+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Osmanlılar, Orta Asya'dan gelen Türkler`in hangi boyundandır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlılar, Orta Asya'dan gelen Türkler`in hangi boyundandır?
  Osmanlılar, Orta Asya'dan gelen Türkler`in hangi boyundandır? 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Osmanlılar, Orta Asya'dan gelen Türkler`in hangi boyundandır?  Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden "İkincisi; "Kayığ"lardır. Belgeleri şudur : "[1] diye tanımladığı bir Oğuz boyudur.

  Oğuzların Bozok kolundan bir boydur. Osmanlı Hanedanı bu boydan gelmiştir. Reşidüddin'nin listesinde sembolleri şahin, yani şahinlerin en büyüğü olan akdoğan'dır.

  Kayı kelime anlamı olarak kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur. Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır.

  Kayı Boyu, Osmanlının kuruluş dönemlerinde Evrenos Gazi ve Hacı ilbeyi gibi beyleri ile balkanların fethinde büyük yararlılık göstermiş, Vardar ovası ve Kaza-i Cuma havarisine yerleşmişlerdir (Evrenos gazi ve Hacı İlbey'in aileleri bugün bile bilinmektedir).
+ Yorum Gönder


osmanlılar türklerin hangi boyundandır,  osmanlılar hangi türk boyundandır,  osmanlılar oğuzların hangi boyundandır,  osmanlı oğuzların hangi boyundandır,  osmanlı hangi türk boyundandır,  osmanlılar orta asyadan gelen türkler in hangi boyundandır