+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Tensiple Tahliye Talep Edilen Dilekçe Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tensiple Tahliye Talep Edilen Dilekçe
  Tensiple Tahliye Talep Edilen Dilekçe 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Tensiple Tahliye Talep Edilen Dilekçe  Dosya Esas No. …/…
  Duruşma Günü: …/…/…

  …………….. SULH CEZA MAHKEMESİNE

  TENSİPLE

  TAHLİYE TALEP

  EDEN SANIK :

  MÜDAFİİ : Av.  TALEP KONUSU : Tahliye

  AÇIKLAMALAR :

  1- Müvekkilim, işlemediği bir suçtan dolayı, …/…/… Tarihinden beri tutukludur. Müvekkilim ………………, …………………………..de çalışmaktadır. Evli ve çoluk çocuk sahibidir. Mağdurların verdiği eşkâle uyan birisi değildir. Ancak, suçsuz olan müvekkilimi neden teşhis ettiklerini anlamış değiliz. Biz, müvekkilimin beraat edeceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz.

  2- Müvekkilim polislerce tutuklandığında, …………………….. kıyafetli olduğu halde, mağdurlarca nasıl teşhis edilmiş olacağı hususunun nazara dikkate alınmasını talep ediyoruz. Müvekkilim sabit ikametgâh sahibidir ve sabıkasızdır. Teşhiste hata yapılarak tutuklandığını düşünüyoruz.

  DELİLLER : Her tür delil.

  HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.

  SONUÇ VE İSTEM : Uzun süreden beri tutuklu kalması, sabit ikametgâhı, tutuklamanın tedbir oluşu, müvekkilim ailesinin mağduriyetinin nazara alınarak tensiple tahliyesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

  Sanık Müdafii

  Av.
+ Yorum Gönder