+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Coğrafya-i Ümrani adlı eser ile kim yapmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Coğrafya-i Ümrani adlı eser ile kim yapmıştır
  Coğrafya-i Ümrani adlı eser ile kim yapmıştır


  Coğrafi bölge ayrımında en dikkat çekici çalışmayı 1886 yılında Coğrafya-i Ümrani adlı eser ile kim yapmıştır? 2. Asel
  Bayan Üye

  Coğrafya-i Ümrani adlı eser ile kim yapmıştır

  Cevap

  Mehmet Hikmet Bey

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Mehmet Hikmet Bey  1881 de Mülkiye’yi Bitirdi. Mezuniyetini müteakip; 1882 de Vergi Emaneti Meclisi İdare Kalemi memurluğuna; 1883 de Mirgün Rüştiyesi Fransızca Muallimliğine; 1884 de Ticaret Nezareti Terceme-i Fünun Kalemi Memurluğuna, ilaveten Çiçekpazarı Rüştiyesi KFransızca Muallimliğine; 1885 de Karesi (Balıkesir) Vilayeti Maarif Müdürlüğüne, ilaveten Karesi İdadisi Fransızca ve Tarih Muallimliğine; 1887 de Suriye Vilayeti Maarif Müdürlüğüne, İlaveten Şam İdadisi Umumi Tarih Muallimliğine; 1890 da Maarif Nezareti Encümen-i Teftiş ve Muayene Azalığına; Mekteb-i Hukuk Fransızca Muallimliğine, ilaveten Meclis-i Maarif Kalemi Müfettişliğine; 1894 de Meclis-i Maarif Azalığına; 1896 da Ticaret Mektebi Borsa ve Sigorta Muallimliğine; 1898 de ilaveten Malümat-ı Ticariye Muallimliğine; 1911 de Evkaf-ı Hümayun Nezareti Muavinliğine, aynı yıl Mekteb-i Mülkiye Müdürlüğüne getirildi

+ Yorum Gönder