+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Tutukluluğun Devamına İlişkin Karara İtiraz Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tutukluluğun Devamına İlişkin Karara İtiraz Dilekçesi
  Tutukluluğun Devamına İlişkin Karara İtiraz Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Tutukluluğun Devamına İlişkin Karara İtiraz Dilekçesi
  …………. Cumhuriyet Savcılığı
  / Hz.

  …………….. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  Sunulmak üzere
  …………….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
  Gönderilmek Üzere
  …………….. KAPALI CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE

  TUTUKLULUĞUN DEV-----

  İLİŞKİN KARARA

  İTİRAZ EDEN SANIK :

  SUÇ :

  TALEP KONUSU : ………. Asliye Ceza Mahkemesinin, …/…/… tarihinde verdiği tutukluluğun devamına ilişkin kararına karşı itirazımın sunulması dileğidir.

  İTİRAZ NEDENLERİ :

  1- // tarihinde haksız tutuklamaya itiraz etmem üzerine, tutuklama kararının kaldırılması yönündeki talebim, ……… Asliye Ceza Mahkemesince yasaya aykırı şekilde reddedilmiştir.

  2- Daha önceki itiraz dilekçemde belirttiğim gibi, Müşteki ………….’nin hakkımda ………………… Yönündeki şikâyeti tamamen asılsızdır. İfademde de belirttiğim gibi olayın en başında ehliyetim olmaması nedeniyle, ………… vermeyi aklımdan geçirmiş olmamla birlikte, bu düşüncemi suça çevirecek hiçbir eylemde bulunmadım. ……….. verme, fikrimden tamamen kendi irademle vazgeçtim.

  3-. Yukarıda da belirttiğim gibi, düşüncemi suça çevirecek hiçbir eylemim olmamıştır. Ayrıca, diğer polis memurlarının ifadeleri dışında, olaya ilişkin tutuklamayı gerektirir ciddi inandırıcı delil bulunmamaktadır. Tanık polisler de, tamamen meslektaşlarını koruma ve destekleme yönünde ifade vermişlerdir.

  4- Tutuklama ancak yasal şartlar mevcutsa, zorunluluk halinde başvurulabilecek bir tedbir yoludur. Olayla ilgili başkaca toplanacak veya karartılacak delil bulunmamaktadır. Tutuklama önleyici bir tedbir olup, ceza amacı taşımamalıdır. Ancak, yasal şartlar gerçekleşmeden tutuklanmış olmam ceza amacına yönelik olup, tutuklamanın amacına aykırı düşmektedir.

  5- Ayrıca geçimimi ………….. yaparak sağlamaktayım. Haksız tutuklama nedeniyle, işlerimin aksaması sonucunda hem kendim, hem de ailem mağdur olmuş durumdayız. İşlerimi takip edecek başkaca kimsem de bulunmamaktadır. Sabit ikametgâh adresimi ifademde mahkemeye ve savcılığa vermiş bulunuyorum. Daha önce hiçbir sabıkam bulunmamaktadır.

  HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. Md. 108 ve ilgili mevzuat.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirttiğim tüm hususlar dikkate alındığında, tutuklamanın haksız ve yasaya aykırı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu nedenle hakkımda verilen haksız tutuklama kararının kaldırılmasını, bunun mümkün olmaması halinde kefaletle salıverilmeme karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
+ Yorum Gönder


tutukluluk halinin devamına itiraz dilekçesi,  tutukluluğun devamına itiraz dilekçesi,  tutukluluk halinin devamına itiraz dilekçesi örneği,  karara itiraz dilekçesi örneği,  tutukluluk halinin devamına itiraz,  tutukluluğun devamina itiraz dilekçesi