+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Göz Kusurları ve Göz Hastalıkları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Göz Kusurları ve Göz Hastalıkları Nelerdir
  Göz Kusurları ve Göz Hastalıkları Nelerdir 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Göz Kusurları Nelerdir? Bazı gözler, uzaktaki cisimleri yakındakiler kadar net göremez.Bazıları da bunun tersi bir özelliğe sahiptir.Bazıları ise aynı uzunluktaki doğru parçalarını farklı doğrultularda ve farklı boylarda görür.Bunun nedenleri, gözün bazı kısımlarındaki şekil bozukluğudur.Bu bozukluklara göz kusurları adı verilir.Bu kusurlar:


  a) MİYOP: Miyopluk, gözün uzaktaki cisimlerinet olarak görememesidir. Bunun nedeni; göz yuvarlağının tam yuvarlak değil de,önden arkaya doğru uzanmış olmasıdır.Ayrıca göz merceğinin kırma indisinin büyük olması da buna neden olabilir.Bu durumda uzaktaki bir cismin görüntüsü retinanın önünde oluşur. Bu kusur,konkav, yani kalın kenarlı mercek kullanılarak tedavi edilir.Ayrıca tedavi yollarından biri de lens kullanımıdır.Son zamanlarda da lazer yöntemiyle miyopluk tedavi edilebilir.

  b)HİPERMETROPLUK:Miyopluğun ters özelliğini taşır.Göz yuvarlağı kısa olduğu için paralel ışınlar göz dinlenirken retinanın arkasında birleşerek, belli bir resmin oluşumunu engeller.Bu yüzden sadece uzaktaki noktalar görülür. Uzaktakicisimlerin görülmesi içinde akkammodasyon gereklidir.Onların akkammodasyon güçleri yakındaki cisimleri görmek için yeterli değildir.Konveks, yani ince kenarli(dış bükey) mercek veya lens kullanımı ile tedavi edilir.
  c)ASTİGMATİZM:Gözün saydam tabakasının yüzeyi her yöne doğru aynı oranda kubbeleşme göstermeyip, bazı sapmalar olabilir. Bu yüzden bir nokta çizgi gibi , yani optik eksen yönünde herşey uzunlamasına görülür.Bu hastalığa astigmatizm denir.Silindirik merceklerle tedavi edilebilir.

  d)PRESBİTLİK:Yaşlı görmezliği göz merceğinin elastikliğinin azalması ile ilgilidir.Gözün bukusurunda akkammodasyon genişliği azdır.Bu yüzden okuyabilmek için miyopların da kullandığı merceğe ihtiyaç duyulur.Odak noktası bunlarda değişmez.Yaşlanma ile , örneğin 41 yaşından itibaren bileşik merceğin 1diyoptri (optik kırım gücü birimi) ve onu izleyen her beş yıl içinde 3/4 diyoptriye ihtiyaç duyulur.

  e)ŞAŞILIK:Göz yuvarlarını hareket ettiren kasların birinin uzun veya kısa olmasından kaynaklanır.Bunun sonucu olarak da görme ekseninin parelelliği bozulur. Dolayısıyla gözler farklı eksenlere bakar.Ameliyatla düzeltilir.Ayrıca sağlam gözü kapatıp, kusurlu gözün çalışırılmasıyla da düzeltilmesi mümkün olabilir.

  f)RENK KÖRLÜĞÜ:Renk körlüğü kalıtsal bir hastalıktır.Renk körlüğü olan kişiler kırmızı ve yeşili birbirinden ayırt edemezler.Ayrıca renk körlüğü erkeklerde daha fazla görülür.Kalıtsal olduğu için iyileştirilmesi mümkün değildir.

  Göz Hastalıkları Nelerdir

  1. Blefarit: Kirpik diplerinin kızarması, puslanmasıdır. Allerjik ve kırma kusurlarına bağlı olabilir.

  2. Konjoktivit: Konjoktivanın iltihâbına denir.Kaşıntı, çapaklanma ve kapakların birbirine yapışması görülebilir.Allerji, mikroplar, güneş ve sıcak sebeb olabilir.

  3. Keratitaydam tabaka (kornea) nın iltihabıdır.Gözde kızarma ve yanma vardır. Tedâvisi ciddî olarak yapılmalıdır. Tedâvi olmayanlarda körlük ortaya çıkabilir.Yabancı cisimler keratite sebeb olabilir.

