+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Kolumuzda kaç kemik vardır ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kolumuzda kaç kemik vardır ?
  kolumuzda kaç kemik vardır ? 2. saqopakajmer
  Devamlı Üye

  Kol kemikleri:
  Kol kemik leri üst extremite kemiklerindendir.Savunma esnasında darbeleri kollar karşıladığından kırık ve çıkık olma tehlikesine karşı kol ve el anatomisini bilmek gerekmektedir bu hafta sadece kolumuzdaki kemikleri inceleyelim.Zamanla diğer anatomisine geçeceğiz.
  HUMERUS:
  kalın bir kemiktir.Kolumuzda dirseğimizle ,omuzumuz arasındaki kelın ve tek kemiktir.Gövde kısmına corpus humerus,Üst ucuna ise carput humeru deriz.Yani humerus kemiğimiz carput humeri ile omuz eklemine bağlanır.Bu omuz ekleminde Klavikula ve Ocrimon(skapulanın ucu) ile komşuluk yapar.Humerusun alt ucu dirsek eklemine bağlanır.Bu kemiğin en çok carput humeru denilen kısmı kırılır.Yani düşmelerde ve darbelerde kolumuzun omuz eklemine bakan kısımları kırılmaya öncelikli bölge olduğundan düşmelerimizi omuzumuzu korıyacak şekilde dengeli yapmalıyız.
  Dirseğimizle bileğimiz arasında 2 ince uzun kemik vardır.Os radialis ve os ulna
  OS RADİALİS:
  Ön kol kemiklerindendir.Kemiğin gövde kısmına karpus radialis denir.Üst ucu humerusla birleşerek dirsek kemiğini meydana getirir.Alt ucu ise el bileği eklemine katılır.
  OS ULNA:
  Ön kol kemiklerindendir .Uzun bir kemiktir.Ön kolun iç tarafında bulunan kemiktir.Gövde kısmına carpus ulna adı verilir.Üst kısmında yarımay şeklinde bir çentik vardır.Bu çentiğe oleckrom adı verilir.Olecrom ulnanın en sık kırılan bölümüdür.Özellikle cimnastik ve cirit atmada sıklıkla kırılır.Bu arada taekvondada darbe sonuçlarından en çok burası etkilenir.
  EL BİLEK KEMİKLERİ:
  OSSA CARPİ:
  El bileği kemiğidir.Toplam 8 tanedir.yuvarlak kemiktir.2 sıra halinde dizilmiştir.Üst sırada 4,ikinci sırada 4 tane bulunur.Üst sıradakiler radius ve ulna ile birleşerek bilek eklemini oluştururlar.Alt sıradakiler ise tarak kemikleri ile birleşirler.
  OSSA METACARPİ:
  El tarak kemikleridir.Kısa kemiklerdendir.Her elde 5 tane bulunur.Bir ucları bilek kemiklerine diğer uçları parmak kemiklerine eklem yaparlar.
  OSSA PHALONGES:
  Parmak kemikleridir.Baş parmakta 2 diğer parmaklarda 3 er adet bulunur.Her Elde toplam 14 tane vardır.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Kolumuzda toplam 64 adet kemik vardır. Bilek kemikleri, el kemikleri, parmak kemikleri, pazu kemikleri ve dirsek kemikleri ile diğer kemikler vardır.
+ Yorum Gönder


kolumuzdaki kemik sayısı,  bir kolumuzda kaç kemik vardır