+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda İlahi kitaplar ve gönderiliş nedenleri ile ilgili konu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İlahi kitaplar ve gönderiliş nedenleri ile ilgili konu
  ilahi kitaplar ve gönderiliş nedenleri 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Peygamberlerin gönderiliş sebepleri nelerdir?
  Peygamberlerin gönderiliş sebepleri nelerdir?
  Peygamberlerin Gönderiliş Sebebi


  Peygamberlerin varlık sebebi veya peygamberlerin gönderiliş gayesi, insanın yaratılış gayesiyle aynı noktada birleşir O da, Allah’a kulluktur Cenâb-ı Hakk (cc), Kur’ân-ı Kerîm’de, Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk yapsınlar diye yarattım (Zâriyât, 51/56) buyurarak, bu hususa işaret etmektedir Bir başka âyet-i kerimede, Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki, ona “Ben’den başka ilâh yoktur; o halde Bana kulluk edin!” diye vahyetmiş olmayalım (Enbiyâ, 21/25) denilerek, aynı hususa işarette bulunulur

  Sıdk (Doğruluk), emanet (her hususta mutlak manâda emin olmak), tebliğ, fetanet (peygamberî akıl), ismet (günahsızlık) ve aklî-fizikî arızalardan berî olmak gibi altı temel sıfatla mevsuf bulunan peygamberlerin bu ana gönderiliş gayesi çerçevesindeki vazifeleri veya gördükleri fonksiyonlar,

  Din’i tebliğ (Âhzab, 33/39, Mâide, 5/67),
  insanlara güzel örnek olmak (En’âm, 6/90, Ahzâb, 33/21),
  dünya-Âhiret dengesini kurmak (Kasas, 28/77) ve
  insanların Âhiret’te haklarındaki hüküm dolayısıyla Allah’a itiraz haklarının olmamasının yolunu hazırlamaktır (Nisa, 4/165)  Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz Şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltirse, artık onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır
  (Enam Suresi, 48)

  Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır
  (Enam Suresi, 131)

  Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik Ancak insanların çoğu bilmiyorlar
  (Sebe Suresi, 28)

  Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi) Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı (savunacak) delilleri olmasın Allah, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir
  (Nisa Suresi, 165)
+ Yorum Gönder


ilahi kitapların gönderiliş amacları,  ilahi kitapların gönderiliş amacı,  ilahi kitaplar ve peygamberlerin gönderiliş amaçları,  ilahi kitapların gönderiliş amacı nedir,  ilahi kitapların ve peygamberlerin gönderiliş amacı nedir,  ilahi kitapların gönderiliş nedenleri