+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Bütün yer şekillerini gösterebileceğim bir izohips haritası resmi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bütün yer şekillerini gösterebileceğim bir izohips haritası resmi
  bütün yer şekillerini gösterebileceğim bir izohips haritası resmi 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap bütün yer şekillerini gösterebileceğim bir izohips haritası resmi

  Haritadaki Alan = Gerçek Alan / Ölçek (Payda)2

  formülü ile ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

  Örnek : Gerçek alanı 590.4 km2 olan göl 1 / 1.200.000 ölçekli haritada kaç cm2 gösterilir.

  Orantıyla Çözüm :

  Ölçeğe göre ;

  1 cm 12 km'yi göstermektedir.

  1 cm2 144 km2'yi gösteriyorsa
  x cm2 590.4 km2'yi gösterir.
  --------------------------------------------------------
  x = 590.4 / 144 = 4.1 cm2 dir.

  Formülle Çözüm :

  Haritadaki Alan = Gerçek Alan / Ölçek2 (Payda)

  Haritadaki Alan = 590.4 / (12)2

  Haritadaki Alan = 590.4 / 144 = 4.1 cm2

  UYARI : Haritalardaki alan hesaplanırken ölçek paydasının karesi mutlaka alınmalıdır.

  Ölçek Hesaplama

  Harita ve arazi üzerindeki uzunlukların verildiği sorularda ölçek,

  Ölçek (Payda) = Harita Uzunluğu / Gerçek Uzunluk

  formülü ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

  Örnek : Arazi üzerindeki 84 km'lik uzunluk, ölçeği bilinmeyen haritada 7 cm gösterildiğine göre, haritanın ölçeği nedir?

  Orantıyla Çözüm :

  84 km cm'ye çevrilir.
  7 cm 8.400.000 cm'yi gösteriyorsa
  1 cm x cm'yi gösterir.
  -----------------------------------------------
  x = 1 * 8.400.000 / 7 = 1.200.000 cm'dir.
  Ölçek : 1 / 1.200.000'dir.

  Formülle Çözüm :

  Ölçek (Payda) = Harita Uzunluğu / Gerçek Uzunluk
  Ölçek (Payda) = 7 / 8.400.000
  Ölçek (Payda) = 1.200.000 cm
  Ölçek : 1 / 1.200.000'dir.

  Ölçek Hesaplama
  Harita ve arazi üzerindeki alanların verildiği sorularda ölçek

  Ölçek (Payda) = Haritadaki Alan / Gerçek Alan kesrinin karekökü

  formülü ya da doğru orantı kurularak hesaplanır.

  Örnek : Gerçek Alanı 4375 km2 olan bir göl, ölçeği bilinmeyen haritada 7 cm2 gösterildiğine göre haritanın ölçeği nedir?

  UYARI : Harita ve arazi üzerindeki alanların verildiği sorularda ölçeği hesaplarken kare kök almayı unutmayınız.

  Eğim Hesaplama :

  Eğim : Topoğrafya yüzeyinin yatay düzlemle yaptığı açıya eğim denir.

  Eğim,

  Eğim = Yükseklik (m) * 100 / Yatay Uzaklık

  formülü ile hesaplanır.

  Örnek : A - B arasındaki uzaklık 1 / 600.000 ölçekli haritada 4 cm gösterilmiştir. Aralarındaki yükselti farkı 1200 m. olduğuna göre, A ile B arasındaki eğim binde (%o) kaçtır?

  Çözüm A B arasındaki gerçek uzaklık;
  4 * 6 = 24 km olduğuna göre,

  Eğim = Yükseklik Farkı (m) / Yatay Uzaklık (m) * 1000

  Eğim = 1200 / 24.000 * 1000

  Eğim = %o 50'dir.

  UYARI : Eğim yüzde (%) olarak hesaplanırken 100 ile, binde (%o) olarak hesaplanırken 1000 ile çarpılır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  bütün yer şekillerini gösterebileceğim bir izohips haritası  ◦Yeryüzü şekillerinin yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.
  ◦Sıfır (0) m izohipsi deniz seviyesinden başlar. Kara ile denizin birleştiği deniz kıyısını düz bir çizgi halinde takip eder. Buna kıyı çizgisi adı verilir.
  ◦İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alır. Buralar zirve olarak tanımlanır.
  ◦İzohipsler yeryüzü şekillerinin kuşbakışı görünümünü belirler.
  ◦En geniş izohips halkası en alçak yeri, en dar izohips halkası ise en yüksek yeri gösterir.
  ◦Aynı izohips üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri birbirine eşittir.
  ◦İki izohips eğrisi birbirini kesmez.
  ◦Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltileri aynıdır.
  ◦İzohipslerin sıklaştığı yerler eğimin arttığını, seyrekleştiği yerler ise eğimin azaldığını gösterir.
  ◦Çukurluklar, derinlik istikametinde ok işareti konularak gösterilir. (Krater, polye, obruk gibi)
  ◦Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek bir izohipsi çevreler. Ancak çukur yerlerde bunun tersi geçerlidir.
  ◦İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına eküidistans (izohips aralığı) denir.
  ◦İzohipslerin sık geçtiği deniz kıyılarında kıta sahanlığı (şelfi) dar, seyrek geçtiği kıyılarda kıta sahanlığı geniştir. Başka bir ifade ile, alçak kıyılarda deniz sığ, yüksek kıyılarda deniz derindir

+ Yorum Gönder