+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Cinsiyet Değişikliği Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cinsiyet Değişikliği Davası Dilekçesi
  Cinsiyet Değişikliği Davası Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Cinsiyet Değişikliği Davası Dilekçesi

  …………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACI :

  VEKİLİ : Av.  DAVALI : Nüfus Müdürlüğü/……………

  DAVA KONUSU : Cinsiyet değişikliği

  AÇIKLAMALAR :

  1- Müvekkilim cinsiyetini değiştirmek istediğinden daha önce, ……….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… Tarih ve …./… Esas Değişik İş, …./… Karar Değişik İş sayılı mahkeme kararı ile izin almıştık.

  2- Mahkemeden izin aldıktan sonra müvekkilim ameliyat oldu. Böylece cinsiyeti fiziki olarak değişmiş oldu. Sağlık Kurulu Raporu ektedir. Cinsiyet değişikliğinin nüfus siciline tescili için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

  DELİLLER : Mahkemeden alınan izin kararı, Nüfus Kaydı, Hekim raporu ve her türlü delil.

  HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanunu md. 40/2 ve ilgili mevzuat

  SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda kısaca sunulan nedenlerle müvekkilimin nüfusta erkek olan cinsiyetinin kadın olarak değiştirilmesine, ve nüfusa tesciline karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili

  Av.

  EK:

  Nüfus Kaydı, Vekâletname Örneği
+ Yorum Gönder