+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Kırsal kesimde nufusun azalmasının,kentlerde nufusun artmasının sebepleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kırsal kesimde nufusun azalmasının,kentlerde nufusun artmasının sebepleri
  kırsal kesimde nufusun azalmasının,kentlerde nufusun artmasının sebepleri 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  cevap kırsal kesimde nufusun azalmasının,kentlerde nufusun artmasının sebepleri

  Nüfus artışı hızının az olması;
  A-Nüfus sayısı azalır
  B-Yaşlı nüfus artarak, nüfus dinamik özelliğini yitirir
  C-İş gücü Azalması veya sıkıntısı başlar
  D-Ülkenin geleceği tehlikeye girer

  Nüfus artışı (artış hızının yüksek olması) olumlu etkilere de yol açabilmektedirA-Mal ve hizmetlere talep artar
  B-Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar
  C-İşçi ücretleri düşer
  D-Vergi gelirleri artar
  E-Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır
  F-Askeri açıdan savunmada önemlidir

  Nüfusun aşırı artması birtakım sıkıntılara neden olur
  1 Milli gelirin büyük bölümünün artan nüfus tarafından tüketilmesine bağlı olarak ekonomik kalkınma hızı yavaşlar ( Milli gelirin azalması, demografik yatırımların artması)
  2İşsizliği arttırır
  3Tüketici durumda olan çocuk yaştaki nüfusu ve tüketimi artırıp çalışanların yükünü artırır
  4Kırsal kesimden kentlere doğru olan göçler yoğunluk kazanır
  5Gelir dağılımındaki dengesizliği arttırır ( Düşük gelirli ailelerde çocuk sayısı daha fazladır)
  6-Kişi başına düşen milli gelir payı azalır
  7-Dengeli beslenmeyi zorlaştırır
  8-Eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetlerini aksatır, yetersiz kalmasına neden olur Belediye hizmetleri zorlaşır
  9-Konut yetersizliği; çarpık kentleşme ve çeşitli çevre sorunları ortaya çıkar
  10-Doğal kaynakların aşırı kullanımı ile doğal kaynaklar tez tükenir
  11-Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  kırsal kesimde nufusun azalmasının,kentlerde nufusun artmasının sebepleri nelerdir


  kentlerde daha çok iş imkanı vb var kırsal alanarda sadece tarım yapılabiliyor bu yüzde insanlar çalışmak için mevsimlik göç yapıyorlar kentlerde daha çok eğlenebiliyoruz tiyatroya gidebiliyoruz esela ama kırsal yerlerdebelki 3 yılda bir gidiliyor kentsel yerlerde iletişim gelişmiştir insanlar daha iyi iletişim kuruyorlar ama kırsal yerlerde böyle değilkentlerde ulaşım ve sağlık ön planda kırsal yerlerde bir köyde küçük bir sağlıkocağı ve öğrencile okula gidebilmesi için çamurlu yollardan geçiyorlar eğitimde kentlerde daha çok ön planda ama kırsal yerlerde bazen çadırlarda ble eğitim görülüyor

+ Yorum Gönder