+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Hz ibrahimin kıssadan çıkardığı dersler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hz ibrahimin kıssadan çıkardığı dersler nelerdir
  hz ibrahimin kıssadan çıkardığı dersler nelerdir 2. Forumacil
  Devamlı Üye

  Enam suresinin 74 ile 83 ayetleri arasında Hz İbrahim’in çeşitli temsillerle kavmine, tevhidi ve şirkin batıllığını nasıl anlattığı hikaye edilir
  Hz İbrahim önce babasına sonra da kavmine neye taptıklarını sormuş ve ardından kavminin kutsal saydığı, yıldız, ay ve güneşin ilah olamayacağı, hepsinin de geçici olduğunu delilleriyle anlatmıştır
  Bazıları Hz İbrahim’in yıldız, ay ve güneş için “İşte benim Rabbim bu” ifadesini gerçek manaya anlamıştır ki büyük bir hatadır Peygamberler peygamberlikten önce de sonra da şirkten uzak kalmışlardır
  İBRETLER
  1 Allah’a ve birliğine ya da çeşitli sıfatlarına inanmayanları mantıkî delillerle İslam’a davet etmek Kur’anî bir metottur Ama sağlam bir mantık kurgusu ve sağlam deliller olmalıdır
  2 Tebliğe önce yakınlardan başlanır Hz İbrahim en yakınından, babasından başlamıştır
  3 Mü’min hiçbir müşrik ve kâfirden korkmamalıdır İslam’ı tebliğden de hiçbir zaman çekinmemelidir
  4 İnsanların güç vehmettikleri, ilah yerine koydukları hiçbir mahluk, düşünce, ideoloji müslümanı korkutamaz, yıldıramaz
  5 İman emniyet, şirk korku getirir
  •••
  Hz İbrahim kavminin taptığı putları devirmesi ve yine çeşitli delillerle putları terketmeleri gerektiğini kavmine anlatması Enbiya suresinin 51 ile 71 ayetleri arasında anlatılır
  Hz İbrahim babasına ve kavmine, niçin kendilerine fayda ve zarar vermekten aciz nesnelere taptıklarını sorar Onlar da, atalarının da bu nesnelere (putlara) taptıklarını, kendilerinin de bunu devam ettirdiklerini söylerler Hz İbrahim hem kendilerinin hem de atalarının sapıklık içinde olduğunu ifade edince, kavmi Hz İbrahim’in karşı çıkışına inanamaz ve Hz İbrahim’e şaka ediyorsun herhalde derler Hz İbrahim de bunları şaka kasdıyla değil, ciddiyetle söylediğini ve herşeyi yaratan, yaşatan, nizam verenin Allah olduğunu ifade eder Ardından insanların bayram münasebetiyle puthaneyi terkettiği bir günde bir balta alarak puthanedeki en büyük put hariç hepsini kırar ve baltayı da getirir, en büyük putun boynuna asar Kavmi puthaneye gelip de putların kırıldığını görünce çılgına dönerler ve bu işi kimin yaptığını soruştururlar Bir kısmı, daima putlar aleyhine konuşan İbrahim adında bir genç vardı o yapmıştır, derler Hemen Hz İbrahim getirilir ve bu işi kendisinin yapıp yapmadığı sorulur Hz İbrahim de boynunda put asılı heykeli göstererek, bakın en büyükleri olan bu put belki diğerlerini kızmış yapmıştır Hem balta da onun boynunda, der Kavmi Hz İbrahim’e, biliyorsun bu heykeller hiçbir şey yapamaz, deyince zaten bu cümleyi bekleyen Hz İbrahim kendilerine hiçbir faydaları olmayan bu putları terkedip tevhide gelmeleri, sadece Allah’a inanıp O’na ibadet etmelerini söyler Hz İbrahim’e delil getiremeyen kavmi, onu yakmakla, başına büyük belalar getirmekle tehdit ederler ama Allahu Teala peygamberini kavminin şerrinden muhafaza eder
  İBRETLER
  1 Vahiyden, hak dinden uzaklaşan insanlar bir sürü şeyi kutsallaştırabilirler ve bunda da en büyük delilleri, atalarının veya başkalarının aynı işi yaptığıdır
  2 Ataların her yaptığı doğru değildir Herşeyin ölçüsü İslam’dır
  3 İnsanları bazen çok sarsıcı şekilde İslam’a davet etmek gerekebilir Böyle durumlarda çekinmemek gerekir
  4 Tebliğ, İslam daveti zamana ve zemine göre değişiklik arzeder İnsanların batıl inançlarına, ilah edindikleri şeylere sövmemek gerekir ama onların batıllığı da söylenmelidir Gerekirse o putlar yerden yere vurulmalıdır
  5 Allah’tan başkasını ilah edinenler aslında ilah edindikleri şeylerin hiçbir şey yapamayacağını bilirler Ama çeşitli sebeplerle o inanç işlerine gelir ve inancı terketmek istemezler
  6 Delil getiremeyen, insanları ikna edemeyen her gücün, iktidarın yapacağı iş zorbalıktır, tehdittir Kendilerince insanları cezalandırmakla tehdit ederler
  7 Allahu Teala kendi yolunda çalışanları belalardan muhafaza eder O dilemedikçe bir şey olmayacağı için, yakma hassası olan ateş bile O isterse yakmaz İnsana ızdırap vereceği düşünülen işkence, hapis veya türlü belalar, O’nun lütfuyla huzura dönüşür
  Acizane bu kıssalardan bizim çıkarabildiğimiz ibretler bunlardır belki üyeler çok daha farklı ve güzel tesbitlerde bulunacaklar, ibretler çıkaracaklardır En doğrusunu bilen Allah’tır  BURADAN ALINTI.. mumine.com
+ Yorum Gönder


hz. yusufun kıssasından çıkardıgımız sonuç