+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Adres Bildirimi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Adres Bildirimi Dilekçesi
  Adres Bildirimi Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Adres Bildirimi Dilekçesi

  Dosya Esas: /…
  Duruşma Günü: /…

  …………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  VEKİLİ :

  TALEP KONUSU : Adres bildirimi.

  AÇIKLAMALAR :

  …/…/… Tarihli dilekçemizle müvekkil tarafından davalı şirket adına yapılan, ödemelere ilişkin ilgili kurum ve tarihleri belirtir listemizi sunmuştuk. Bu listede adı geçen kurum ve şahıslara ilişkin tespit edilen adresler aşağıda sunulmuştur.

  1-…………………………………………………

  2-…………………………………………………

  3-…………………………………………………

  4-…………………………………………………

  5-…………………………………………………

  6-…………………………………………………

  8-…………………………………………………

  Saygılarımla vekâleten arz ederim. …/…/…

  Davacı Vekili

  Av.
+ Yorum Gönder


adres bildirim dilekçesi,  adres bildirimi dilekçesi,  adres bildirme dilekçesi,  mahkemeye adres bildirme dilekçesi,  adres beyanı dilekçesi,  mahkemede tanik ve.adres bildirimi