+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Özürlü aylığı hakkında soru Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Özürlü aylığı hakkında soru
  merhabalar benim annem 7 yaşından beri epilepsi hastası şu anda 55yaşında annem özürlü aylığı bağlattırabilmek için nerelere baş vurmam gerekir ve neler gereklidir.(babamın emekli maaşı var buna rağmen genede bağlatttırabilir miyiz?)yardımcı olursanız sevinirim. 2. Mine
  Devamlı Üye

  özürlü aylığı hakkında soru

  bunlar şartları

  Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı

  18 yaşından büyük ve başkasının yardımı olmadan yaşamını sürdüremeyecek kadar engelli (Tüm vücut fonksiyon kaybı %70 olan) ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık sahibi olmayan yurttaşlarımızdan her türlü gelirleri ile nafaka yükümlüsü yakınlarından aldığı veya alabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması muhtaçlık sınırının altında olan kimselere 2022 sayılı kanunda belirtilen aylığın 3 katı olarak ödenen aylık olmaktadır.

   

  SGY’ya göre buradaki nafaka kavramı mahkeme ile kararlaştırılmış nafaka kavramından daha geniş bir anlam taşıyor. Türk Medeni Kanunundaki anlamıyla “ Herkes yardım etmediği taktirde yoksulluğa düşecek üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.” Hükmü doğrultusunda anlam taşıyor.

   

  Her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarın tespitinde bakmakla yükümlü olunan birey sayısı kavramı önem taşıyor. Zira bu gelir rakamının bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha az olup olmadığı, bakıma muhtaç özürlülerin ve bu özürlülere verilecek bakım hizmetleri ile bu hizmetlerin ücretlendirilmesi ve ücretlerin ödemesi yapılıp yapılmayacağının saptanmasına yarıyor.

   

  Gelir tespiti yapılırken engellinin nafaka yükümlüsü her bir yakınının kişiye ayırabileceği nafaka miktarı göz önüne alınıyor, hanenin toplam gelirinin kişi sayısına bölünmesiyle elde edilecek rakam esas alınmıyor.

   

  Daha önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananların yanı sıra isteğe bağlı pirim ödeyenler ile birlikte SGK’ya pirim ödeyenler de kanun kapsamı dışında tutulmuşlardı.

   

  Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Yakını Aylığı

  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık sahibi olmayan ve her türlü gelirleri ile nafaka yükümlüsü yakınlarından aldığı veya alabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması muhtaçlık sınırının altında olan vatandaşlarımızdan yasal olarak bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakınının bakımını fiilen gerçekleştirenlere 2022 sayılı kanunda belirtilen aylığın 2 katı olarak ödenen aylık olmaktadır

   

   

  2010 YILINDA ÖZÜRLÜ MAAŞININ MİKTARININ NE KADAR OLDU?

  18 Yaşını Doldurmuş ve Özür derecesi %40-69 Arasında Olan Engellilerin Maaşlarının miktarı Aylık 185,34 TL, Üç Aylık 556 TL'dir. Bu engelliler 1 Mart'ta 3 aylık farkıda alacakları için yaklaşık 575-580 TL civarında maaş alacaklardır. 1 Haziran'da alacakları ücret 556 TL olacaktır. 18 Yaşını Doldurmuş ve Özür Derecesi %70-99 Arasında Olan Engellilerin Maaşlarının Miktarı Aylık 278,02 TL, Üç Aylık 834 TL'dir. Bu engelliler 1 Mart'ta 3 aylık farkıda alacakları için yaklaşık 855-860 TL civarında maaş alacaklardır. 1 Haziranda alacakları ücret 834 TL olacaktır. 18 Yaşının Altındaki Engellilerden Özür Derecesi %40-99 Arasında Olanların Maaşlarının Miktarı Aylık 185,34 TL, Üç Aylık 556 TL'dir. Bu engelliler 1 Mart'ta 3 aylık farkı da alacakları için yaklaşık 575-580 TL civarında maaş alacaklardır.1 Haziranda alacakları ücret 556 TL olacaktır.
 3. Mine
  Devamlı Üye
  YAŞLI VE ÖZÜRLÜ

