+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Selimiye Camii İngilizce Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Selimiye Camii İngilizce Tanıtımı
  Selimiye Camii İngilizce Tanıtımı 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Selimiye Mosque in Edirne in 2 Selim 'in Mimar Sinan 'a yaptırdığı camidir . Selim 's Mimar Sinan 's built mosque . Sinan'ın 90 (bazı kitaplarda 80 olarak geçer) yaşında yaptığı ve "en iyi eserim" dediği [1] Selimiye Camii gerek Mimar Sinan'ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir. [2] Sinan's 90 (of 80 passes in some books) years of age, and his "best piece" says [1] both the architect Sinan, Selimiye Mosque, both of Ottoman architecture, is one of the most important works. [2]

  Caminin kapısındaki kitabeye göre yapımına 1568 ( Hicri :976) yılında başlanmıştır. The construction according to the inscription of the mosque's door in 1568 ( Hijri : 976) was started in. Caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmışsa da ancak II. The mosque on November 27 1574 on Friday, the opening is planned, but II. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575 'te ibadete açılmıştır. [3] [4] Following the death of Selim, 14 March 1575 in opened for worship. [3] [4]

  Mülkiyeti Sultan Selim Vakfında'dır [5] . Ownership of Sultan Selim Stiftung [5] . Bugün şehrin merkezinde bulunan caminin yapıldığı alanda inşasına Süleyman Çelebi döneminde başlanan, sonradan Yıldırım Bayezid 'in geliştirdiği Edirne'nin ilk sarayı (Saray-ı elik) ve Baltacı Muhafızları haremi bulunmaktaydı. Today in the construction of the mosque in the center of the city Suleyman Celebi started during the later Bayezid 's developed the first palace in Edirne (Saray-ı steel) and harem guards were Baltaci. Bu alandan “Sarıbayır” veya “Kavak Meydanı” diye bahsedilir. [5] In this area, "Sarıbayır" or "Poplar Square," he mentioned. [5]

  Why Edirne?

  Sultan mosque in Edirne to be made as to why the city chose not known precisely. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde padişahın rüyasında İslam peygamberi Muhammed 'i gördüğünü ve onun kendisinden Kıbrıs 'ın fethi anısına bir cami yaptırmasını istediğini yazmıştır. [6] Ancak Kıbrıs'ın caminin yapımına başlanmasından üç yıl sonra 1571'de fethedildiği bilindiğinden bu iddianın doğruluk payı olamaz. [7] Bu konudaki daha gerçekçi yorumlarda ise o dönemde İstanbul 'da yeni bir büyük camiye ihtiyaç duyulmadığı, Edirne'nin Rumeli 'deki Osmanlı egemenliğinin merkezi konumunda olduğu ve Selim'in gençlik yıllarından beri şehre ayrı sevgi beslediğine dikkat çekilir. [6] [8] Evliya Celebi Travels of the sultan in his dream the Islamic prophet Muhammad 'i saw him and his Cyprus 'to commemorate the conquest of the author of a mosque yaptırmasını wanted. [6] However, three years after the commencement of construction of the mosque of Cyprus in 1571 the conquest of truth to this claim can not be known . [7] commented on this issue is more realistic in that period Istanbul 'they are not needed in the new grand mosque of Edirne Thrace from the Ottoman rule, and that is the center of the city since Selim's youth he exuded love, attention is drawn separately. [6] [8]
+ Yorum Gönder


selimiye camii ingilizce tanıtım,  selimiye camii ingilizce tanıtımı,  selimiye cami ingilizce tanıtımı,  selimiye camisinin ingilizce tanıtımı,  selimiye camii hakkında ingilizce bilgi,  süleymaniye camii ingilizce tanıtımı