktir.
  III.Homojendir.

  yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

  A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)I,II,III

  Çözüm:*Esneklik sıvı ve gaz maddeler için ayırt edici özellik değildir.X maddesi gaz olabilir.Ancak sıvı da olabilir.I. öncül kesin değildir.
  *Katı haldeki saf bir madde element ya da bileşik olabilir.Bunun için II. öncül kesinlik belirtmemektedir.
  *X maddesi saf olduğundan,homojendir.Bütün saf maddeler homojendir.III. öncül doğrudur.


  Cevap B


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------


  Soru-5

  X katısının sudaki çözünürlüğünün artırılması için,

  I.Sıcaklığı artırmak
  II.Katıyı toz haline getirmek
  III.Karıştırarak çözmek

  işlemlerinin hangilerinden yararlanılabilir?

  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II,III


  Çözüm:*Çözünürlük,sıcaklık ile değişir.X katısının çözünürlüğünü değiştirmek için sıcaklığın artırılmasından yararlanılabilir.I. öncül uygundur.
  *Katının temas yüzeyinin artırılması ya da çözünme sırasında karıştırmak çözünürlüğü değiştirmez.II. ve III. öncül yanlıştır.


  Cevap A
+ Yorum Gönder