+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi
  Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Şikayetten Vazgeçme Dilekçe Örneği

  İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  …………….


  Dosya Numarası

  … Esas

  … Karar


  ŞİKAYETTEN VAZGEÇEN :


  VEKİLİ :


  KONU : Şikayetten vazgeçme dilekçemizdir.


  AÇIKLAMALAR  Her ne kadar sanık …………’ün mal beyanında bulunmaması suçundan cezalandırılması için Mahkemenize başvurmuş ve görülen davada Mahkemenizce ……………. tarihinde …. Esas ve ……….Karar sayılı dosyada borçlu-sanık hakkında mal beyanında bulunmaması sebebi ile mahkumiyet kararı verilmiş ise de iş bu dilekçemiz ile bu kez borçlu sanık hakkındaki şikayetimizden vazgeçtiğimizi ve gereğini saygıyla arz ve talep ederiz.


  Şikayetten Vazgeçen

  Vekili

  Avukat
+ Yorum Gönder