+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Proteinlerin özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Proteinlerin özellikleri
  Proteinlerin özellikleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Proteinlerin özellikleri


  Proteinlerin özellikleri hakkında bilgi

  Protein Nedir ?
  [B]

  Amino asitlerin belirli türde, belirli sayıda ve belirli diziliş sırasında karakteristik düz zincirde birbirlerine kovalent bağlanmasıyla oluşmuş polipeptitlerdir Amino asitlerin polimerleridirler
  Proteinler hücrelerdeki bütün biyolojik olayların yapıtaşışıdırlar Hücreler içerisinde gerçekleşen olaylar; yüzbinlerce farklı proteinin kendilerine verilmiş olan vazifeleri yerine getirmeleri ile gerçekleşir


  Proteinlerin özellikleri

  Proteinler çeşitli etkilerle denatüre olurlar Proteinler amfoter Maddeler yani amfoter elektrolit veya amfolittirlerProteinler polipeptit zincirindeki peptit bağlarının su girişi ile yıkılmasısonucu hidroliz olurlar


  Proteinin Yapısı

  Proteinler amino asit dediğimiz ve karbon, hidrojen, oksijen ve azot Atom larından meydana gelen moleküllerin tesbih taneleri gibi yan yana dizilmeleri ile oluşur Proteinler 4 yapıya ayrılır Bunlar
  Primer yapı
  Sekonder yapı
  Tersiyer yapı
  Kuanter yapı

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Proteinlerin özellikleri hakında bilgi


  *Genlerin denetiminde üretilen, protein yapılı, özgül biyolojik katalizörlerdir.

  * Üretildikten sonra bir kısmı hücre içinde kalır. Bir kısmı zardan dışarı verilir.
  Enzimler biyokimyasal tepkimeye katılmaz, bu nedenle tepkime sonucunda nitelik ve nicelik olarak değişmez.

  * Aynı tip tepkimelerde defalarca kullanılır.

  * Enzimler yeterli aktivasyon enerjisi olmayan ortamda tepkimeyi başlatamaz; yeterli aktivasyon enerjisi olan ortamda aktivasyon enerjisini düşürür ve tepkimeyi hızlandırır.

  * Enzimler cansız ortamlarda da etkilidirler.

  * Enzimlerin etkili olduğu maddelere substrat denir.

  * Substrata enzim arasında anahtar-kilit uyumu vardır.

  *Enzimin substrata bağlandığı bir bölge vardır. Bu yüzeye aktif bölge denir.

  * Bir enzim sadece bir olayı katalizler.

  * Birçok enzim mutlaka özgüldür, (spesifik)

  * Bazı enzimlerin aktif bölgelerinde protein olmayan madde vardır. Bu kısma koenzim denir. (Vitaminler, NAD, FAD, NADP)

  * Bazı enzimlerin aktif bölgelerinde metal iyonları vardır. Bunlara kofaktör denir. (Ca++, K+, Mg++, 2n+, Na+, Cu++)

  * Koenzim ve kofaktör içeren enzimlerin protein kısmına apoenzim denir.

  * Koenzim ile kofaktörler özgül değildir. Bu maddeler enzim aktivatörleridir.

  * Enzimler, etkiledikleri maddenin sonuna az eki getirilerek adlandırılır.

  * Maltoza etki eden enzim maltazdır.

+ Yorum Gönder