+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası Dilekçesi
  Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası Dilekçesi  …………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACILAR : ……………………(Velayeten Babası)

  ……………………(Velayeten Annesi)  VEKİLİ : Av.

  DAVALI : ……………. Nüfus Müdürlüğü/…………

  DAVA KONUSU : Ad ve Soyadın Değiştirilmesi

  AÇIKLAMALAR :

  Müvekkilimin çocuklarının adı …….. iken, nüfusa her nasılsa ……….. olarak yazılmıştır. Müvekkilimin çocukları gelecek yıl okula başlayacaktır. Bilinen ismi ile ……… nüfustaki ismi ise ……..’dır. Bu durum karışıklıklara neden olmaktadır. Müvekkilimin toplumda bilinip tanındığı şekli ile nüfustaki adının düzeltilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

  DELİLLER : Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.

  HUKUKİ SEBEPLER : MK. Md. 27 ve sair ilgili mevzuat.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca sunulan nedenler karşısında, ………… İli, ……… İlçesi, ……… Köyü, Cilt …, Hane …. ve Sıra … numarasında kayıtlı bulunan …………. ve …………. kızı, ………….. …. doğumlu, …………….. T.C. Kimlik numaralı ………. olan adının ……..olarak, ……….. olan soyadının, ………… olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacılar Vekili

  Av.

  EKİ: 1- Yetki belgesi

  2- Vekâletname
+ Yorum Gönder


soyadın değiştirilmesi davası dilekçesi