+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda B Vitamini eksikliğinde Beriberi hastalığı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  B Vitamini eksikliğinde Beriberi hastalığı nedir
  B Vitamini eksikliğinde Beriberi hastalığı nedir 2. Sibel
  Devamlı Üye

  B Vitamini eksikliğinde Beriberi hastalığı nedir  Thiamine adını da alan B-1 vitamini suda eriyebilen B vitamin gurubunun bir üyesidir. Bir insanın günlük B-1 vitamini gereksinmesi 1-2 miligram-dır. Bol karbonhidratlı rejimde ve alkolizmde B-1 vitaminine gereksinim artar. Süt ve süt türevlerinde, mercimek, fasulye, diğer sebzelerde, fındık, ceviz ve fıstıkta bulunur. B-1 vitamini karbonhidrat metabolizmasındaki pirüvik asitin parçalanma-sında rol oynar, karaciğerde glikojenden glikoz yapımını hız-landırır, yani ensüline paralel bir etkisi vardır. Su metaboliz-masındaki rolü de önemlidir. B-1 vitamini eksikliğinden ötürü ortaya çıkan Beriberi hastalığı genellikle kabuğu alınmış pi-rinç, kamış şekeri ve kepeksiz unla beslenen ülkelerde çok sık görülür.
  Belirtileri: Beri beri hastalığı başlıca üç tipi vardır:

  1. Kuru beriberi: Kişi zayıftır. Başlıca yıkım organlara gi-den sinirlerde olduğu için önce bacaklarda güç azalması başlar. Hastada yürüme bozuklukları ortaya çıkar. Kaslar erir ve kemik refleksleri kaybolur. Sonunda hasta yatalak olur.
  2. Yaş beriberi: Genel olarak kabuğu alınmış pirinçle bes-lenenlerde görülür. Alınan karbonhidrat miktarı arttıkça B-l vitaminine olan gereksinim de artar. Eksikliği nedeniyle kas-larda biriken pirüvik asit ve laktik asit yerel kan damarlarının genişlemesine neden olur. Bu takdirde dolaşım hızı azalaca-ğından kalp kaslarında gevşeme görülür. Hastada zayıflık ve dokularda sıvı toplanması (ödem) başlar. Hasta aniden kalp yetmezliğinden ölebilir.
  3. İnfantil beriberi: Beriberi tablosu içindeki annenin sü-tü ile beslenen bebekte görülür. Bebek huzursuzdur ve ödem-li görünür. Kronik şekillerinde ishal, zayıflama, gelişim bozuk-lukları görülür. Hiç beklenmedik anda bebekte morarma ve taşikardi ortaya çıkar ve bebek 2-3 gün içinde ölür.

  Beriberi Tedavisi: Ne tür olursa olsun beriberinin genel tedavisi B-l vitamini kürünün uygulanmasıyla mümkündür. Koruyucu doz olarak günde 5 miligram B-l vitamini verilmelidir. Hem teda-vide hem de korunmada B-l vitamininin B kompleks vitaminleriyle birlikte verilmesi öngörülmelidir.
+ Yorum Gönder