+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi Dilekçesi
  Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi Dilekçesi


  Çocukla Kurulan Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi Dilekçesi
  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
  (Aile Mahkemesi Sıfatı İle)
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No.
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Çocukla kurulan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilim ile davalı Erzincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahke-mesi Sıfatı İle) …/…/… tarih ve Esas 2002/…, Karar 2002/… sayılı kararı ile boşan-mışlardır. Boşanma kararı ile birlikte müşterek çocukları C.’nin velayeti davalı anneye verilmiştir:
  2- Çocuğun velayetinin anneye verilmesi üzerine müvekkilim ile çocuğu arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir. Müvekkilimin görevi nedeni ile Erzincan dışında bulunması nedeni ile müvekkilim ile çocuğu arasında yılın 1–30 Temmuz tarihleri arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmiştir.
  3- Müvekkilimin tayini Erzincan’a çıkmıştır. Erzincan’da göreve başlamıştır. Müşterek çocukları da büyümüş 15 yaşına gelmiştir. Artık babası ile birlikte kalması mümkündür. Dolayısıyla müvekkilim ile çocuğu arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 183 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen nedenler karşısında, müvekkilim ile çocuğu arasında kurulan kişisel ilişkinin yeniden düzenlenerek, müvekkilimin çocuğu-nun hafta sonları yanında kalacak şekilde yeniden düzenlenmesine karar verilmesini saygı ile vekil eden adına arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
+ Yorum Gönder