+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Boşanma Davasında Ek Delil Bildirme Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Boşanma Davasında Ek Delil Bildirme Dilekçesi
  Boşanma Davasında Ek Delil Bildirme Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Boşanma Davasında Ek Delil Bildirme Dilekçesi

  Ek Delil Bildirme Dilekçesi
  Dosya Esas No: /
  Duruşma Günü: …/…/…
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  (Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  TALEP KONUSU : Ek delil dilekçesinin sunulması
  AÇIKLAMALAR :
  1- Tanıklarımız:
  C. Ş. – Çatalöeren Köyü ERZİNCAN
  A. S. – Çatalöeren Köyü ERZİNCAN
  F. G. – Çatalöeren Köyü ERZİNCAN
  M. A. – Ganiefendi Çiftliği ERZİNCAN
  2- Düğün tarihi olan 15.07.2006 dan 2 – 3 sonra davalının müvekkilimi, “sen, kız değilsin” diyerek Erzincan Devlet Hastanesine muayeneye götürdüğüne dair 15.07.2006 – 30.07.2006 arası hastane kayıtları
  3- Altınları gösterir düğün CD si (dilekçemiz ekindedir)
  4- Müvekkil ve ailesinin davalı tarafından tehdit edilip, darp edildiklerine dair Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/4357 no.lu hazırlık dosyası. Bu dosya Mahkemenizin 12.12.2006 tarihli duruşmadaki ara kararında yanlışlıkla 2006/4350 olarak istenmiştir. Bu yanlışlığın da düzeltilmesini talep ediyoruz.
  5- Müvekkilime ait kilitli sandıktaki altınların davalı ve ailesince sandığın kilidinin kırılarak alınması ile ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının 2006/4858 no.lu hazırlık dosyası,
  6- Erzincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/80 E – 79 K D. İş no.lu tespit dosyası,
  7- Evlilik nedeni ile taraflar arasında düzenlenen çeyiz senedi fotokopisi,
  8- Sandığın anahtarının değiştirildiğine dair keşif ve bilirkişi incelemesi, sandığın müvekkilimde kalan anahtarı,
  9- Altınların miktar ve cinsinin tespiti için yapılacak olan bilirkişi incelemesi vs. tüm deliller.
  10- Fotoğraflar.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 274 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Gerektiğinde duruma göre yeni deliller sunma hakkımızı saklı tutarak elimizde bulunan delillerimiz sunuyoruz. Delillerimizin kabulünü saygıyla talep ederiz. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
+ Yorum Gönder