  4. Dakriosistit: Göz kesesinin iltihâbıdır.Gözde devamlı yaşarma olur.Göz pınarına elle bastırıldığında sarı renkli irin çıkar. Tedâvisi ameliyat iledir.
  5. Şaşılık:Yeni doğan çocukların ilk altı ayında gözlerin birlikte hareketleri iyi gelişmediği için, arasıra görülebilen şaşılıklar önemli değildir.Altıncı aydan sonra eğer şaşılık mevcutsa en kısa zamanda bir göz hekimine mürâcaat etmelidir. Büyüdüğünde tedâvi edilir düşüncesi, ileride Ambliyopi denilen göz tembelliğine yol açar.

  Şaşılıkların çok çeşitli sebepleri vardır.Kazâlardan sonra olan göz kaymaları, genellikle göz kaslarını hareket ettiren kasların felcine bağlıdır. Şaşılığın yönü, çeşitli istikâmetlere olabilir.Genellikle bir göz, bâzen her ikisi de kayabilir.Tedâvide önce gözlük denenir, şaşılık düzelmezse ameliyat yapılmalıdır.

  6. Glokom (karasu hastalığı): Göz merceğini ve korneayı besleyen göz içi suyunun yapımında artma veya gözü terkederek toplardamarlara döküldüğü yollarda tıkanıklık, göz içinde fazla miktarda sıvı birikimine ve göz tansiyonunun artmasına sebeb olmaktadır.Normalde göz tansiyonu 10,5-20,5 mm cıva basıncı kadardır. Tansiyon yükseldikçe, önce ağrı daha sonra görme sinirlerinde tahribat olur.Kaybedilen görmenin yeniden sağlanması mümkün değildir. Bu sebeple 40 yaşını geçen herkesin göz tansiyonunu kontrol ettirmesi tavsiye edilir.
  Karasu hastalığında tedâvi erken devrelerde mümkündür.İlerlemiş safhada ise tedâvi zordur.İlaç verilerek hastalığın önüne geçilmeye çalışılır. Kontrol altına alınamıyorsa ameliyat yapılır. Doğuştan olan glokomda çocukların ışıktan son derece rahatsız oldukları görülür. Bunların gözleri sürekli yaşarır.Ayrıca artan göz içi tansiyonu gözlerini giderek büyütür. Bu durumu fark edilen bir bebek en kısa zamanda bir göz hekimine gösterilmelidir.

  7.Katarakt: Şeffaf olan göz merceği (lens) nin opaklaşarak saydamlığını kaybetmesidir. Doğuştan, yaşlılıktan, şeker hastalığından, göze gelen darbelerden olabilir. Tedâvîde etkili ilaç bulunamamıştır. Opaklaşan göz merceği ameliyatla alınır.

  8.Göz yaralanmaları: Delinmeler, kesilmeler, yanmalar olabilir. Âcilen bir göz hekimine gösterilmelidir.Kireç, asit ve bâzların sebeb olduğu göz yanmalarında göz bol su ile derhal yıkanmalı ve âcilen göz hekimine gidilmelidir.Alkali (baz) ve kireç yanıkları asit yanıklarından daha tehlikelidir.
  Göz ve Sürücü Belgesi

  T.C. Karayolları Kânunu’na göre bir kimsenin sürücü belgesi alabilmesi için A-B-H-F grubu sürücü belgesi için bir gözün görmesi gözlükle veya gözlüksüz 10/10 (Tam) diğerininki ise en az 2/10 (yâni toplam 12/20), C-D-E grubu sürücü belgesi için bir göz görmesi 10/10 diğerininki ise en az 6/10 (yâni toplam 16/20) olmalıdır.
  Ayrıca renk görme yeteneği en az renkli yün yumakları testi seviyesinde olmalı, bâriz şaşılığı olmamalıdır.
 3. Ziyaretçi
  güzel çok aydınlatıcı harikasınız arkadaşlar
 4. Ziyaretçi
  miyop hipermetrop hatırladıklarım bunlar

+ Yorum Gönder


göz kusurları ve göz hastalıkları nelerdir,  göz hastalıkları ve göz kusurları