+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda İbni sinanın kimya ile ilgili yaptıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İbni sinanın kimya ile ilgili yaptıkları
  ibni sina kimya ile ilgili yaptığı çalışöalar nelerdir 2. HARBİKIZ
  Moderator

  ibni sinanın kimya ile ilgili yaptıkları nelerdir

  Kimya ile ilgili çalışmalar eski uygarlıklar döneminde başlamıştır; Çin, Hint, Mısır ve Eski Yunanda kimya çalışmalarına rastlanmaktadır. Simya çalışmaları ise daha geç tarihte görülmeğe başlamıştır ve Helenistik dönem Mısırında özellikle konuyla ilgili önemli adımlar atılmıştır.
  İslam Dünyasında başta Cabir b. Hayan ve Razi olmak üzere birçok bilim adamı simyaya ilgi duymuşlardır. Onlar bütün maddelerin 4 ana elementten meydana geldiği hükmünden hareket ederek, bu yolla temel madde olarak kabul edilen cıva ve kükürdü kullanarak, altın ve gümüş gibi metallerin elde edilebileceğini öne sürmüşlerdir. Onlar bu çalışmaları sırasında birçok kimyasal reaksiyonu ilk defa uygulamışlar ve yine birçok kimya deneylerinde kullanılan alet önermişlerdir ki, bunların hemen hepsi günümüzde de kullanılmaktadır.
  İslam Dünyasında bazı bilim adamları ise transmutasyona karşı çıkmışlardır. Bunlardan birisi de İbn Sina'dır. O Şifa adlı eserinde bu konudaki düşüncelerini bize vermektedir. Ancak, yine o Kimya Risalesi ile transmutasyonun mümkün olmadığını göstermek üzere yaptığı deneylerini vermiştir. Yine bu risalesinde o, deneylerinde kullandığı bazı kapkacakları da bize ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır.

+ Yorum Gönder


ibni sina kimyaya yaptığı katkılar