+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Neden bazı meyveler tek tohumluyken bazıları çok tohumludur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Neden bazı meyveler tek tohumluyken bazıları çok tohumludur








  Neden bazı meyveler tek tohumluyken bazıları çok tohumludur bu konuyla çalışmam var lütfen yardım edin







 2. Forumacil
  Devamlı Üye





  Çiçekli Bitkilerin Özellikleri - Çiçekli Bitkilerin Özellikleri Nelerdir

  ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ
  1 – Üreme organı olan çiçek vardır
  2 – Kök, gövde ve yaprakları vardır
  3 – Gövde ve yapraklarında iletim boruları vardır
  4 – Eşeyli üreme ile çoğalırlar


  Çiçekler Tohumlarına göre iki gruba ayrılır
  1) Açık Tohumlular
  2) Kapalı Tohumlular


  1) AÇIK TOHUMLULAR
  Açık tohumlulara kozalaklılar da denir Çünkü meyveleri kozalak şeklindedir Tohumları meyvenin içinde saklı olmayıp, kozalak pulları üzerinde bulunan odunsu bitkilerdir Odunsu bitki olduğu için düzenli iletim demetleri ve kambiyum vardır Çok yıllıktırlar Her zaman yeşildirler ve çoğu iğne yapraklıdır Ormanları oluşturan ağaçların başında iğne yapraklılar gelir İğne yapraklı olanları çiçek tozu üretir ve tohumların kozalaklarında taşır Açık tohumlulara şu bitkileri örnek verebiliriz;

  Köknar, ladin, ardıç en tanıdığımızı ise çamdırsürekli karşılaştığımız çam ağaçlarından faydalanarak açık tohumluları anlatalım

  Türlerin çoğunda gövde kabuğu kalın, pürüzlü ve çatlaktır Çam ağaçlarının yapraklarında ikiden fazla çenek bulunur Genç çamların tacı genellikle konik, dalları yatay ve çevreli olabilirler Bu tür bitkiler kuraklığa dayanıklı olmakla birlikte iyi gelişip çoğalabilmeleri için temiz hava ve bol ışığa ihtiyaç duyarlar

  Çoğalmaları ise; aynı ağaçta hem erkek hem de dişi kozalak bulunur Erkek kozalaklar her biri iki çiçek tozu kesesi taşıyan çok sayıda verimli puldan oluşur Dişi kozalaklarda her biri iki tane tohum taslağı taşıyan bir pulun altına yerleşmiş, sarmal dizilişli çok sayıda yaprak benzeri yapı vardır Baharda ya da yaz başında çiçek tozu keselerindeki uzunlamasına yarıklardan çıkan çiçek tozları havada uçuşur Havada uçuşan çiçek tozları dişi kozalakları pullarında birine konduğunda üreme süreci başlar Çiçek tozu burada çimlenerek tohum taslağına doğru bir borucuk uzatır Bu borucuğun içinde aşağıya doğru hareket eden spermalardan biri yumurta hücresini döller Döllenmiş yumurta hücresinden tohum gelişir Oluşan kanatlı tohumlar rüzgarda kolayca uçuşarak çevreye dağılırlar, toprağa düşüp uygun koşulları buldukları zaman çimlenmeye başlar ve kısa sürede genç bir bitki oluşur


  2) KAPALI TOHUMLULAR
  Bu bölümü oluşturan bitkiler en yaygın kara bitkileridir Açık tohumlu bitkilerden farklı olarak, kapalı tohumluların tohum taslakları etli bir yumurtalığın içinde gelişir Kapalı tohumluların üreme organları çiçekleridir İğne yapraklılar genellikle rüzgarla tozlaşmalarına karşılık kapalı tohumlular tozlaşabilmek için bal özü taşıyan göz alıcı çiçekleriyle, böcekleri kendilerine çekerler Çiçekler döllendikten sonra, tohum taslakları tohuma, yumurta meyveye dönüşür Tohum meyvenin içinde bulunur

  Kapalı tohumlular Tek Çenekli ve Çift Çenekli olmak üzere ikiye ayrılır: Aşağıdaki tabloda özellikleri görülmektedir


  TEK ÇENEKLİLER
  1) Otsu bitkilerdir
  2) Yaprakları ince, uzun, şerit şeklindedir
  3) Yaprakları paralel damarlıdır
  4) Tohumda tek çenek bulunur
  5) Kambiyum yoktur
  6) İletim demetleri düzensizdir
  7) Kökleri saçak köktür
  8) Gövdeleri incedir
  9) Örneğin;Buğday, mısır, soğanlı bitkiler


  ÇİFT ÇENEKLİLER
  1) Genellikle odunsu bitkilerdir
  2) Yaprakları geniş parçalıdır
  3) Yaprakları ağsı damarlıdır
  4) Tohumda çift çenek bulunur
  5) Kambiyum bulunur (çok yıllıklarda)
  6) İletim demetleri düzenlidir
  7) Kazık kök ve yan köklerden oluşur
  8) Gövdeleri kalındır
  9) Örneğin; Fasulye, elma, armut


  kaynak


  http://www.alasayvan.net/soru-lar-il...ohumludur.html




 3. Ziyaretçi
  Bak, bazı bitkiler çok bazıları az tohumludur cevabı şu:

  Bazı bitkiler çok üretir.Neden mi ? Çünkü bunlar havyanlar tarafından ezilir,yenir,çürür, uçar gider vs.

  İşte bitkiler bu yüzden,soylarını devam ettirmek için çok fazla üretir.

  Az üretenler ise;

  Çekirdekleri dayanıklıdır o yüzden pek zarar görmezler.Fakat yine de çok meyve verirler ki en azından biri yetişsin.

  Cevap bu




+ Yorum Gönder


neden bazı meyvelerin tohumları çoktur