+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Davacının Tanık Listesine ve Dosyaya Karşı Beyanda Bulunma Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Davacının Tanık Listesine ve Dosyaya Karşı Beyanda Bulunma Dilekçesi
  Davacının Tanık Listesine ve Dosyaya Karşı Beyanda Bulunma Dilekçesi 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Davacının Tanık Listesine ve Dosyaya Karşı Beyanda Bulunma Dilekçesi  Dosya Esas No: …/…
  Duruşma Günü: …/…/…

  …………….. AİLE MAHKEMESİNE

  DAVACININ TANIK LİSTESİNE

  VE DOSYAYA KARŞI BEYANDA

  BULUNAN DAVALI :

  VEKİLİ : Av.

  DAVACI :

  VEKİLİ : Av.

  BEYANLARIMIZ :

  1- Açılan davayı kabul etmiyoruz. Davalı ve davacı yaklaşık ….. yıldır evlidirler. Bu evlilikten bir çocukları olmuştur. Davalı …………………, koca ve baba olarak yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, davacı ……………….. bir eş ve anneden beklenen sorumlulukları yerine getirmemiştir. Davacı sürekli evi terk etmiş, yükümlüklerini yerine getirmekten kaçınmıştır. Müvekkilime sevgi ve saygı göstermemiş, müşterek kızlarının evliliğine bile, davacı tek başına kocasından gizli olarak karar vermiştir.

  2- Davacı en son ……….. yıl önce eşyalarını yanına alarak evi terk etmiştir. Müvekkilimin iddia edildiği gibi davacıyı dövmesi, ona hakaret etmesi söz konusu değildir. Davacı müvekkilimin fedakârlıklarına, sevgi ve saygısına karşılık verebilseydi şu an her iki tarafta birlikte ve mutlu yaşıyor olacaklardı. Şayet ileri sürüldüğü gibi müvekkilim bu kadar zamandır eşini dövmüş ve aşağılamış olsaydı, davacının …. sene beklememesi gerekirdi. Yine evlikleri süresi içinde karakola veya adliyeye yansıyan şikâyetlik vakalarını gösteren belgeler, doktor raporları olması gerekirdi. Davacı vekilinin iddia ettiği gibi dayak, şiddet sübuttan yoksun, sırf müvekkilden tazminat talep edebilmek için ileri sürülmüş zorlama, asılsız suçlamalardır.

  3- Müvekkilim eşinin evi terk etmesi nedeniyle tüm hayatında, özelikle iş düzeninde büyük olumsuzluklar yaşamıştır. …………. Mahallesi, ……. Sokak, …. Numarada açtığı ………….. Malzemeleri sattığı dükkânını, işiyle ilgilenemediği için kapatmak zorunda kalmıştır. Banka ve şahıslardan kredi almış ve halen …………. İcra Müdürlüğünün …./…. No.lu dosyasıyla icralık duruma düşmüştür. Müvekkiiml yine ………… kredisi ile aldığı ……………. Plakalı, ……………. marka aracını, …… YTL zararına satmak zorunda kalmıştır. Müvekkilim sadece ……………………… konutlarında (afet konutu olması nedeniyle banka ipotekli) bir evi, depremde yıkılan konutunun arsasının …’sına sahiptir. Emekli aylığı maaşı ile geçinmektedir ve başka bir geliri yoktur.

  4- Netice olarak açılan boşanma davasını kabul etmediğimiz gibi, boşanmaya karar verildiği takdirde nafaka ve tazminat taleplerinin reddini talep ediyoruz.

  TANIKLARA İLİŞKİN BEYANLAR: Tanık …………… ve ………………….’yı müvekkilim hiç tanımamaktadır. Tarafların …. yıllık evlikleri ……………….’da geçmiştir, davacı … yıldır …………….’da tek başına yaşamaktadır. Dolayısıyla iddia edilen geçimsizliği ……………….’da yaşayan bu iki tanığın bilmesine imkân yoktur. Diğer tanıklar ………………. ve ………………… tarafların kızı ve damadıdır. ………………………. isimli tanık müvekkilimin kızı ile sadece, …. yıldır evli olup, … yıllık evliliği bilebilecek durumda değildir. Tanık …………………. ise davacının arkadaşıdır ve davacı ile davalının evine sadece ….. kez gelmiştir. Davacının iddialarını doğrulayacak düzeyde bilgiye sahip olması mümkün değildir.

  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. Md. 274 ve İlgili mevzuat.

  SONUÇ VE İSTEM : Cevap dilekçemizin kabulü ile haksız davanın reddine, bu mümkün olmadığı yani boşanmaya karar verildiği nafaka ve tazminat taleplerinin reddine, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafın üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

  Beyanda Bulunan Davalı Vekili

  Av.
+ Yorum Gönder


tanık beyanlarına karşı beyan dilekçesi süresi,  boşanmada tanık beyanlarına karşı beyanda bulunma dilekçesi,  tanık beyanlarına karşı beyan dilekçesi boşanma,  tanık beyanlarına karşı beyan süresi,  boşanma davasında tanık beyanlarına cevap dilekçesi,  tanık beyanlarına karşı beyan dilekçesi