  (2022 Sayılı Kanun)

  REHBERİ

  2022 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

  2022 sayılı Kanuna göre; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan ve 1600 gösterge rakamının Devlet Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak (01.01.2008 itibariyle 1600x0.049486=79,1776 YTL) tutardan daha az aylık ortalama geliri olan “Muhtaç” Türk Vatandaşlarından,
  - 65 yaşını doldurmuş Yaşlılar ile
  - 18 yaşından büyük Özürlüler ve
  - Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış Özürlü yakını bulunan kimselere,
  aylık bağlanmaktadır.

  Herhangi bir şekilde bu maddede belirtilen miktara (01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) eşit veya daha fazla aylık ortalama gelir sağlayan yada gelir sağlaması mümkün olanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz.

  Özürlü olması nedeniyle aylık talebinde bulunanlar, Özürlülük oranlarını 16/07/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alacakları Sağlık Kurulu Raporları ile kanıtlarlar ve bu raporları ayrıca, 2022 sayılı Kanuna göre kurulan Sağlık Kurulunda incelenerek karara bağlanır.

  Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk Vatandaşları, aylık talepleri için üç adet belgelik fotoğrafları ve Nüfus Cüzdanları ile birlikte ikametgahlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

  İlgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğü, söz konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda aylık talebinde bulunanlar hakkında, gerekli belgeleri düzenlenmesini müteakip Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermektedirler.

  Söz konusu belgeler anılan Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumunca incelenerek ilgililere aylık bağlanıp, bağlanmayacağı hususunda nihai karar verilmekte ve bu kararlar yazı ile aylık talebinde bulunanların adreslerine bildirilmektedir


  Aylık Nevileri, Şartları ve Aylık Tutarları ile İstenilen Belgeler

  1- YAŞLILIK AYLIĞI

  65 yaşını doldurmuş, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) altında olan kimselere, muhtaçlık sınırı tutarında ödenen aylıktır.


  İstenilen Belgeler

  a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

  b) Üç adet vesikalık fotoğraf

  2- 65 YAŞINDAN BÜYÜK BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIĞI

  65 yaşını doldurmuş başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (Özür derecesi %70 ve üzeri olanlar) ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) altında olan kimselere, muhtaçlık sınırının %300’ü tutarında ödenen aylıktır.

  İstenilen Belgeler:

  a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

  b) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu

  c) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

  ç) Üç adet vesikalık fotoğraf

  3- ÖZÜRLÜ AYLIĞI

  65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özür derecesi %40 ile %69 arasında olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, herhangi bir işe yerleştirilememiş olanlara, her türlü gelirleri ile medeni kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) altında olması halinde, muhtaçlık sınırının %200’ü tutarında ödenen aylıktır.


  İstenilen Belgeler:

  a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

  b) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

  c) Türkiye İş Kurumuna başvuru yaptığına dair belge.

  ç) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

  d) Üç adet vesikalık fotoğraf

  4- BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIĞI

  65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (özür derecesi %70 ve üzerinde olan) ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) altında olan kimselere, muhtaçlık sınırının %300’ü tutarında ödenen aylıktır.


  İstenilen Belgeler:

  a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

  b) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu.
 4. Mine
  Devamlı Üye
  c) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

  ç) Üç adet vesikalık fotoğraf

  5- ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI

  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanamayan ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının(01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) altında olan vatandaşlarımıza, Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakınının bakımını fiilen gerçekleştirmek kaydıyla, muhtaçlık sınırının %200’ü tutarında ödenen aylıktır.

