+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Temyizden Vazgeçme ve Kararın Kesinleştirilmesi İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Temyizden Vazgeçme ve Kararın Kesinleştirilmesi İstemi Dilekçesi
  Temyizden Vazgeçme ve Kararın Kesinleştirilmesi İstemi Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Temyizden Vazgeçme ve Kararın Kesinleştirilmesi İstemi Dilekçesi
  Dosya Esas No: /…

  …………….. AİLE MAHKEMESİNE

  Adı geçen dosyada kararı temyiz etme hakkımızdan feragat ediyoruz. Kararın kesinleştirilmesini ve Nüfus müdürlüğüne iletilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

  Davalı Vekili Davacı Vekili

  Av. Av.

  Yukarıdaki imzalardan davalı vekili, …… sicil No.lu, av. ………… ve davacı vekili sicil No.lu, av. ……………….’nin ………….. Barosu avukatlarından olduğunu ve imzalarını tasdik ederim. …/…/…

  Davalı Vekili Davacı Vekili Yazı İşleri Müdürü

  Av. Av.
+ Yorum Gönder


karar kesinleştirme dilekçesi,  temyizden vazgeçme,  temyizden feragat,  temyizden feragat dilekçesi,  kesinleştirme dilekçesi,  temyizden vazgeçme ve kararın kesinleştirilmesi istemi dilekçesi