  İstenilen Belgeler:

  a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan özürlü yakını tarafından doldurulup, imzalanacaktır.Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce aylık talebinde bulunan özürlü yakını adına doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

  b) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince Özürlü çocuk adına düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu.

  c) Bakım İlişkisi Beyan Belgesi (Aylık talebinde bulunan özürlü yakını tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

  ç) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan özürlü yakını tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

  d) Üç adet vesikalık fotoğraf (Aylık talebinde bulunan Özürlü yakınına ait)


  Not: Yukarıda bahsedilen aylıkların vasiye ödenmesi gereken hallerde, ilgililerden ayrıca mahkemeden alınmış vasilik kararı istenilir.

  Sosyal Güvenlik Kurumlarından Malül Olmaları Nedeniyle Yetim Olarak Aylık veya Gelir Alanlar

  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları nedeniyle yetim olarak aylık veya gelir alan çocuklardan, aylık ya da gelirleri özürlülük derecelerine göre 2022 sayılı Kanun kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanlara, anılan Kanunun uygulaması ile ilgili Yönetmelikle belirlenen diğer şartlar aranmaksızın ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından aradaki fark ödenir. Birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aynı şekilde aylık veya gelir alanlara ise yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından fark ödenir.

  İstenilen Belgeler:

  1) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu

  2) Dilekçe (Aylık aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna hitaben yazılacaktır.) İlgililer yukarıda belirtilen belgeler ile aylık veya gelir aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuracaklar.

  Aylıkların Ödenmesi

  Bağlanan bu aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgahlarına yakın anlaşmalı Ziraat Bankası Şubeleri ile anlaşmalı PTT Merkezleri aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına yada velilerine ödenir.

  Aylıkların Kesilmesi ve Bildirim Yükümlüğü

  Bağlanan aylıklar, aylık sahibinin yada bu yönetmelik kapsamında bulunan 18 yaşından küçük Özürlünün;

  a) Ölümü,

  b) Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi (Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç),

  c) Muhtaçlığın kalkması,

  ç) Özürlü olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,

  d) Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,

  e) Daimi olmayan sakatlık oranının %40'ın altına düşmesi,

  f) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,

  g) Özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, özürlünün 18 yaşını tamamlaması veya bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi.

  Hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir.

  Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda, bu durumları Kurumumuza üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler.

  Bu bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde, yersiz ödenmiş aylık tutarları ilgilisi veya varislerinden %50 fazlası ile tahsil edilir.

  Aylık Bağlananlara Verilen Belge

  2022 Sayılı Kanuna göre aylık alanlara, aylık ödemelerinde kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı "Tanıtım Kartı" verilir.

  Muayene ve Tedavi

  Bu Kanundan yararlananların tedavi giderleri, 18/06/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil kart verilerek Devlet tarafından karşılanması hakkında Kanun Hükümlerine göre Yeşil Kart verilerek karşılanmaktadır. (18 yaşından küçük özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, bu haktan sadece özürlünün kendisi yararlanır.)

  Aylıktan Feragat

  2022 Sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklarından feragat etmek isteyenler; Aylığın kesilme nedenini de belirten Kurumumuza hitaben yazacakları dilekçelerini, (dilekçedeki imza ve beyanın kendilerine ait olduğunun mahallesi veya köyü muhtarına imza, kaşe ve mühür ile onaylattıktan sonra) Kurumumuzun bulunduğu Yukarı Öveçler Mah. 124. sok. no:3 P.K. 06460 Çankaya /ANKARA" adresine göndermeleri gerekmektedir.

  Aylıkların durdurulması ve zamanaşımı

  Tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren aralıksız olarak bir yıl boyunca aylıklarını almayan hak sahiplerinin aylıkları durdurulur. Aylıklarını beş yıl boyunca almayanların aylıkları ise kesilir. Bu süreden sonra başvuranların aylık istekleri yeni başvuru olarak değerlendirilir ve bunlara geçmiş süreler için bir ödeme yapılmaz.

+ Yorum Gönder